Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand får selskab af Kalundborg Kommune

oerred
Projektleder i Fishing Zealand, Gordon P. Henriksen, med en havørred fra ét af de mange fine kyststræk i Kalundborg Kommune.

Fishing Zealand har vokseværk! Kalundborg Kommune har netop sluttet sig til den stadigt voksende række af sjællandske kommuner, som er en del af vores ambitiøse projekt. Og med Kalundborg Kommunes deltagelse, lægges der op til en masse spændende tiltag i det vestsjællandske med henblik på udbedring af fiskeplejen, vandmiljøet samt udbygning af den lokale fisketurisme.

Jeg fisker selv en hel del på Vestsjælland, og jeg glæder mig utroligt meget over, at Kalundborg Kommune har tilsluttet sig Fishing Zealand. Kommunen, der – som de fleste ved – råder over noget af Sjællands allerbedste kystfiskeri og en række af Sjællands vigtigste gydevandløb, har masser af udviklingspotentiale, og det skal deltagelsen i Fishing Zealand være med til at forvalte og sikre. Så kommer vi heller ikke uden om at Sejerø altid vil betyde noget helt særligt for mig. Her fiskede jeg en hel del som barn, og det var her jeg fangede min første havørred!

Også i Kalundborg Kommune glæder man sig over, at samarbejdet med Fishing Zealand nu er formaliseret. Det vil danne grundlag for et samkoordineret lokalarbejde, som man forventer vil få positive konsekvenser for det lokale vandmiljø, fiskemulighederne og erhvervslivet.

Borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm, udtaler at han er fuldt ud klar over kommunens udviklingspotentiale: ”Vi har i Kalundborg Kommune nogle helt unikke muligheder for lystfiskeri. Disse mulighed vil vi gerne udnytte og udvikle til fordel for lystfiskerne. Det gælder alle dem, som bor i kommunen og dem, som kommer hertil fra nær og fjern. Ved at gå med i Fishing Zealand får vi sat fart på arbejdet”.

_DSC0056
Kalundborg Sportsfiskerforening glæder sig over Kalundborg Kommunes beslutning om at blive en del af Fishing Zealand projektet. De kan nu se frem til yderligere assistance med deres utrættelige vandløbsarbejde.

Kalundborg Sportsfiskerforening var én af de kræfter, der indledningsvis tog kontakt til kommunen og fortalte om de mange muligheder, der lå i et samarbejde med Fishing Zealand, og foreningen er således en af årsagerne til, at kommunen nu er med.

– Vi var med til det første møde i Fishing Zealand og kunne med det samme se muligheden for, at den succes, man har haft med Havørred Fyn, blev gentaget på Sjælland, forklarer Hans Munk, formand i Kalundborg Sportsfiskerforening. – Vi ser også store muligheder for et endnu bedre samarbejde mellem kommunen, lodsejere og Kalundborg Sportsfiskerforening omkring vandpleje i Halleby Å systemet. Desuden vil de positive følger af det store arbejde, gøre sportsfiskeriet endnu mere spændende for børn og unge i vores kommune.

Velkommen til, Kalundborg Kommune. Det bliver et spændende nyt år med mange nye udfordringer, muligheder og gensidig nytte.

/Gordon

Gribskov Kommune satser på lystfiskeri

DSC_2946-1
Gribskov Kommune kan i særdeleshed hævde sig med noget utroligt godt kystfiskeri efter havørred.

Gribskov Kommune følger nu trop, og bliver den sidste i rækken af kommuner, som bliver nye medlemmer af Fishing Zealand i 2015. Gribskov Kommune træder ind i Fishing Zealand-samarbejdet med store forventninger til projektet, hvor den bærende ide er, at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne så sportsfiskeriets potentiale udvikles til gavn for lokale, turister og erhvervsliv.

Med medlemskabet af Fishing Zealand tilføjes der endnu en dimension til det langsigtede arbejde med, at styrke Gribskovs lokale erhvervsliv og gøre turisterhvervet endnu mere robust. Ud over arbejdet med at forbedre vandløb, sikre bedre adgang til fiskestederne samt et betydeligt arbejde for at gøre unge interesseret i lystfiskeriet vil der blive fokuseret på blandt andet samarbejde med VisitNordsjælland og opbygningen af en lokal erhvervsklynge. Denne klynge skal være med til, at udvikle de lokale virksomheder, der beskæftiger sig med service og salg til lystfiskere.

Formand for Erhverv- og Turismeudvalget Michael Bruun (V) ser mange udviklingsmuligheder i projektet.

