Kategorier

Bloggere

Nye slyngninger på Elverdamsåen

Et halvt hundrede deltagere var mødt op til åbningen af ”Den nye Elverdamså”, som nu slynger sig henover engen i Tempelkrogen Nord.

Det var som om, juleønskerne for mit vedkommende blev indfriet lidt før tid, da Lejre og Holbæk Kommuner i fredags åbnede for vandet i Elverdamsåens nye løb ud over engene i Tempelkrogen Nord.

Naturligvis var Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande med, idet jeg har været med under den lange fase, hvor projektet har taget form, og som næsten nærmeste nabo har fulgt gravearbejdet med stor spænding.

Det første spadestik blev taget af HedeDanmark, der har været entreprenører på projektet, som Lejre og Holbæk Kommuner har gennemført.

Det næsten 80 hektar store vådgøringsprojekt nord for Holbæk-motorvejen skal sikre fjernelse af kvælstof således, at næringsstofferne ikke havner i Isefjorden.

Forud var gået flere års planlægning, dels i forhold til selve projektet, dels i forhold til den jordfordeling, den slags store projekter kræver.

Området bliver en sand fornøjelse at følge i fremtiden, og fra motorvejen, idet projektområdet ligger klos op ad Rute 21, præcis som Tempelkrogen Syd, som blev indviet sidste år, også med deltagelse af TØS og Grusbanden, og som allerede nu rummer et rigt fugleliv, oversvømmede arealer og denitrifikation, som det hedder med et fint ord, når kvælstof omsættes i de våde enge.

Tempelkrogen Nord vil udvikle sig på samme vis, og vil blandt andet bestå af en permanent 40 ha stor sø. Foruden naturligvis Elverdamsåens nye smukke slyngede å-løb. Men det stopper ikke der, for i projektet er også Truelsbækken blevet involveret, idet dette lille, men vigtige gyde- og opvækstvandløb for laksefisk, er blevet forlænget, slynget og løber nu til Elverdamsåen hen over engene fremfor i en lige kanal ud i Isefjorden.

Dette lille vandløb bliver vanvittig spændende at følge i fremtiden.

Projektleder for vådgøringen er Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune, og det var også ham, der i fredags bød velkommen, da det første ”spadestik” skulle tages for at lede vandet ind i det nye løb.

Det stod Jesper Sverdrup Kirkegaard fra HedeDanmark for.

Det var et stort øjeblik, da gravemaskinen fyldte graben og vandet begyndte at strømme ned ad det nye slyngede løb.

Det bliver spændende at følge udviklingen af det 80 ha store vådområde i fremtiden og fra Holbæk-motorvejen.

Å-løbet er fyldt med fine skjulesten og sten til at sikre strømhvirvlerne, så forholdene bliver så naturligt varierede som muligt.

Med på dagen var også TVØst, der lavede et fint indslag i nyhederne senere fredag aften. Klippet kan ses via linket: https://www.tveast.dk/nyheder/16-11-2018/1930/fisk-far-nyt-alob-boltre-sig-i?autoplay=1#player.

På bredden var 25 frivillige fra Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande klar til at iværksætte dagens redningsaktion, idet fiskene fra det gamle å-løb skulle flyttes over i det nye og slyngede å-løb.

Baggrunden for dette forehavende var, at det gamle å-løb skulle dækkes til med jord, og derfor var det vigtigt at flytte fiskene. Ellers ville de naturligvis dø.

På den gamle strækning stod blandt andet et stort antal gydemodne havørreder. Disse fisk er meget værdifulde, idet de skal sikre havørredbestanden i Elverdamsåen, -også i fremtiden.

Selve flytningen foregik ved hjælp af elektrofiskeri, som vi tog os af, altimens Fiskeristyrelsen (Fiskerikontrollen) var med på brinken.

Der blev fanget havørreder på over 80 cm, og såmænd også to vaskeægte laks, da TØS og Grusbanden flyttede fisk vha. elektrofiskeri.

Allerede efter de første dyp i vandløbet med elektroden, dukkede de første store havørreder op, og det gav et sus igennem de knapt 50 deltagere, der kiggede med fra bredden eller stod ”i vand til livet” sammen med mig.

