Kategorier

Bloggere

Rejseforedrag om fiskeri efter Grønlands fjeldørreder

Onsdag den 28. februar vil Keld Juul Michaelsen fra Fabulousflyfishing igen besøge Bryghuset i Hundested. Denne aften vil han fortælle om sin rejse til Grønland sidste sommer, hvor han fiskede efter den arktiske
skønhed – den havgående fjeldørred.

Denne aften vil du høre om det vilde fiskeri, som stadig er, som da farfar var dreng, med vilde fights og mange stærke fisk. Fiskeriet foregår tillige i de mest spektakulære omgivelser, hvor du
virkelig får udlevet din indre bushmand og modeordene “fra jord til bord” i særdeleshed kommer til deres ret. Så reserver denne aften og kom og hør mere og se flotte billeder/film fra dette nutidige
fiskeeventyr.

Der vil før foredraget blive serveret Bryghusets lækre buffet. Drikkevarer er dog ikke inkluderet.

Prisen 250,-kr og kan bookes på Fishtrip

Roskilde Fjords sølvtøj og andre arter – foredrag med Keld Juul Michaelsen og Henning Petersen

Tirsdag den 6. februar kl. 18 er der mulighed for at opleve en unik rundtur til Roskilde Fjords bedste fiskepladser! 

Keld Juul Michaelsen fra fabulousflyfishing holder nemlig foredrag om sine erfaringer ift. Roskilde Fjords havørreder på Restaurant Store Børs på Roskilde Havn. Du vil bl.a. høre om strategi, grej, agn- og pladsvalg – både til flue og spin. Keld vil også komme ind på, hvordan du er dækket ind mht. valg af endegrej og er så omskiftelig som mulig, for at opleve større succes i fiskeriet. Samme aften vil Henning Pedersen, som er Sportsfiskerens lokalredaktør og kendt fra “Kystdage”, fortælle om sit fiskeri fra pontonbåd efter fjordens andre arter, men selvfølgelig også havørreder. Henning vil komme med tips og tricks ift. fiskeriet fra pontonbåd, samt valg af endegrej. pontonbåd, ekstraudstyr og sikkerhed mm.

Vi starter aftenen med en lækker ret serveret af Store Børs, og efterfølgende er der kaffe. Drikkevarer kan købes særskilt.

Prisen for foredrag, mad og kaffe er kr. 200,-  – er du medlem af ROLK, er prisen 150 kr.

Der er et begrænset antal pladser, så derfor tilrådes en hurtig tilmelding.

Tilmelding kan ske via ROLK’s hjemmeside eller direkte på Flex

Foredraget er støttet af Havneforum

Flyvende start på undersøgelsen af havørredvandring i Roskilde Fjord

Modtageren er i vandet og havørrederne “bibber” sig ind i en lind strøm.

Den 29.1.2017 stævnede en lille flok af partnerne i undersøgelsen af havørredernes vandringer i Roskilde Fjord ud fra Roskilde Havn.

Målene var dels, at Jon Svendsen skulle instruere de frivillige i brugen af DTU aqua´s nyindkøbte manuelle pejleudstyr dels at forsøge at få kontakt med nogle af de havørreder, der blev udsat med sendere i Langvad Å den 14.12.2017.

Det manuelle pejleudstyr anvendes som supplement til lyttebøjerne, der ligger hele vejen ud igennem fjorden. Det giver information om, hvor præcist havørrederne er samt om vandtemperaturen, hvor fisken opholder sig.

Turen gik til bunden af Kattinge vig lige uden for Langvad Å´s udløb. Forventningen var, at der ville kunne fås kontakt med enkelte havørreder, som allerede havde forladt åen. Men stor var begejstringen, da modtageren blev sænket ned i vandet. Det ene bib fulgte det andet. Modtageren gik nærmest amok med en lang række signaler.

Da alle fisk har et unikt identifikationsnummer, kunne vi identificere hver enkelt fisk og i løbet af en times tid var der fundet 11 havørreder i området vest for Ringø (se kort).