”Jeg anser dette projekt for, at være endnu en grundsten i vores arbejde for konstant at udvikle de bedst mulige tilbud og rammer til vores lokale virksomheder. En af styrkerne i dette projekt er samarbejde mellem Fishing Zealand-organisationen, de lokale lystfiskere samt VisitNordsjælland som tilsammen skal sætter rammerne for dette udviklingsarbejde. Jeg håber meget, at de andre kommuner på nordkysten også vil deltage i projektet så vi kan få det maksimale ud af vores ressourcer”

Rune Westphal - seatrout 7,2 kilos - Magic Shrimp
Rune Westphal med en fuldvoksen havørred på 7,2 kilo fra Nordkysten. Havørredfiskeriet her er godt, men med en målrettet indsats kan det blive endnu bedre – til stor gavn og glæde for lokale og tilrejsende lystfiskere.

Hos Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening er der også stor tilfredshed med at Gribskov Kommune har valgt at slutte sig til Fishing Zealand projektet. Formand for foreningen Ejvind Hartmunds udtrykker det således:

” I Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening modtager vi nyheden om Gribskov kommunes tilslutning til projektet Fishing Zealand med stor tilfredshed. Det vil understøtte det betydelige vandløbsarbejde, som vi har udført i efterhånden mange år, og som netop har haft til formål at forbedre fiskeriet efter havørred på nordkysten. Gribskov kommunes placering midt i den storladne nordsjællandske natur med vand på alle sider, gemmer på betydelige uudnyttede turismemuligheder, som vi glæder os til at udvikle i samarbejde med områdets erhvervsliv og turistorganisationer”.

Brian Lyck Jørgensen (O), der har foreslået, at Gribskov skulle blive en del af Fishing Zealand, er både lettet og stolt over det indgåede samarbejde.

”Vi er den første kommune, som er med i hovedstadsregionen, det kan vi være stolte af. Det viser bare, at vi i Gribskov Kommune tør gå nye veje, når det gælder turisme. Vi tør satse på turismen også uden for de traditionelle måneder midt på året. Hertil kommer også de plejeplaner i vores åer og vandløb, som kan forbedres. Jeg er glad for, der var opbakning hele vejen rundt i byrådssalen til dette projekt”, udtaler han.

Personligt glæder det mig også rigtig meget, at Gribskov Kommune kommer med i Fishing Zealand. Det er et område med stort potentiale! Jeg er kommet der, siden jeg var barn, og jeg fisker der stadig ofte. Nu kan jeg så se frem til en masse spændende projekter i regionen i samarbejde med lokale kræfter, hvor vi sammen kan udvikle og udbrede bæredygtigt lystfiskeri til glæde for alle.

– Gordon

Lejre Kommune slutter sig til Fishing Zealand

Bramsnæs Vig - Isefjorden
Lejre Kommune råder over massevis af spændende fiskevand. Blandt andet i Isefjorden, fx i Bramsnæs Vig, hvor denne havørred er fanget.

Lejre Kommunes kommunalbestyrelse har netop besluttet sig for at slutte sig til Fishing Zealand-projektet fra starten af 2015, og som borger i netop Lejre Kommune glæder jeg mig naturligvis ekstra meget over nyheden.

Lejre Kommune har igennem de seneste år markeret sig stærkt indenfor natur og miljø, ikke mindst via satsningen ‘Lejre – Den Økologiske Kommune’, og de er nu klar til at tage favntag med bæredygtige tiltag i forhold til vandmiljøet og fiskebestandene. Kommunen råder over nogle utrolig spændende fiskevande, og jeg kender og elsker området. Det er et område med stort potentiale!

Lejres naturskønne geografiske udstrækning omfatter bl.a. smukke og fiskerige kyststræk i både Roskilde Fjord og Isefjorden med tilhørende vigtige vandløb for gydende ørreder, og der er et stort udviklingspotentiale i forhold til at fremme bæredygtig lystfiskerturisme, sikre vandmiljøet og engagere børn, unge og frivillige kræfter i lokalmiljøet.

Borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg, glæder sig over kommunens tilslutning til Fishing Zealand-projektet:

– Med vores smukke og omfattende fjordlandskaber er det oplagt at styrke potentialet i forhold til både oplevelser og natur, også i samarbejde med lokale foreninger og virksomheder, siger hun.

Fishing Zealand vil bl.a. samarbejde med Sagnlandet og Skjoldungelandet og er allerede i gang med at planlægge aktiviteter i det nye år på bl.a. på Ryegaard Gods og Herslev Bryghus.