De små fisk skulle flyttes over i det nye løb, og de store gydemodne ørreder skulle bringes til TØS, idet vi bruger de gydemodne havørreder som moderfisk til det avlsarbejde, vi er forpligtiget til ifølge Fiskeplejen på Isefjorden, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg.

I alt blev der fanget op imod tusind mindre ørreder mellem 6-30 cm, samt 64 store gydemodne havørreder, ål, skaller, samt to flotte laks!

Det er ikke ualmindeligt, vi fanger laks i vandløbene rundt om Isefjorden. Der er dog tale om strejfere, og ikke en egentlig bestand.

Enkelte af havørrederne var i en anseelig størrelse og havde passeret 80 cm fra snude til halespids. Det er flotte og meget værdifulde fisk.

Da de sidste solstråler forsvandt bag bakkerne vest for det store projektområde, kunne vi, -de frivillige slukke for strømmen. En overordentlig god dag var forbi, og ørrederne må nu klare sig selv i de nye omgivelser.

Det gør de også, det er vi sikre på!

 

Bandeleder,

Rune Hylby.

Helt i sild – et fiskeeventyr på fjorden

Fra MS/Svanen kan fiskeriet også foregå fra et stort dæk over salonen

Nationalpark Skjoldungernes Land havde den 16. november inviteret lokale repræsentanter fra fødevare-, turisme- og oplevelsesbranchen samt Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner til et arrangement på Roskilde Fjord.  

Tekst og foto: Arne Lauritzen, ROLK (Deltog selv på turen).

Et arrangement der gerne skulle ”gå helt i fisk” – og det gjorde det!

Fishing Zealand og Roskilde og omegns lystfiskerklub (ROLK) var medarrangør og deltog på turen.

Formålet med arrangementet var at vise de store potentialer, der er i sejlads på fjorden. Men også for at vise mulighederne for de unikke oplevelser, fjorden kan byde på, når lokalviden, båd og fiskeudstyr samt instruktører og guider spiller sammen. Arrangørerne håber med arrangementet, at inspirere deltagerne til, i deres daglige arbejde, at blive involveret i flere tiltag med fiskeri og sejlture på fjorden.

Smilene er til at få øje på, da skipper har placeret skibet over den første sildestime

Turen startede kl. 10 i Gershøj med M/S Svanen, som er den nye turbåd på Roskilde Fjord. Gordon Henriksen, som er formand i Nationalparkrådet i Nationalpark Skjoldungernes Land, bød velkommen og fortalte om fiskene i fjorden, om bæredygtighed, og at turen gik til det unikke fiskested ”hullet” ud for Herslev. Hullet er 31 m dybt og dermed det dybeste sted i Roskilde Fjord. I hullet er der en lokal sildestamme, og det var sildene, der skulle fiskes efter. Henrik Larsen, som er fiskeguide i Fishing Zealand, samt Uffe Clemmensen og Arne Lauritzen fra ROLK havde forinden rigget fiskestænger til.

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der blæste en let, frisk vind, så forholdene var ideelle – årstiden taget i betragtning. 18 personer havde taget imod invitationen, og de fleste af dem havde aldrig haft en fiskestang i hånden før – og da vi nåede ”hullet”, blev der fisket.  ”Hvordan holder man fiskestangen?” ”Hvilken vej skal man dreje på hjulet?” ”Kan man mærke, når der er fisk på?” Ja, der var mange kommentarer fra nybegynderne.

I bunden af Herslev-Hullet stod fiskene bogstavelig talt, som sild i en tønde.

Der var stor begejstring blandt deltagerne, og stor glæde og megen latter, da de første sild var ombord – og så kom der flere bemærkninger! ”Den er levende!”. ”Uf, jeg vil ikke røre ved den”! ”Hjælp mig, hvordan får jeg den af?” Der blev fanget mange sild, og alle deltagere fangede fisk!

Der var også mange bemærkninger om selve arrangementet, hvor ordet fantastisk blev sagt mange gange. Flere gav udtryk for at det var en god smagsprøve på en fisketur, og at man bør benytte muligheden med M/S Svanen meget mere.