Vi begav os så ud igennem fjorden og lyttede flere steder undervejs uden at møde nogen af vore havørreder. Det sidste forsøg blev gjort lige uden for Kattinge Vig og her fik vi dagens største overraskelse.

Fisk nr. 2023 bibbede ind i den nordlige del af mundingsområdet (se kort). Fisken var en han på 54 cm og 1,6 kg., der på bare 15 dage havde vandret de ca. 2,5 km væk fra åen.

Nu var turens formål jo ikke detaljeret at spore alle fiskene, men ikke desto mindre blev der alligevel indsamlet spændende viden. Mange fisk havde allerede forladt åen og en var på langfart, hvilket i nogen grad gør op med vores forestilling om, at nedfaldshavørreder bliver i åen eller mundingsområdet i den kolde tid. Mine undersøgelser af smoltudvandring har vist, at nedfaldsfiskene nogle steder bliver i åerne hele vinteren og først udvandrer sammen med smolten i april.

Kort med området i bunden af Kattinge Vig (rød ring), hvor 11 stk. havørreder blev registreret samt den ene havørred i den ydre del af Kattinge Vig.

I Roskilde Fjord udvandrer mange tydeligvis hurtigt og går antageligt straks i gang med at æde. Observationen understøtter også det fænomen, jeg har set i skælprøver hos havørreder i bl.a. Roskilde Fjord. Her ses det, at væksten er god det meste af året og at gydemærker i skællene kan være svage. Et tegn på, at fiskene bruger kort tid på gydevandring og er hurtigt tilbage i havet igen for at æde.

De frivillige fra ROLK og Foreningen med det lange navn var så opflammede af de gode resultater, at de planlægger 1 – 2 ture om ugen på Fjorden med pejleudstyret. Desuden er der blevet knyttet en biologistuderende til projektet, som ligeledes skal håndpejle i de kommende måneder. Alt i alt må man konstatere, at projektet er kommet særdeles godt fra start og at der er gode muligheder for masser af spændende ny viden i det kommende år.

Helsingør Kommune melder sig ud af Fishing Zealand

Helsingør Kommune valgte forleden at melde sig ud af Fishing Zealand med begrundelsen af, at de ikke fik nok for pengene. Set i lyset af, at der de senere år har været besparelser på budgettet, valgte kommunen derfor denne løsning.

Det er den første kommune, der vælger at forlade projektet, hvilket selvfølgelig er rigtigt ærgerligt, især da Helsingør Kommune har så stort potentiale mht. lystfiskerturisme.

I løbet af de to år kommunen har været medlem af Fishing Zealand er der sket rigtig mange ting. Særligt har der været fokus på presseture, hvor en lang række store udenlandske fiskemedier har fisket på Øresund med Helsingør som udgangspunkt. Det har bl.a. været ”Lonely Planet”, det tyske online medie ”Dr. Catch”, det anderkendte tyske medie ”Bissclips.tv”, det svenske blad ”Fiskejournalen” samt det tyske blad ”Kutter & Küste”. Størstedelen af disse presseture var i samarbejde med mange lokale aktører.

Fishing Zealand afsluttede for nylig en evaluering af værdien af den medieomtale projektet har fået over årerne. Baseret på denne evaluering vurderes det, at Helsingør Kommune har fået en mediedækning svarende til ml. 700.000-800.000 kr. i de to år, som kommunen var en del af projektet.