Tore Jørgensen fra Herslev Bryghus forklarer:

– Fishing Zealands tanker om bl.a. turisme bygget på et bæredygtigt grundlag passer rigtig godt sammen med Herslev Bryghus’ idealer. Vi har bl.a. planer om ”Fadøl og Fluebinding” i gårdbutikken og fiskeevents på fjorden med efterfølgende madlavning på bryghuset, hvor fisken kombineres med lokale økologiske råvarer, siger han.

Makrel fra Herslev 'Hullet' - Roskilde Fjord-1
Gordon P. Henriksen med en makrel fanget i Roskilde Fjord ved Herslev, hvor Lejre Kommune også har spændende fiskevand.

Uffe Clemmensen, formand for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), er meget aktiv i forbindelse med Fishing Zealands indsats over for børn og unge i Roskilde Kommune og ser frem til også at udvikle sociale aktiviteter i Lejre fremover.

– I ROLK har vi stort fokus på at få unge ud i naturen igennem spændende oplevelser. I samarbejde med Fishing Zealand får vi som forening væsentlig større muligheder for at tilbyde attraktive tilbud til børn og unge. Et eksempel er det nye projekt ‘ØrredPatruljen’, hvor de unge lærer om vandløbspleje og ørredens biologi gennem et kursus/uddannelse, siger han.

Fishing Zealand kan ligesom ‘Lejre for Livet‘ blive endnu en måde at vise omverdenen alle de ting, vi lokale værdsætter så højt. Personligt ser jeg enormt meget frem til at fokusere på bæredygtigt lystfiskeri i samarbejde med de mange ildsjæle i Lejre. Kommunen er en på alle måder kærkommen samarbejdspartner for Fishing Zealand.

/Gordon

Elsinore Calling – Konference med visioner

Foto: Stefan Kai Nielsen
Åbningstalen fra Elsinore Calling konferencen, hvor der blev sat fokus på det marine liv i Øresund. Foto: Stefan Kai Nielsen

Som opvokset i Helsingør og med mange års lystfiskererfaring på Øresund og langs kysten af Øresund, var det med stor begejstring, at jeg modtog invitationen til konferencen Elsinore Calling.

For turbåde og småbåde bliver Øresund og Helsingør allerede brugt som udgangspunkt for flere arrangementer som fx DM, NM og EM. Øresund står også stærkt i feltet over danske rekorder for lystfiskerfangede fisk. Fx den imponerende havørred på 15,155 kg, den næsten lige så store pighvar på 11,200 kg, og ikke mindst den historisk store tun på hele 372 kg, fanget tilbage i 1950.

Fredag den 10. oktober 2014 var Business & Events Elsinore vært for konferencen Elsinore Calling, hvor temaet var “Water is business”. De fysiske rammer var Kulturværftet i Helsingør, og omdrejningspunktet var oplevelsesøkonomien baseret på Øresund.

Der er ingen tvivl om, at Øresund har haft en væsentlig kulturel og økonomisk betydning for både den danske side og den svenske side af Sundet. Men ved vi nok om hvad Øresund bidrager med til erhvervslivet og hvilket uudnyttet potentiale – måske især for os lystfiskere – der findes? Det spørgsmål skulle konferencen bringe os næremere et svar på.

10.10.14:Senior advisor i Oceana Alexandra Cousteau (Jac Cousteau«s barnebarn) hovedtaler ved
Senior advisor i Oceana Alexandra Cousteau (Jac Cousteau’s barnebarn) var hovedtaler ved “Elsinore Calling” d.10.oktober. Foto: Stefan Kai Nielsen

Blandt oplægsholdere var Alexandra Cousteau fra organisationen Oceana. Alexandra er barnebarn til Jacques Cousteau, og har siden hun som syvårig af sin bedstefar blev smidt i vandet med maske og flaske, haft en brændende kærlighed til havet. Alexandra’s opfordring til os alle er: Spørg dig selv, om du elsker havet. Hvis du gør det, vil du også kæmpe for det.

Jens Peder Jeppesen – marinebiolog og chef for Øresundsakvariet – viste gennem en informativ præsentation hvad Øresund egentlig er. Sundet er et unikt område, hvis lige ikke findes andre steder i verden. Men det er også et sårbart område, hvor de forskellige habitater dagligt er underlagt trusler fra menneskets påvirkninger og brug af området. Desuden bidrager akvariet innovativt til værdiskabende oplevelser gennem bl.a. tilbud om marsvin safari og snorkel ture.

bee101014_05-1
Fremmødet var massivt ved konferencen, som tiltrak sig masser af branche- og erhvervsfolk med lokalinteresser i Øresund-regionen. Foto: Stefan Kai Nielsen

Det samfundsøkonomiske perspektiv blev dækket af Filippa Säwe og Johan Hultman – Samfundsforskere Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Filippa og Johan har skabt flere rapporter om emnet, fx “Fråga oss!! Vi vet!!” og “Det är ett sätt att vara…”. Med udgangspunk i erhvervsfiskeriet var spørgsmålet: Hvordan kan man øge værdien på fisken, uden at øge mængden af fanget fisk? Dette spørgsmål er absolut højaktuelt, hvor kvoterne for fangst i vestlige Østersø – som Øresund rent teknisk er en del af – i 2015 er reduceret med 6% i forhold til kvoten for 2014. Filippa og Johans forslag er innovation og entrepeneurship. Med andre ord, så skal der tænkes ud af boksen.