Flere sagde også, at det var spændende og meget anderledes at se landskaberne omkring fjorden fra vandsiden. Giver et helt andet indtryk af naturen. Undervejs var der flere, der så havørne over Bognæs. En ekstra naturoplevelse på turen.

Vel tilbage i Gershøj, med friske røde kinder, fortalte Gordon om forskellige retter, sildene kan bruges til – og så viste han, hvordan man gør sild rene og fileterer dem. Det var der flere deltagere, der gerne selv ville prøve. Endnu en ting de oplevede for første gang. Et par af de kvindelige deltagere skulle have hele sild med hjem for at vise børnene, hvordan mor rengør og fileterer fisk.

I Herslev Havn blev sildene ordnet ved det fine rensebord

Efter at have klargjort fiskene, fik vi en let frokost på Gershøj Kro. Der var 4 slags sild (dog ikke vores egne) og et godt glas øl fra Herslev Bryghus. Gordon Henriksen takkede deltagerne for deres store entusiasme og engagement og udtrykte: ”Hvor er I er dygtige, når I alle kan fange fisk”. Han sagde, at det havde være en fantastisk arbejdsdag og håbede, at oplevelserne i dag vil medføre, at man kan bruge hinanden fremover, så endnu flere kan få glæde fjordens mange muligheder. Gordon var også glad for, at så mange ville prøve fiskeri på fjorden. Det gør det sjovere og mere interessant for arrangørerne at lave flere ture.

Denne turs succes gav grund for en videre udvikling. Således vil M/S Svanen arbejde videre med udstyr og teknikker i forhold til fiskeriet. ROLK vil udvikle flere fisketure, og der vil være muligheder for firmaer, institutioner og privatpersoner at opleve masser af fisketure og naturoplevelser på fjorden i fremtiden.

Alt i alt nogle positive perspektiver på udviklingen af aktiviteter i hele fjordområdet.

Da Nationalpark Skjoldungernes Land søgte en båd til fjorden med plads til 40 passagerer, kontaktede Jette Nationalparken og forhandlede sig til en aftale på 3 år fra 1. juli i år. Aftalen indebærer, at Svanen i sommerhalvåret sejler turbåd fra Roskilde til Gershøj og Møllekrogen samt skønne solnedgangsture fra Roskilde. Båden er godkendt til sejlads med 48 passagerer, og der er 1 kaptajn og en matros ombord på hver tur.

Jette Kobber (ejer af Svanen) oplyser, at udover fisketurene, som ROLK administrerer, kan M/S Svanen bruges til forskellige events, møder, konferencer, familiefester, osv. – også når den ligger ved kaj i Roskilde Havn. Båden har tidligere haft et sørøverarrangement ombord for en flok børn. Der er redningsudstyr lige fra babystørrelse til granvoksne størrelser.

 

 

 

Nyt afsnit af FISKEguiden: Sikkerhed til søs

Det nyeste afsnit af FISKEguiden som netop er udkommet handler ikke om en bestemt fisketeknik eller fiskeart. Nej det handler om noget meget mere alvorligt: Nemlig hvordan du sikrer dig at du kommer sikkert hjem fra fisketuren.

I gennemsnit drukner der ca. 15 om året i forbindelse med fritidssejlads. Gruppen med Fritidsfiskere/lystfiskere udgør ca. en tredjedel af dette, og derfor sætter FISKEguiden nu fokus på dette alvorlige emne.

Gordon er taget ud at fiske på Tissø sammen med Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd og sammen gennemgår de fem sejlråd og giver en masse gode tips om sund fornuft, udstyr og sikkerhed. Du får også en grundig instruks i hvordan du tjekker din oppustelige redningsvest og foretager det nødvendige servicetjek.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi meget glade for at kunne være med til at præsentere dette afsnit af FISKEguiden, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund. –  Rigtigt mange af vores medlemmer samt øvrige danske lystfiskere færdes på og ved havet, søerne og åerne – og det er der absolut en risiko forbundet med. Det er derfor afgørende, at vi får sat mere fokus på sikkerhed til søs og giver livsvigtige råd videre. Vi håber, at rigtigt mange vil tage sig tid til at se dette afsnit af FISKEguiden

Gordon P. Henriksen forklarer, at der er en sand fornøjelse at få feedback fra de mange seere som skriver og fortæller hvordan FISKEguiden har øget deres interesse for fiskeriet og succesen på deres fisketure. Men chancen for at give viden videre eller ændre en vane der potentielt kunne gøre forskel på liv eller død er alligevel noget ganske særligt og derfor er fotografen Niels Vestergaard og jeg særligt stolt af dette afsnit. Programmet er måske ikke helt så underholdende som det plejer at være, men jeg tror og håber vi vil få en masse seere alligevel, som synes emnet er vigtigt, slutter Gordon.

