Kategorier

Bloggere

Lystfiskeriets Dag 2014 i ROLK

glade vindere stor
De glade vindere af konkurrencerne.

Naturen og miljøet ved Roskilde Havn er i sandhed ganske unikt med vikingernes mødding, Kællingehavens historie og den smukke Boserup Skov lige i nærheden. Ja, du behøver blot vende blikket udover fjorden, hvor vikingeskibene stolt knejser med sejlene hejst på vej for at give børn og voksne indblik i en over 1000 år gammel historie. Det er ikke noget, du ser hver dag!

Dette var optakten og baggrunden for Roskilde og Omegns Lystfiskerklub, ROLK, afholdelse af Lystfiskeriets Dag ved Roskilde Oplevelseshavn. Her dannede den smukke halvmåneformede flydende platform på 80 m2 med store hyttefade fyldt med fisk og krabber den perfekte ramme for vores arrangement.

Havnen var fyldt med en masse mennesker, der nød det smukke vejr. I ROLK’s pavillon bød vores Naturvejleder på smagsprøver fra planter og urter fra Kællingehavens naturskattekammer. Alle kunne låne en fiskestang, for at prøve at fange hornfisk fra molerne.

Børnene tegnede fisk og krabber og deltog derved i lodtrækning af flotte fiskepræmier, som var stillet til rådighed fra bl.a. firmaet Normark. Over 40 børn gik glade hjem med store og små præmier. For dem betyder et lille blink også meget, så i ROLK havde vi god brug for vores præmiekasse.

Travlhed ved ROLK
Det var travlhed ved Rolk’s pavillon.

Samme dag præsenterede Roskilde Oplevelseshavn (ROH) deres nye Naturapp, der byder på udfordringer med spændende spørgsmål om fisk, bær og planter samt kulturhistorie fra området omkring havnen. Her kunne man vælge at følge Vandruten – Naturruten – Kulturruten, sammen med professor Klo, som er ROH’s maskot i forsøget på at finde guldskatte.

Den gamle smukke fiskekutter Dana bød på 3 fisketure på Roskilde Fjord med forventningsfulde fiskere, der håbede på fangst af hornfisk til aftensmaden. Alle pladser blev udsolgt på 10min.

I ROLK er vi meget optaget af at skabe nye spændende natur- og fiskeoplevelser for alle. Vi har specielt meget fokus på at aktivere børn og unge i naturen.

Med afholdelse af Lystfiskeriets Dag i samarbejde med ROH, skabte vi nogle perfekte rammer for at sælge budskabet, og i processen fik vi etableret kontakt til nye lystfiskere, der samtidig fik nogle positive oplevelser. Denne søndag gav inspiration til nye oplevelser i naturen og masser af glade smil.

Knæk & Bræk – Uffe

Kan vi lære af Minnesota?

I Danmark har vi fisket i søerne siden stenalderen, og konflikten om hvordan fisk som ressourcer skal fordeles i samfundet, er ligeså gammel som fiskeriet selv. Forvaltningen af danske søer som fiskevande med en ren rekreativ værdi, er kun lige begyndt. Derfor er det nærliggende at kigge på, hvordan de fx gør dette i søfiskeriets mekka, Minnesota, USA.

I Minnesota bor der cirka 5 millioner mennesker, og her finder man et klima og nogle fiskearter, som er meget lig, hvad vi har i Skandinavien. Minnesota er også de tusind søers land, og nogle af dem er på størrelse med danske fjorde. På trods af nogle af søernes størrelse, er erhvervsfiskeri ikke tilladt – med undtagelse af indianerreservaterne.

 

IMGP6233
Trods massiv hjemtagning sørger DNR’s strenge regler for, at er der masser af walleye at fange.

Sportsfisk nr. 1 i Minnesota er en nær slægtning til vores sandart – på engelsk kaldet walleye. Fiskeriet efter walleye lokker hver weekend tusinder af turister fra andre stater op til Minnesota, som også kan glæde sig over de mange aborrer og gedder. De fleste kommer for fiskeriets skyld, og mange ønsker at spise deres fangst. Selv om de mest populære destinationer i Minnesota oplever et højt predationstryk, er fiskeriet betydeligt mere attraktivt end i Danmark. Dagsfangster på op til 50 walleyes er meget normalt – og hertil en 50 gedder og aborrer. Der er simpelthen generelt flere fisk i søerne!

