Kategorier

Bloggere

Projekt fordoblet i Guldborgsund Kommune

Fællesskab og glæde over at udrette gode ting sammen er essensen af projekterne.

Torsdag i sidste uge mødte en halv snes frivillige Grusbande-medlemmer og frivillige fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn op ved Askehaveløbet for at give det lille vandløb en hjælpende hånd. 

Projektet, der var blevet til i et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og de frivillige, bestod af udlægning af ca. 20 tons gydegrus, samt et par kubikmeter skjulesten.

Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Grusbanden lagde 11 flotte gydebanker til rette og strøede med rund hånd et par kubikmeter skjulesten i vandløbet. Her er det Jan og Martin, der er i fuld gang med at rette til.

Netop samarbejdet omkring projektet har været afgørende for mængden af grus. Sagen er den, at Guldborgsund Kommune har fået EU-støtte til projektet gennem vandplanerne, -men dog kun til et halvt projekt. Derfor gik Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn sammen med Den sjællandske Grusbande ind i projektet og kunne dermed fordoble mængden af gydegrus til Askehaveløbet via en ansøgning til DTU Aqua om støtte via Fisketegnsmidlerne. Dermed kunne vi i fællesskab etablere ikke mindre end 11 store gydebanker til glæde for ikke blot ørrederne i Askehaveløbet, men også for både insekter og miljøforholdene som helhed, heriblandt iltning af vandet, skjul og levesteder etc. 

Michael Berents fra Guldborgsund Kommune og jeg traf de nødvendige aftaler vedrørende projektets endelige udførelse. Derved kunne alle involverede parter mødes i torsdags for at lægge sidste hånd på det fantastiske forarbejde, Guldborgsund Kommune havde lagt for dagen.

Gydegruset lå nærmest i vandløbet, og de mange skjulesten lå pænt i bunker på brinken. Lige til at kaste i vandløbet omkring gydebankerne, således at den nyklækkede yngel, når de ser dagens lys til foråret, både har skjul og fødegrundlag til et liv i det lille vandløb.

Klokken 16.16 dukkede de frivillige ildsjæle op ved vandløbet, anført af Martin Friis Mortensen fra Nykøbing-foreningen. Martin yder en kæmpe indsats for vandløbene på Lolland og Falster, og det var netop ham, der i vinter talte ikke mindre 14 gydegravninger i Askehaveløbet. Det er netop for at sikre, at endnu flere ørreder kan finde frem til gydebankerne og brugbart gydegrus, at projektet giver rigtig god mening. 

Kaare M. Ebert, Christian Skotte og Jan fra Grusbanden har kastet deres kærlighed over endnu en gydebanke, der lige skal pudses lidt af.

Pressefolkene fra Folketidende var også dukket op, det samme var Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Gordon Henriksen, Niels Vestergaard, idet vi skulle optage lidt film til et afsnit af Fiskeguiden, der netop handler om Grusbanden. Vi var derfor en snes gode folk, der var samlet i skoven på Corselitze’s jorde til en kort præsentation af baggrunden for projektet og en plan for udførelsen.

I mindre hold gik vi i gang med at rette gydegruset til og samtidig lægge skjulestenene til rette i vandløbet. Arbejdet skred fornuftigt fremad med mange indlagte pauser og hyggesnak. Det er nemlig forunderligt, at når vi er ”ude på job”, så bliver der nemlig også tid til snak, tid til at finde fællesskab og tid til at lytte til hinanden, samtidig med, at vi også gør noget godt for naturen, for ørrederne. 

Det er nemlig kernen i Den sjællandske Grusbande, -vi gør en forskel, vi gør det sammen og vi har det rart, når vi gør det. Derfor blev det efterhånden sent, inden vi kunne kaste de sidste sten i vandet og snakke af over en sodavand, ”basser”, samt en gang hjemmebag, som Martins kone havde bagt til os. 

Askehaveløbet havde fået 11 flotte gydebanker, denne eftermiddag og jeg skal lige love for, det vil få stor betydning for bestanden af ørreder i det lille vandløb. 

Jeg kan ikke vente med at høre fra Martin, når han til vinter skal ud og registrere gydebanker i vandløbet. Det bliver spændende, -ja nærmest tænderskærende interessant.

Bandeleder, Rune Hylby.