Du kan se det nye afsnit her og finde flere afsnit af FISKEguiden på Danmarks Sportsfiskerforbunds Youtubekanal eller på www.fiskeguiden.info

Gordon er taget ud at fiske på Tissø sammen med Sune Abelgren Nielsen fra Søsportens Sikkerhedsråd. Sammen gennemgår de fem sejlråd og giver en masse gode tips om sund fornuft, udstyr og sikkerhed. Du får også en grundig instruks i hvordan du tjekker din oppustelige redningsvest og  foretager det nødvendige servicetjek.

Fishing Zealand Konferencen 2018

Grønnegade Kasserne dannede rammerne om årets konference
Projektleder Niels Lagergaard Pedersen beretter om årets indsatser i Fishing Zealand
Pause og dermed mulighed for networking

FISHING ZEALAND KONFERENCEN var igen i år velbesøgt med over 120 deltagere, så der var lagt op til en særdeles spændende dag med masser af gode indlæg.

Konferencen blev denne gang afholdt på Grønnegade Kaserne i Næstved. Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg i Næstved Kommune og medlem af Fishing Zealands bestyrelse, bød velkommen.

Helle berettede bl.a. om de aktiviteter og gode tiltag som Næstved Kommune får ud af samarbejdet. Ligeledes lagde Helle også vægt på, at samarbejdet mellem kommunerne, de frivillige lystfiskere, turistbranchen, de lokale erhvervsdrivende samt Danmarks Sportsfiskerforbund m.fl., faktisk er den bærende kraft i projektet. Ved at arbejde sammen, når vi mere og længere.

Konferencen blev også genstand for en gennemgang af årets aktiviteter og indsatser. Projektleder Niels Lagergaard Pedersen præsenterede denne del og kunne berette, at der i år har været særlig fokus på børne- og ungeindsatserne, samt samarbejdet med de frivillige i de lokale fiskeklubber og foreninger. I arbejdet med at få flere børn ud at fiske, er der i 2018 igangsat en række nye tiltag, bl.a. ved at få lystfiskeri på skoleskemaet, hvor der er sammensat projekter med flere folkeskoler. Samarbejdet med de lokale fiskeklubber er styrket i år, og arbejdet med bl.a. nye events og arrangementer, igangsættes så vidt muligt altid med en lokal klub som medarrangør.

Ligeledes gennemgik Niels de aktiviteter, som ikke altid trækker store overskrifter, herunder især arbejdet, der bliver udført i regi af Naturgrundslagsgruppen og Brakvandsgruppen. Grusbandens imponerende arbejde blev naturligvis også præsenteret. En udregning baseret på tal fra DTU Aqua viste, at alene gennem Grusbandens arbejde og aktiviteter, bliver kommunernes samlede udgifter til medlemsskabet i Fishing Zealand dækket.

Grusbandens arbejde foregår i tæt samarbejde med fiskeklubberne og alle de frivillige, der i regi af Grusbanden knokler med at forbedre særligt gydemulighederne i vandløbene. Intet sted i Danmark monitoreres havørredbestandene så tæt som på Sjælland. Monitoreringen, der bl.a. sker ved at tælle gydebanker og tage skælprøve m.m., sker i tæt samarbejde med Fishing Zealands fiskefaglige biolog Peter Henriksen.

Niels sluttede af med at fortælle om nyhederne for 2018, hvor flere nye tiltag og events har set dagens lys. Bl.a. en ny lystfiskerformidler-uddannelse og eventen Havørred Jam. Endeligt kunne Niels overbringe den glædelige nyhed om, at vores ansøgning til Nordea-fonden har båret frugt. Ansøgningen er udfærdiget i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund og giver os mulighed for at udvide indsatserne for børn og unge i de kommende to år.