Hvis man ønsker at fiske efter bass, er der også masser af dem, både småmundet og stormundet. Den nordamerikanske gedde (muskellunge), som jeg har rejst til Minnesota efter, er også meget udbredt – men ikke så udbredt som gedder, walleye, aborre, solfisk, knude, etc. Men hvordan er det muligt at hjemtage så mange fisk og stadig have store bestande og et fiskeri i verdensklasse?

Forvaltning af fiskevande er et videnskabeligt tema, som er meget komplekst. Derfor vil jeg begrænse mig til at fortælle, hvordan jeg oplevede Minnesota som fisketurist. Det første, der slog mig, var, at reglerne var meget skrappe, specielt set i forhold til det, vi er vant til i Skandinavien.

I Minnesota er det Naturstyrelsen, som i USA hedder Department of National Resources, der styrer tingene (DNR). DNR er dog ikke organiseret helt som naturstyrelsen i Danmark, og blandt andet er DNR ikke finansieret helt på samme måde. DNR i Minnesota er finansieret 50% igennem salg af fiskekort, resten af budgettet kommer fra statslige tilskud, lotteriindtægter, og moms på fiskegrej.

Forvaltningen af fiskeriet, bliver skræddersyet til hver enkelte sø, hvor de to primære værktøjer til at holde kvaliteten af fiskeriet på et højt niveau, er udsætninger og fangstbegrænsninger. Tillige freder man visse rovfisk i forbindelse med biomanipulationer – også for at højne den rekreative værdi. Bestanden af muskellunge har for eksempel aldrig været bedre. Trods dette, har man lige sat mindstemålet op til små 140 cm! Et program for at højne størrelsen på gedder er også skudt i gang.

IMGP6256
Gedden er en yndet spisefisk i Minnesota. Her en ‘fine eater’, som de mindre gedder kaldes.

I forbindelse med den store rolle som genudsætning af fisk (bag limits) spiller for den Amerikanske forvaltning af fiskeriet, er det glædeligt for amerikanerne, at den europæiske (specielt tyske) afsporede etik debat om fiskeri, ikke findes i USA. DNR indså allerede i 30’erne at genudsætning af fisk, er en forudsætning for at kunne regulere sportsfiskeriet. Og allerede dengang på en måde, så der var noget at fange med en rimelig størrelse for alle.

Bæredygtigt fiskeri handler nemlig også om en lige fordeling af ressourcerne. Det er jo ikke retfærdigt, at nogen genudsætter for at skåne fiskeriet og økosystemet, for at andre kan hjemtage i mængder, alt efter egen vurdering. Til sammenligning regulerer vi i dag også fiskeriet i Danmark ved hjælp af genudsætning (catch and release) – herhjemme bruger vi dog kun mindstemål og fredningsperioder.

I Minnesota er man dog ikke kun begrænset til et mindstemål. Hjemtagningen af fisk reguleres lokalt med både antal, mindstemål og maksmål. I sin enkelthed går det ud på, at det ikke er lystfiskerne selv, men DNR’s biologer der beslutter hvor mange fisk, der må hjemtages pr lystfisker – alt efter biomassens størrelse.

I en sø med en biomasse (rovfisk) på størrelse med den, man finder i Lyngby Sø ved København, ville DNR formentlig indstille al hjemtagning af fisk øjeblikkeligt!

Da søer ved forskellige påvirkninger kan ændre tilstand, tilpasser DNR reglerne lokalt for de pågældende søer, ofte årligt. Visse søer kan for eksempel være angrebet af diverse fiskesygdomme. Her bliver fiskeriet givet helt frit – efter dansk model, sådan at folk kan få glæde at fiskene, inden at søen måske rotonon behandles.

Det var morsomt at opleve, at folderen med reglerne for fiskeriet Minnesota var på over 92 sider – et tema som Naturstyrelsen i Danmark lige netop ofrer 50 liner på. Folderen fandtes desuden på Spansk og Vietnamesisk. Tænk hvis Naturstyrelsens regler kunne fås på Tysk og Polsk?