ØrredPatruljen klækker nye elever i Frederikssund Kommune

Åen undersøges af eleverne mhp. faunaklassifikation

Endnu et Ørredpatruljehold er klækket – i Frederikssund Kommune

Min kollega Jesper Van Vliet Tews og jeg har netop gennemført endnu et Ørredpatruljeforløb med vores elever fra Specialskolen Kærholm afd. Kølholm.  Og endnu engang må det geniale koncept bag Ørredpatruljen fremhæves – særlig set ud fra en undervisers perspektiv, da blandingen af teori og praksis bare fungerer rigtig godt for eleverne og særligt vores. Efter en omgang teori, har var vi været nede og se på vores lokale å Sillebro å, hvor vi også lavede faunaklassifikation. Faunaklassifikationen går ud på, at vi ved hjælp af insekterne, som bl.a. talte vårfluelarver, døgnfluer, slørvinger og vandnymfer, kunne konstatere at Sillebro å er en “3-4’er” i faunaklasse på Dansk Vandløbs Fauna Indeks skalaen, hvor det højeste er 7.  Et “7’er” vandløb er for det første ikke ret hyppig og er desuden oftest et skovvandløb, hvor der ikke bliver tilført næringsstoffer. Det er Sillebro å jo ikke, da den løber midt gennem Frederikssund by, nær både indkøbscenter og S-togs station. Et klasse “3-4” vandløb kan dog sagtens rumme ørreder, og vi fangede da også lidt yngel på den gydebanke, som vi har lavet tidligere.

Til faunaklassifikationen fik vi igen uvurderlig hjælp fra Kaj Larsen fra Bliv Naturligvis og Havelse å Vandplejegruppen. Kaj hjalp også til den sidste undervisningsdag, hvor vi skulle spule/vende nogle gydebanker i Græse å, som ikke havde været i brug grundet tilsanding. Vi lavede tillige nogle strømkoncentratorer med sten, for at øge vandhastigheden. Herefter fik eleverne udleveret deres diplom af Niels Lagergaard fra Fishing Zealand, og vi sluttede endnu et godt forløb, som jeg meget gerne vil anbefale til andre undervisere.

Der skal også lyde en stor tak til Ørredpatruljens sekretariat bestående af Pia Rangan og Uffe Clemmesen, som bistod med alt det praktiske ift. diplomer mm. samt for udviklingen af ØrredPatrulje-konceptet.

Til slut er her et indslag fra TvNordsjælland fra sidste års Ørredpatrulje i Frederikssund, hvor man kan høre meget mere om ØrredPatruljen.

Nyklækkede elever i Ørredpatruljen sammen med Niels Lagergaard Pedersen og Kaj Larsen

Mange vandplejehilsner Keld

Askehaveløbet på Falster har brug for din hjælp

Askehaveløbet er et fint lille skov-vandløb, hvor der er en fin ørredbestand. Men den kan blive meget større.

Da jeg besøgte Askehaveløbet i foråret 2017, var nærmest hver eneste lille bunke grus i vandløbet blevet gravet igennem af ørreder fra Østersøen, der havde været på gydevandring i det lille ørredførende vandløb på Østfalster. Med god grund, for der er et fornuftigt fald, og vandløbet tager sin sidste tur mod Østersøen igennem skoven ved Corselitze.

Jeg var blevet inviteret til at se det lille fine vandløb af Jens Tudvad fra Nykøbing Falster og Omegns Lystfiskerforening. Vi var på tur sammen for at kigge på vandløb, der potentielt kunne give mening at restaurere. Askehaveløbet var ét af disse vandløb.For netop antallet af gydevandrende havørreder og mængden af gydegrus var ikke i harmoni, -der manglede masser af gydegrus, og det var netop udlægning af gydegrus, vi havde i tankerne, den forårsdag i 2017.

Vi var ikke alene om at tænke denne tanke, for Guldborgsund Kommune var allerede i gang med ansøgning om et vandplansprojekt, -i netop Askehaveløbet.

Dette projekt er nu godkendt og indeholder blandt andet udlægning af gydegrus til 6 store gydebanker, samt skjulesten. Men vi vil mere……-Både Guldborgsund Kommune, Nykøbing Falster og Omegns Lystfiskerforening og Den sjællandske Grusbande. Derfor har vi indgået partnerskab, hvor Nykøbing-foreningen og Grusbanden står for yderligere 5 gydebanker, således at vi (næsten) kan fordoble antallet at nye gydebanker i Askehaveløbet. 11 nye gydebanker og dertil hørende skjulesten skal dermed lægges i Askehaveløbet.

Mødestedet klokken 16.16, Tunderup Strandvej, hvor vejen går over Askehaveløbet (rød prik).

Udlægningen sørger Guldborgsund Kommune for, hvorefter Nykøbing-foreningen og Grusbanden retter grus og sten til i vandløbet efterfølgende, således at både gydegrus og skjulesten ligger godt til rette til den kommende gydesæson. Og der er brug for hver eneste sten i vandløbet, hvor Martin Friis Mortensen fra Nykøbing-foreningen i vinter registrerede fjorten flotte gydegravninger på den strækning, der skal restaureres. Men vi har brug for din hjælp!

Du kan være med til at give en hånd med for bestanden af ørreder på Falster-kysten ved at melde dig til arrangementet, og medbringe en rive, en skovl eller blot godt humør og lidt knofedt!

Arrangementet løber af stablen torsdag den 16. august klokken 16.16, hvor du kan komme og deltage i dette overkommelige restaureringsprojekt.

