Kategorier

Bloggere

Ørrederne er udsatte

I den kommende weekend sætter vi tusindvis af ørreder ud i mundingerne af vandløb til Sejerøbugten, Isefjorden, Nordkysten og Øresund.

Når mørket falder på, sætter vi igen i år ørredsmolt ud i vandløbene i Nordsjælland, og i vandløbene i Isefjorden og i Sejerøbugten. Det drejer sig om tusindvis af små ørreder mellem 10-25 cm, der ankommer i den kommende weekend. De små ørreder sættes ud til glæde for de mange tusinde lystfiskere, der fisker med fiskestang langs vores fantastiske kyster.

Jeg glæder mig som altid.

Vi kan nu med glæde se frem til, at de små ørreder klarer sig selv. Disse små ørreder er jo helt unikke og er afkom efter moderfisk, som Esrum Å-laug og TØS har elektrofisket tilbage i 2017 i henholdsvis Esrum Å i Nordsjælland og i Elverdamsåen i bunden af Isefjorden.

Du kan se her, hvordan det gik til, da jeg fangede forældrene til de små ørreder under elektrofiskeri i Elverdamsåen i november 2017. Det er Henrik Erichsen, der har lagt filmen på Youtube.

Sidenhen er de klækket og opdrættet hos Linda Bollerup Høeg på Fyns Laksefisk i Odense.

Linda plejer og passer de små ørreder i klækkeriet, fodrer dem, måler og vejer dem efterhånden som de vokser sig større. Nu er de nået en størrelse, hvor de må klare sig selv. Derfor sætter vi dem ud i mundingen af vandløbene. Herfra vil de vandre ud i Øresund, Kattegat, Isefjorden og i Sejerøbugten i de kommende uger, og vil indgå i den samlede bestand af ørreder på kysten til glæde for både lokale lystfiskere, såvel som udenlandske turister.

De udsatte ørreder er en del af Fiskeplejen, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg, og som alle danske lystfiskere betaler til gennem Fisketegnet.

Udsætning i Nivå, hvor mange af de lokale foreningsfolk var mødt op til denne glade event sidste år. I år bliver der sat 18.000 stk. små ørreder ud i Nivå, der løber til Øresund.

Igen i år sætter vi ørrederne ud umiddelbart inden mørkets frembrud således, at de små ørreder har natten til at akklimatisere sig til de nye forhold. Ørrederne er nemlig udsatte, i dobbelt forstand, mod predation fra måger, skarver og andre ”rovdyr” umiddelbart efter, de er sat ud.

Men under dække af skumringen og nattens mulm og mørke, kan vi forhåbentlig slippe for det værste svind.

Det havde vi gode erfaringer med sidste år, og blandt andet i Tuse Å, har der ikke i årevis været et grønlænderfiskeri, som netop i år.

Om det alene skyldes sidste års udsætning i skumringen ved vi naturligvis ikke, men DTU Aqua er ved at undersøge sagen, idet Kristian Maar vil undersøge om der er forskel på at sætte fiskene ud om dagen og så om natten.

Kristian vil sætte akustiske transmittere på 60 ørredsmolt, der skal sættes ud i Langvad Å, der løber til Roskilde Fjord og derefter undersøge ørredernes adfærd.

Blandt andet om de ørreder, der er udsat om natten har en større overlevelse end de ørreder, der sættes ud om dagen.

Det bliver helt vildt spændende at følge med i, og jeg skal nok her på bloggen vende tilbage til undersøgelsen, når der begynder at strømme data ind fra lyttebøjerne i Roskilde Fjord.

Skulle du have lyst til at deltage i udsætningen af ørreder i den kommende weekend, kan du sende mig en mail på runehylby@gmail.com, så kontakter jeg dig, og aftaler nærmere.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Fjordlandet Open forår 19

Christian Fischers vinderbillede

Sidste weekend i marts mødtes 108 kystfiskere for at dyste i Fjordlandet, om at fange den længste havørred. Da det fortsat er en frivillg catch and release konkurrence, kan du nøjes med at måle din fangst, genudsætte den og stadig være med i kampen om præmierne.

Tim Krone med flot fjordørred på 63 cm, som sikrede ham 3. pladsen

Før konkurrencens start var der “kick-off” på Værfscafeen med lækker mad fra Spansk Smag, gennemgang af regler af Niels Lagergaard fra Fishing Zealand, samt foredrag ved biolog Peter Henriksen (Limno Consult) og Fishing Zealand-guide Tue Blaxekjær.