I Danmark foretager man kun undersøgelser af bestande klatvist (ikke årligt som i Minnesota). I privatiseringens højborg, USA, er det også paradoksalt, at udlicitering af bestandsundersøgelser heller ikke er måden, man gør det på. Dette står DNR selv for.

Jeg har aldrig har oplevet en mere professionel og veldreven forvaltning end den amerikanske. Og når jeg drøfter emnet med mine amerikanske fiskevenner, er det med skam, at jeg må indse, at selvom vi i Danmark bryster os af at være innovative og miljøbevidste, så har vi fortsat ikke nogen bæredygtige regler for sportsfiskeri. At det tillige er fulgt lovligt at tømme en sø for fisk, hvis man skulle have lyst til dette, er yderligere et hån imod økosystemet.

Efter at have oplevet et bæredygtigt madfiskeri i Minnesota, er jeg alvorligt begyndt at tvivle på, om vi i Danmark er klar til at møde de udfordringer, som globaliseringen fører med sig. Her tænker jeg mest på den voksende fisketurisme. Vi bliver flere og flere søfiskere, og de største foreninger stiller stadig flere både til rådighed for deres voksende medlemsskarer, som også er begyndt at inkluderer mange mellemeuropæere, der udelukkende fisker til konsum.

Teknologien er desuden blevet billigere og bedre. Her tænker jeg på Internettets informations flow og den avancerede marine elektronik.

Lad os vågne op og blive inspireret af DNR’s professionelle forvaltning af sportsfiskeriet. Og lad os tage afstand fra den gammeldags EU konsum forvaltning, a’ la Fischerieamt. Støt op om Dansk Sportsfiskerforbund, Lystfiskeriforeningen, eller andre foreninger (Fiskeringen etc), sådan at I kan være med til at forme søfiskeriet på en positiv måde, der tilgodeser alle generationer i fremtiden.

MVH/

Morten Edvars

Nye kystfiskere fødes

Forleden dag mødtes jeg med de spirende fiskere, Claus og Allan, ved Fiskehytten kl.07.00, og derefter kørte vi en lille tur til én af de mange pladser på Møn, som fisker godt lige nu. Da vi ankom, gennemgik vi hurtigt, hvordan pladsen skulle gennemfiskes, og Claus og Allan fik tips og tricks til valg af agn, samt hvordan de skal fiskes.

Der gik da heller ikke meget mere end 10-15 minutter, før der kom et; ’YES, jeg har fisk’ fra Claus. Ham havde jeg sat til at fiske helt yderst på pladsen, og han kunne nu lande sin allerførste havørred – en fisk fisk lige over målet. Sådan!!

17.5.2014. 002Herefter gik der ikke meget mere end 10 minutter, før Allan kom med et tilsvarende udbrud: ”JEG HAR FISK!” Jeg kom Allan, som stod på en stor glat sten, til undsætning. Han fik en skulder at støtte sig til på vej ind på kysten, hvor han stille og roligt kunne kane sin allerførste havørred op på land! Tillykke, Allan!!!

Aftalen var, at de begge skulle have et lille fluekursus med en hurtig gennemgang af udstyret – alt lige fra stang og hjul til line, forfangsspids og fluer. Og så var der jo også lige det med kasteteknikken…

Claus var første mand på banen, men han blev hurtigt afbrudt i instruktionen. Der lød der nemlig snart et pludseligt ”YES” ude fra Allan, som stod med opspændt klinge. Jeg nåede lige akkurat at se en rigtig fin fisk et godt stykke fri af vandet i et spektakulært spring – og væk var fisken. Pokkers!

Få minutter efter var den gal igen! Allan havde endnu en havørred på, men også denne gang mistede krogen sit tag. Og scenariet gentog sig kort efter igen med en ilter hornfisk.

Nu var det blevet Allans tur til gennemgang af fluegrej og kasteteknik, og til sidst sluttede vi af med lidt hornfiskeri. Vi tog krogene af og erstattede dem med silkesnor – og 10 kast senere BOM, så var den første hornfisk landet.