Derudover har Helsingør Kommune deltaget i andre ting foranlediget af Fishing Zealand. Her er bl.a. optaget ”Fiskeguiden”, hvor der fiskes efter torsk på Øresund. Arrangementer i Fishing Zealand-ugen blev gennemført i Helsingør Kommune i både 2016 og 2017. Ligeledes blev der lavet tre succesfulde Fishing Zealand arrangementer rettet mod børn & unge ved Kronborg og på Øresund. Ydermere nævnes Helsingør som et oplagt sted at dyrke havnefiskeri i havnenotat ”Udvikling af lystfiskeriet i havnene”, som Fishing Zealand har lavet sammen med Danmark Sportsfiskerforbund. Havnenotat blev lanceret ved en lille event i Helsingør havn – se billede. Fishing Zealand har også på vegne af bl.a. Helsingør Kommune valgt at tage kampen op mod sandsugning. Denne sag er endnu ikke afgjort, hvor der forhåbentligt kommer en positiv ende på sagen, og hvor Danmark følger den svenske model.

Fishing Zealand og kommunen arbejdede længe på at få en større fiskeevent til byen, dog lykkedes det ikke i sidste ende at få budgettet til at holde, hvorfor projektet blev skrinlagt for en stund. Men ideen lever stadig og kan nemt tages op af skuffen.

Et par af de lokale erhvervsdrivende er heller ikke glade for Helsingør Kommunes beslutning:

Martin Hubert, fra turbåden ”Fyrholm” udtaler: ”Personligt har jeg haft et godt og frugtbart samarbejde med Fishing Zealand, hvilket bl.a. har udmøntet sig i en del medieomtale af de aktiviteter, jeg har medvirket i som f.eks. filmoptagelser og presseture. Derfor synes jeg, at det er meget ærgerligt, at Helsingør kommune har truffet dette valg, da en sådan omtale er vigtig for min forretning”.

Adm. direktør for Maritimt Center Helsingør Mads Elleskov udtaler: ”Vi er rigtigt ærgerlige over Helsingør Kommunes beslutning. Samarbejdet med Fishing Zealand har fra vores side fungeret upåklageligt, og uden Fishing Zealand ville vi ikke have fået så stor omtale i bl.a. Tyskland, som vi ser som vores største marked”.

Paul Debois, Sekretariatsleder i Fishing Zealand slutter af: ”Fra Fishing Zealands side af står døren altid åben, så vi håber, at Helsingør Kommune en gang i fremtiden får lyst til at være en del af projektet igen”.

Fantastisk start – for ny viden om havørreden

Foto: Peter W. Henriksen. “Operationsbordet”, hvor der indsættes sendere.

ROLK’s Klækkehus var torsdag, den 14. dec. fyldt med en masse mennesker og spændingsniveauet var i top.

Nu skulle projektet med mærkning af havørrederne begynde. Der blev denne dag mærket 40 havørreder, i alt skal der mærkes ca. 55 stk.

Det er ROLK, Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, DTU Aqua og Fishing Zealand, der står bag projektet.

Hele processen er nøje gennemtænkt, så ørrederne skånes så meget som muligt. Havørrederne skal have indopereret en ”transmitter” omkring mavesækken der indeholder et unikt ID nummer, samt temperaturmåler.

Herudover tages der skælprøver, fotos, samt vægt og længde af hver en fisk. Alt sammen med det formål, at kunne identificere den enkelte fisk.

Der er nu udlagt ”lyttebøjer” op langs Roskilde Fjord. Når fiskene passerer i en afstand af ca. 600m vil disse bøjer registrere fisken og vandets temperatur.

Seniorforsker Jon C. Svendsen, er projektleder og hans forskning sammen med biolog Peter Henriksen fra FZ, vil måske danne en ny viden om havørrederne, som kan vise sig at være vigtigt i forhold til det fremtidige bestandspleje- og udviklingsarbejde i regionen.

Foto: Peter W.Henriksen. Den lille sender, der nu skal være med til at kortlægge havørredernes vandringer.

I ROLK er vi stolte over, at have haft en væsentlig rolle i at skaffe 110.000 kr. som projektet koster.

Vi vil løbende fortælle om de resultater, der kommer ind.

Projektet har virkelig haft mediernes interesse. Se TV2Lorrys dækning her eller læs mere på Roskilde Dagblad og Danmarks Sportsfiskerforbund.