Peter fortalte om de foreløbige resultater af mærkningsforsøget af havørreder i Roskilde Fjord. Der var spændende nyt og særligt ift. havørredens temperaturtolerance set i forhold til varmt vand. Der var bl.a. nyt om ørreder, der havde opholdt sig i hele i 26 grader varmt vand. Tue kom med oplæg til, hvordan du griber forårs fiskeriet an i fjordene, både med henblik på strategi og forberedelse. Under hele aftenen blev der bundet fluer på Pro-Outdoors stand. Til slut var der amerikansk lotteri med præmier sponsoreret af Pro-Outdoor og alle lodder blev solgt, hvilket indbragte 7000,- kr. til fisk og vandpleje i Fjordlandet

Lørdag startede konkurrencen kl. 00.01 og de første fangstmeldinger tikkede ind allerede ved 9-tiden efter morgenfiskeriet. I løbet af dagen kom flere fangstmeldinger, og det måtte hurtigt meldes ud via konkurrencens Facebook-side, at kun fisk over 55 skulle måles. Der kom også billeder til fotokonkurrencen, men kl. ca. 17.30 kom der en fangstrapport, som gjorde at der blev ekstra glæde i

Kick-off af Fjordlandet Open Forår 2019 på Værftscafeen

hovedkvarteret, idet det måtte meldes ud, at det nu kun var fisk over 60 cm, som skulle måles. Det vil sige, at kun havørreder over 60 cm havde en chance for at ende i Top 5. Søndag var fiskeriet lidt sværere, da det havde været en kold morgen, og vinden var gået i NV. Der kom derfor ikke så mange fangstrapporter som om lørdagen, men det faktum at fiskene skulle være over 60 cm, gjorde det heller ikke lettere. Der blev dog fanget fisk, men ingen som kunne blande sig i Top 5.

Søndag kl 16.00 sluttede konkurrencen og deltagerne mødtes igen på Værftscafeen. Vinder af Fjordlandet Open forår 19 blev Anders Krarup med den suverænt største og smukkeste blankfisk i Fjordlandet Opens historie. Den store overspringer var 76 cm og et stort tillykke skal lyde til Anders! Nr. 2 blev Frank Jensen med en fisk på 69 cm. Nr. 3 blev Tim Krone med en fisk på 63 cm. Rene Hansen blev nr. 4

2. pladsen i fotokonkurrencen – Tim Krone

med en fisk på 61,5 cm. 5. pladsen blev delt af Jesper Ørnfeld og Jonas Nielsen, som begge havde fanget fisk på 61 cm.

Vinderne af fotokonkurrencen skulle findes mellem flere indsendte fotos henover weekenden. Dommerne vurderede Christian Fischers billede til at være det billede, som bedst gengav stemningen ved fiskeri i Fjordlandet. På billedet gås der forventningsfuldt mod første plads i det tidlige morgenlys.
2. præmien gik til Tim Krone som indleverede et billede, hvor du tydeligt fornemmer fangstglæden og næsten kan høre glædesråbet. Endelig vandt Søren Karle lodtrækningspræmien.

Tak til alle deltagere for nogle hyggelige dage, hvor vejret var

Anders Krarup med den fantastiske vinderfisk til Fjordlandet Open

med os og vi satte ny deltagerrekord efter konkurrencen flyttede til Holbæk. Stor tak til vores samarbejdspartnere Pro-Outdoor, VisitHolbæk og Holbæk Kommune. Vi ses til efterårs udgaven af Fjordlandet Open og endelig dato udmeldes om kort tid på www.fjordlandetopen.dk og på konkurrencens Facebook side.

Se også indlæg om Fjordlandet Open på Sportsfiskeren

Ny fiskekonkurrence på nordkysten af Sjælland

Kongernes Havørred Festival:

Det overordnede formål med Kongernes Havørred Festival er at skabe en fast tilbagevendende fiskebegivenhed i Kongernes Nordsjælland, som kan være med at tiltrække endnu flere lystfiskere til området samt udbrede interessen for lystfiskeri hos Nordsjællands unge.

Kongernes Havørred Festival skal på sigt udvikle sig til at blive en kombination af faglige indslag og en fiskekonkurrence, hvor lystfiskere mødes og udveksler erfaringer, viden og historier.

Tidspunkt: 5.-7. april 2019

Læs mere om konkurrencen

 

Nu er arbejdet med en ny fiskeribekendtgørelse skudt i gang

Efter et langt tilløb blev arbejdet med en ny fiskeribekendtgørelse for Sjælland, Møn og Lolland-Falster sat i gang på et møde i Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriet den 27. marts. Ministeriet havde indbudt repræsentanter fra kommunerne, Fritids/amatørfiskerne, erhvervsfiskerne, Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Fishing Zealand (FZ). Fra FZ deltog Gordon Henriksen, Niels Lagergaard Pedersen og undertegnede. Blandt kommunerne var der en håndfuld FZ kommuner. DTU Aqua deltog som Ministeriets rådgiver med et oplæg til en ny bekendtgørelse.