Dagen lakkede mod enden, men noget nyt var akkurat begyndt – to nye lystfiskerkarrierer! To nye lystfiskere var blevet født denne dag ved de skønne Mønske kyster, og dem venter der mange spændende oplevelser derude ved fiskevandene.

Knæk og Bræk i fremtiden.

Vi ses

Ken

 

Fiskeri og integrering af læring

DSCN0067Lystfiskeri er i sig selv en lærerig hobby – en hobby, der  byder på mange spændende oplevelser og mulige erfaringer. Kobler man fiskeriet med målrettet læring, åbnes der dog op for nogle virkeligt spændende erfaringsmæssige perspektiver. Her kan man nemlig forankre læringen i lystfiskeriets medrivende univers, hvor indlevelse, motivation og akut opmærksomhed er givet på forhånd.

Hos Simons Put & Take integreres lystfiskeri nu med undervisning på højt niveau! Det skete for eksempel i forbindelse med den halvårlige faunascreening af søen og det omkransende habitat.

Lørdag d.3.maj var 3 hold gymnasieelever fra Hvidovre Gymnasium & HF på besøg. Husbiolog Tommy Kristensen stillede med 25 fiskestænger, fotobakker og stereoskoper.

Utallige vårfluearter, vandbiller, fiskeyngel og plantedele måtte en tur under lup – hvorefter der naturligvis blev inviteret til nogle timers fiskeri og tilhørende fangst. Blandt andet blev der landet en regnbueørred på 7,2 kilo, foruden en stribe fine fangster til gymnasieelever, som ellers ikke var udprægede natur- eller sportsfiskermennesker.

DSCN0041En Put & Take sø er et sårbart miljø, eftersom der tilføres enorme mængder ekstern biomasse i form af regnbueørreder. Det er derfor sund fornuft, at holde øje med diverse indikator-arter, iltprocenter og næringsindhold i vandet.

Et fælles projekt, som integrerer gymnasieelevers feltarbejde i biologi og det bio-monitorerende arbejde i en Put & Take sø, er en oplagt og naturlig integration. Det er et samarbejde, der giver god kontakt mellem erhverv og studiemiljø, og som indeholder oplagte muligheder for at øge interessen for både undervisning og lystfiskeri i enhver afskygning.

Med venlig hilsen
Simon

Lejre Kommunalbestyrelse på fisketur i fjorden

Fiskeguide Jonas Kærlin hjælper Grethe Saabye med at lande hendes først fisk nogensinde.
Jonas Kærlin, Fishing Zealand certificeret fiskeguide, hjælper Grethe Saabye med at lande hendes første fisk nogensinde.

Den 14. maj havde jeg inviteret hele Lejres Kommunalbestyrelse på fisketur ved Munkholmbroen, og trods adskillige regnbyger var dagen en stor succes.

Selvom dette er Grethe Saabyes første fisk, ligger det i familien.  Grethe er nemlig gift med barnebarnet til den kendte lystfiskerforfatter og maler, Svend Saabye.
Selvom dette er Grethe Saabyes første fisk, ligger det i familien. Grethe er nemlig gift med barnebarnet til den kendte lystfiskerforfatter og maler, Svend Saabye.

Lejre Kommune overvejer kraftigt at gå ind i Fishing Zealand, og denne fisketur var en lidt anderledes måde at give politikerne større indsigt i lystfiskeri og de muligheder, der ligger i Lejre Kommune og i Fishing Zealand. Fishing Zealand er tidligere modtaget positivt bl.a. på Grønt Råd, men nu skulle vi væk fra Powerpoint præsentationer og mødelokaler og ud, hvor det hele foregår – ved vandet!

Ud over mig selv deltog en af de certificerede Fishing Zealand fiskeguider, Jonas Kærlin, samt formanden for ROLK, Uffe Clemmensen, som således kunne fortælle politikerne om de mange projekter, de er involveret i i de nuværende kommuner.

Vi startede med at fiske lidt efter hornfisk, og formanden for Erhverv og Turisme udvalget, Grethe Saabye, lagde ud med at fange en flot hornfisk. Hendes første fisk nogensinde trods adskillige fisketure. Hun fightede den med bravur og poserede stolt til fotos efterfølgende. Den første fisk er noget ganske særligt, og det er altid en sand fornøjelse at være vidne til.