Vi mødes ved Askehaveløbet, hvor Tunderup Strandvej går over åen (se kort).

Det tager et par timer, men det vil i høj grad gøre en kæmpe forskel for ørrederne i Askehaveløbet.

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Vi har brug for en håndfuld frivillige, og jeg vil sørge for lidt drikkevarer og ”basser” på vegne af Nykøbing-foreningen og Den sjællandske Grusbande.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Så er Odsherred klar igen til årets Makrelfestival – tilmelding og program er klar

17. – 19.august blændes der op for endnu en udgave af Makrelfestival på Sjællands Odde. Det bliver en weekend med masser af liv og spændende oplevelser for store og små – alt sammen med makrellen som konkurrencemæssig- og kulinarisk omdrejningspunkt.

Tilmelding og program er nu klart: www.makrelfestival.dk

Lystfiskeri på skoleskemaet

Dissektionsøvelser i natur og teknologilokalet

“Lystfiskeri” på skoleskemaet kunne måske lyde som tilgangen til en afslappende og uforpligtende dag i naturen, uden fagligt indhold, men intet kunne faktisk være mere forkert! Fishing Zealand har nemlig lagt sig i selen for at samarbejde med skoler, hvor lystfiskeri og målstyret undervisning kan gå hånd i hånd. 

Stort smil og den første oplevelse med lystfiskeri

I Holbæk Kommune har Fishing Zealand netop afsluttet samarbejdet med en lille landsbyskole i Undløse omkring lystfiskeri. I første omgang var det eleverne i 2.U, der en formiddag fik besøg i faget “natur og teknologi”, hvor klassen i forvejen var startet op på et overordnet emne med “fisk”. Undervisningen blev derfor tilrettelagt med dissektionsøvelser af et par friskfangede hornfisk, som eleverne i små grupper skulle undersøge med skalpel og saks. Mellem de praktiske undersøgelser, blev der undervist i hornfiskens biologi, tilpasning, fødekæder, fødenet og funktionerne af de organer, som eleverne sirligt fik skilt fra hinanden og identificeret. Adskillige af de såkaldte færdigheds- og vidensmål, der knytter sig til faget natur og teknologi blev således indfriet. Inden oprydning og afvaskning af forsøgsudstyret, blev der endvidere talt om lystfiskeri, mens der blev vist forskelligt fiskeudstyr frem. Denne samtale blev samtidig også afsæt for det næste møde med klassen, hvor eleverne selv skulle afsted med fiskestangen

I denne uge forlod 2. U nemlig klasselokalet i to hold og gik turen over til en nærliggende sø, hvor der var opbakning til fisketuren fra en venlig lodsejer og Holbæk og Omegns Lystfiskerforening, som forvalter fiskeretten i søen. Efter en lille gåtur ved søens breder, havde eleverne dannet sig et indtryk af området og kendte nu samtidig også til søens tilblivelse og historie. Herefter var det tid til at kigge nærmere på et par af de fiskearter, som findes i søen. I et lille akvarie blev der således studeret bl.a. skaller og gedder, mens der blev talt om camouflage, fødesøgning og årets “gang” i søen. Eleverne var nysgerrige, stillede spørgsmål og var efterhånden også blevet tændte på at komme i gang med deres eget fiskeri. Med lidt instruktion og medhjælp kastede elverne sig over medefiskeriet, mens der tålmodigt blev ventet på at skallerne viste interesse for de majskorn, der blev brugt som agn.

Der bliver kigget på krebs

De fleste elever fik deres allerførste oplevelse med lystfiskeri og flere var endda så dygtige at overliste et par små skaller i den klarvandede sø. Håndtering og genudsætning af skallerne foregik med største forsigtighed – eleverne vidste jo allerede fra undervisningen, at minimal kontakt med fiskene ville sikre, at deres slimlag ikke blev beskadiget!

Turen blev afsluttet med snak om nedbryderkæder, mens der blev fremvist et par fine krebs fra søen – en dyreart, som de fleste elever iøvrigt ikke havde set nogensinde. Kort efter var det en flok smilende elever, der begav sig på vej tilbage mod skolen. Elever, der ikke blot havde haft en god dag, men samtidig lært en masse, samtidig med at de havde en fiskestang i hånden. Også lærerne udtrykte sig positivt om forløbet, hvor flere vigtige mål fra læseplanen nu var blevet krydset af.

 

Den ene halvdel af eleverne fra 2.U i Undløse

I det nye Fishing Zealand Magazine #2 kan du læse mere om “Lystfiskeri på skoleskemaet“. Kender du samtidig en klasse i en Fishing Zealand kommune, der kunne have glæde af en dag med læring og fiskeri, så kontakt gerne Henrik Larsen, der planlægger og varetager undervisningen.

Apps og online undervisningsportaler er godt, men der er intet, der kan slå den ægte vare – her bliver alle sanserne stimuleret i læringsaktiviteterne!