Mødet var tænkt som et dialogmøde, hvor de forskellige parter kunne præsentere deres visioner for fiskeriets regulering. Niels Lagergaard fra FZ havde et kort indlæg, hvor han bl.a. fremhævede fiskebestandenes meget store socioøkonomiske værdi, hvis de forvaltes fornuftigt. Efterfølgende havde også jeg et kort indlæg, hvor jeg skitserede det solide datagrundlag, som jeg har indsamlet for FZ og kommunerne i samarbejde med foreningerne. Jeg opfordrede til, at vores store viden om bestandene kommer i spil i arbejdet med bekendtgørelsen.  Vi kom rundt om alle farvande, men der blev meget fokus på det sydsjællandske område, hvor vi har de sidste oprindelige havørredbestande og hvor udfordringerne med en god bekendtgørelse er størst. Det blev besluttet, at de berørte kommuner og FZ samler parterne i området og drøfter mulighederne for at nå i mål med et fælles forslag til en god bekendtgørelse her. Det var i høj grad FZ´s fortjeneste, da vi har mange data, som dokumenterer en utilfredsstillende status for havørredbestandene i området.

På mødet var der også betydelig interesse for arbejdet med en bekendtgørelse for den indre del af Roskilde Fjord. Her arbejder en gruppe af alle de fiskende parter sammen om et fælles forslag. I arbejdet har jeg har fungeret som rådgiver fra FZ. Formanden for Amatørfiskerforbundet og jeg kunne fortælle om arbejdet og, at gruppen er tæt på at kunne aflevere et fælles forslag. Ministeriet udtrykte stor interesse for gruppens arbejde og opfordrede til, at parterne også andre steder finder sammen og bliver enige om forslag.

I næste fase i arbejdet er der mulighed for at indsende forslag til bekendtgørelsen til Ministeriet. Der var enighed om, at arbejde efter en deadline for forslag i 3. kvartal i 2019 for at få tid nok til arbejdet i de forskellige områder. Herefter vil der komme et endeligt forslag til bekendtgørelsen, som forventes at kunne træde i kraft i januar 2020.

Har medlemskommunerne eller foreningerne behov for råd kan de henvende sig til Niels Lagergaard Pedersen, Gordon Henriksen (særligt gedder og aborrer) eller undertegnede (havørred). Også DSF står til rådighed.

Peter W. Henriksen

Foredrag – Moderne fiskeri efter ferske rovfisk

 

Det danske fiskeri efter predatorer er inde i en rivende udvikling, hvor flere og flere har fået øjnene op for charmen ved de skarptandede fisk. Netop fiskeriet efter aborrer, gedder og sandarter danner rammen om aftens foredrag, hvor Henrik Larsen vil præsentere, hvordan han selv griber fiskeriet an efter rovfiskene på de forskellige årstider.

Tirsdag d. 26. marts kan du blive klogere på fiskeriet efter de ferske vandes rovfisk. Predatorfisker Henrik Larsen gæster nemlig Kalundborg Sportsfiskerforening, hvor han vil dele ud af de mange erfaringer, som han har gjort sig, når han har dyrket fiskeriet efter gedde, aborre og sandart. Aftenens store tema bliver sandarten. En fiskeart, som på mange måder er omgæret af en masser af mystik og som i den grad kan kan udfordre tålmodigheden hos selv de mest ihærdige. Henriks egen tilgang til sandarterne, foregår oftest med opmærksomheden rettet mod ekkoloddet, mens der aktivt bliver ledt efter sandarter i frivandet. Teknikken kaldes “pelagisk vertikalfiskeri” og kan til tider være super effektiv – selv på de svære dage. På aftens foredrag kan du få et indblik i denne effektive teknik og strategien bag dette  fiskeri, som samtidig er ganske underholdende. I den forbindelse vil der også være fokus på ekkoloddets funktioner og indstillinger.

Under foredraget vil der endvidere blive gennemgået forskellige tilgange til kastefiskeriet efter gedder. Her vil der eksempelvis være fokus på både det rette valg af agn, og hvordan du tilrigger og fisker med shads og andre kunstagn.

Små agn og finlir kan være utrolig effektivt til aborren. Derfor bliver de seneste trends inden for finessefiskeriet med bl.a. texas- og carolinarigging og ikke mindst dropshot gennemgået.

Aftenens program sluttes af med en lille konkurrence on-line, så husk din mobiltelefon.

 

Tid og sted: Tirsdag den 26. marts fra kl. 19:00 i Kalundborg Sportsfiskerforenings klubhus på Lynglodden 4, 4400 Kalundborg

Pris: Ganske gratis! Der kan løbes øl og sodavand i klubhuset.

Tilmelding: Ikke nødvendig – du dukker bare op :)