En hyggelig og konstruktiv måde for kommunalbestyrelsen at få indsigt i Fishing Zealand.
En hyggelig og konstruktiv måde for kommunalbestyrelsen at få indsigt i Fishing Zealand.

Efterfølgende klargjorde vi til rygning af denne og flere andre hornfisk inde på bredden, mens vi nød lidt friskbrygget kaffe og snakkede om mulighederne for Lejre Kommune, såsom øget samarbejde med frivillige lystfiskere om vandløbsrestaurering, udvikling af events og kurser i samarbejde med lokale virksomheder samt aktiviteter i naturen for børn og unge i forbindelse med lystfiskeri. Politikerne virkede bestemt begejstret for de mange aspekter i projektet.

Lejre er Den Økologiske Kommune, og de friskfangede hornfisk blev passende serveret som ”Sol over Lejre” sammen med lokale økologiske råvarer. Der blev drukket en tår Maj Bock fra Herslev Bryghus, da bryghuset er en af de virksomheder i kommunen, der gennem længere tid har set muligheder i Fishing Zealand: ”Fishing Zealands tanker om bl.a. turisme bygget på et bæredygtigt grundlag passer rigtig godt sammen med Herslev Bryghus’ idealer, og vi ser flere spændende muligheder for os og for kommunen ved at indgå i et samarbejde med Fishing Zealand” har Tore Jørgensen, ejer af Herslev Bryghus, udtalt.

Friskt, lokalt og økologisk. Det er sådan vi gør det i Lejre.
Friskt, lokalt og økologisk. Det er sådan vi gør det i Lejre.

Valget af stranden ved Munkholmbroen var heller ingen tilfældighed. Ud over at være et hotspot for både havørred og hornfisk har Ryegaard Gods planer om etableringen af et besøgscenter her: ”Vi ser mange muligheder for et kommende samarbejde med Fishing Zealand. Det kan være guidede ture i området til gode fiskepladser, kurser i fiskeri eller kombinerede kajak-/fisketure i området omkring Munkholmbroen, hvor det kommende besøgscenter kan være det oplagte udgangspunkt”, forklarer Johan Scheel, Ejer af Ryegaard Gods.

På denne lidt alternative måde fik Kommunalbestyrelsen ikke bare en oplevelse, men også større forståelse og ”smag” for, hvad kommunen har at byde på, og for de mange samspil, der kan opnås ved at indgå i Fishing Zealand.

Og de var alle meget positive. Birger Prahl sidder både i udvalget for Teknik og Miljø samt Erhverv og Turisme og han håber bestemt at Lejre Kommune får gang i et samarbejde med Fishing Zealand: “Det vil helt sikkert give vore egne borgere og turister et skub til at komme ud og nyde vores dejlige natur. Og der er jo ikke meget ved at have natur, hvis den ikke bliver brugt.” udtaler han.

Ivan Mott er også positiv: ”Lad os i Lejre kommune bakke op om Fishing Zealand, som er en klar mulighed, for at give unge med ringe selvværd, en succesoplevelse med voksne. Bæredygtigt lystfiskeri er også den helt rigtige måde at fiske på og dermed skaffe sig friske råvarer til det gode måltid.”

Grethe Saabye støtter også Fishing Zealand: ”Gennem Fishing Zealands initiativer og markedsføring af alle lystfiskeriets muligheder har vi en unik chance for at opnå yderligere fokus på vores dejlige område og dermed både tiltrække borgere og turister. Naturen er ikke bare smuk at se på – den kan bruges og smages. – jeg nød det i fulde drag og kan kun opfordre vores borgere og turister til at prøve det samme! – og tak, Gordon for at hjælpe mig med at fange min første fisk nogensinde!!!”

Kommunalbestyrelsen vil tage endeligt stilling til Fishing Zealand i løbet af sommeren. Nu ved de i hvert fald, hvad det hele handler om, og forhåbentlig er Lejre snart endnu en af de kommuner, der deltager i Fishing Zealand.