Efterfølgende holdt Danmarks Sportsfiskerforbund et oplæg i plenum, hvor den nye Strategi for Lystfiskeri blev gennemgået. I gennemgangen blev der lagt vægt på, at det som udgangspunkt er positivt med en national strategi. Den giver politisk bevågenhed og er et skulderklap til vores fælles hobby. Dog savnes der langt mere fokus på særligt den bæredygtige forvaltning af fiskeriet, og ikke mindst et øget fokus på en styrkelse af naturgrundlaget og fiskebestandene – det var netop disse inputs, som Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand havde bragt med ind i arbejdsgruppen, da strategien skulle udfærdiges.

Resten af dagens programindhold var en blanding af oplæg, workshops og networking, hvor målet var at informere om, og debattere mange af de faglige aspekter, som projektet spænder over. Repræsentationen ved konferencen talte bl.a. kommuner, fiskeforeninger, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, Udenrigsministeriet, lokale erhvervsdrivende, Havørred Fyn, Laksens Hus, Destination Bornholm, Fiskerikontrollen, lystfiskere, naturvejledere, CATCH, FZ-guider og repræsentanter fra Visit-organisationerne med flere. Netop den store tilslutning af en række forskellige faglige indsigter, udgjorde konferencens grundlag for at kunne skabe en nuanceret vidensdeling og dialog omkring en lang række af Fishing Zealands interesseområder.

Blandt oplægsholderne i plenum var bl.a. Pernille Kofod Lydolph fra Destination Bornholm, der berettede om deres tilgang til branding af Bornholm som lystfiskerdestination. En vigtig pointe var her, at man skal have tålmodighed og engagere de rette personer, der har indsigt i lystfiskermiljøet for at kunne ramme ned i de ønskede målgrupper. Pernille understregede også, at lystfiskere ikke bare er lystfiskere, her er det især vigtigt at kende sit produkt, før man henvender sig til lystfiskerne.

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen var også blandt oplægsholderne, og ministeren præsenterede den nationale strategi for lystfiskeri for konferencedeltagerne. Efterfølgende havde ministeren tid til at svare på en række interessante spørgsmål fra salen.

Der kom mange gode ideer frem i løbet af dagen, og flere af dem vil vi tage med i det videre arbejde, for at udvikle Fishing Zealand i fremtiden.

Slutteligt, skal der lyde en stor tak til alle de fremmødte på dagen.

 

 

 

 

 

 

Stor interesse for Havørred Jam

Foto: Rasmus Juel Ditlevsen – Kastedemo med Silja Longhurst

Havørred Jam blev forleden afholdt for første gang – og det foregik i Frederikssund Kommune. Interessen var meget overvældende og mere end 120* personer kiggede forbi i løbet af dagen.

Kulhuse Kolonien beliggende mellem Isefjorden og Roskilde Fjord lagde de perfekte rammer for dagens program, der startede kl. 10.00 med velkomst. Mange grejfirmaer, grossister og producenter havde takket ja til vores invitation og havde opsat en række flotte stande både indendørs og udendørs. Yderligere var en række dygtige fluebindere inviteret til at binde fluer.

Foto: Rasmus Juel Ditlevsen – Der nørdes ved fluestikkene

Dagens program med løbende kastedemoer, foredrag og kastekonkurrence fungerede absolut perfekt. Der var iøvrigt indlagt lange pauser imellem indslagene, så der var rigelig tid til at gå rundt og kigge på alt det lækre grej og få prøvet forskellige fiskestænger på kastebanen.

Foredragene foregik indendørs, og der var masser af tilhører til alle oplæggene. Oplæggene var udvalgt, så der var noget for både spinne- og fluefiskerne.

Dagen blev netop som vi ønskede, med hygge omkring vores fælles hobby og passion – og med højt humør og god stemning dagen lang.

Tak til alle udstillerne og tak til alle fremmødte!

Vi ses til #HavørredJam2019

*Da det blev afholdt som et åbent hus arrangement, kender vi ikke det nøjagtige tal. Derfor har vi lidt konservativt vurderet tallet til 120+

Foto: Rasmus Juel Ditlevsen – Skønt vejr og kø til grillen