Et godt eksempel på innovativ oplevelsesøkonomi er forvaltningen af Sveriges første marine nationalpark, Kosterhavet, præsenteret af chef for Kosterhavets Nationalpark Anders Tysklind. Siden de første tanker omkring en marin nationalpark så dagens lys er der gået 30 år. Kulturelt er der i Sverige et behov for opnåelse af konsensus før store beslutninger tages, men selv i det perspektiv er 30 år lang tid. I dag forvaltes området under hensyntagen til menneskets påvirkning af naturen. Området benyttes af både erhverv i form af tung skibstrafik, turisme og friluftsliv.

Repræsentant for Hotel- og Restaurantskolen var specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, som fortalte om skolens medansvar for sundhed, økologi og bæredygtighed. Branchen oplever en stigende efterspørgsel på netop økologi og bæredygtighed, og tendenserne går i retning væk fra kød og mere i retning af fisk. I dag spørger gæsterne til vinen. Hvilken drue er vinen lavet af, hvor er druen dyrket, hvilken årgang er vinen, hvor lang tid har den ligget på fade, er det på stålfade eller egetræsfade o.s.v. Tænk, hvis vi kan opnå samme interesse for den fisk vi tilbyder vores gæster. Hvor er den fanget, hvilke fangstmetoder er brugt, hvordan er den forarbejdet o.s.v. Skolen ønsker at opfattelsen af værdikæden udvides, og at der skal kommunikeres og samarbejdes i alle led.

Anna Porse Nielsen er direktør i virksomheden Manto, og er ekspert i strategisk rådgivning og forretningsudvikling. Anna formåede at løfte perspektivet lidt højere op, og kom med meget gode bud på, hvad det er som definerer begrebet oplevelsesøkonomi. Først og fremmest drejer det sig om aktiviteter inden for kultur og turisme, og om værdiskabende oplevelser inden for væksterhvervene. For at skabe succes er det godt at have sin aktivitet geografisk forankret. Som eksempel på sommerens succesrige events nævnte hun Cold Hawaii og Made i Denmark. At have ønske om og at have vilje til at samarbejde, har også stor betydning. Ofte skal samarbejdet forgå mellem offentlige og private organisationer, på tværs af kommune- og regionsgrænser, og mellem brancher og værdikæder i de enkelte brancher. Anna fremlagde en lang række forudsætninger for at lykkes med sin aktivitet. Ud over samarbejde er de to måske vigtigste faktorer, at afsættet skal være en kernekompetence eller en betydelig styrke, og at forfine, udvikle og markedsføre den givne kernekompetence eller styrke.

bee101014_22-1
Nationalparkchef for Kosterhavet Nationalpark Anders Tysklind ved “Elsinore Calling”. Foto: Stefan Kai Nielsen

Efter de forskellige oplæg var der paneldebat, hvor oplægsholderne have mulighed for at uddybe indholdet i deres respektive præsentationer. Blandt emnerne som blev diskuteret var det fantastiske og unikke miljø som Øresund er. Der ligger utvivlsomt et stort potentiale for en bæredygtig og kommerciel udnyttelse, uden det går ud over miljøet.

Hvis man skal konkludere noget fra konferencen, så er det at Øresund er et fundament med en masse muligheder, for at skabe innovativ og bæredygtig vækst. Det alt overskyggende nøgleord er samarbejde. Og hvis man kan gøre det med partnere som har den samme fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed, så er der et fantastisk grundlag for rigtig gode resultater.

Med bæredygtig hilsen

Bjarne Poulsen

 

Udsætning af halvårsfisk i Brændemølle Å

Holbæk og Omegns Lystfiskerforening sætter juvenile ørreder ud i Halleby Å-systemets mindre vandløb. I foreningen bruger vi udsætningen som en kærkommen lejlighed til at engagere vores unger – de kan sagtens være med til at sætte fiskene ud. Det giver indsigt i- og ansvarsfølelse overfor naturen, og små fisk og små mennesker passer bare så forbandet godt sammen.

MVH/

Morten Jacobsen