Kategorier

Bloggere

Meld dig til projekt og bestandsanalyse i Tunderup-løbet

Sidste år restaurerede vi en strækning af Tunderupløbet, hvor vi lagde 15 kubikmeter gydegrus ud, samt skjulesten. Det var på en strækning umiddelbart opstrøms Tunderup Strandvej.

Sidste år lagde Lystfiskeri-foreningen for Nykøbing Falster og Omegn, og Den sjællandske Grusbande 15 kubikmeter gydegrus ud i Tunderupløbet opstrøms for Tunderup Strandvej.

Projektet blev naturligvis udført i samarbejde med både lodsejer og Guldborgsund Kommune

Det var en herlig dag i september med strålende sol, glade ansigter og trætte arme. Derfor fik vi lyst til at fortsætte det gode arbejde i Tunderupløbet, der løber til Østersøen på Østfalster. Af denne grund ringede jeg til lodsejer, Flemming, der har arealer lige nedstrøms for broen over åen.

Flemming var ualmindelig positiv og havde i vinter set store flotte havørreder stå i åen på sin strækning af Tunderupløbet under gydningen.

Vi måtte vældig gerne lægge gydegrus i vandløbet. Vi skulle blot sikre drænene, og da hældningen på strækningen er 3,9 promille, vil der ikke under nogen omstændigheder være problemer med vandafledningen.

Jeg skrev projektbeskrivelsen, talte med den lokale forening, fik indhentet tilladelse til projektet fra Flemming, hvorefter Guldborgsund Kommune stod for sagsbehandlingen af projektet.

Godkendelsen er nu i hus, og derfor kan vi lægge 5 kubikmeter gydegrus yderligere i Tunderupløbet.

Det bliver så godt, og med tanke på, at der i forvejen foregår gydning i Tunderupløbet, både på den restaurerede strækning fra sidste år, og i begrænset omfang lige nu på den kommende projektstrækning, er der store perspektiver for succes, når vi forbedrer endnu en strækning af Tunderupløbet.

Inden vi lægger grus ud på den nye strækning, vil jeg lave en bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri på den strækning, vi restaurerede sidste år, således at vi også kan se, -at det nytter noget. Ørrederne kvitterer øjeblikkeligt med både gydning og yngel-succes.

I år giver vi os i kast med endnu en strækning af Tunderupløbet. Denne gang nedstrøms for Tunderup Strandvej, hvor der er et godt fald. Desværre er der ikke meget gydegrus, men det er netop det, vi vil råde bod på.

Nykøbingforeningen er naturligvis også med denne gang, og både Martin Friis Mortensen og Jens Tudvad fra foreningen glæder sig over de mange projekter på Lolland og Falster. Projekterne giver området et tiltrængt ”ørred-boost” og sikrer både en større naturlig ørredbestand i vandløbene og samtidig forbedrer det mulighederne for fangst på kysten. Win Win, so to speak!

Projektet udføres søndag den 28. oktober klokken 10.10, hvor vi vil starte med at foretage et par bestandsanalyser ved hjælp af elektrofiskeri, for dernæst at give os i kast med gydegruset.

Vi mødes ved Tunderup Strandvej, netop dér, hvor åen løber under broen.

Det bliver et overkommeligt projekt, idet Guldborgsund Kommune vil lægge gydegruset i åen, og vi skal derfor kun rette det til.

Præcis som i Askehaveløbet og i Døllefjelde Å, som vi også har restaureret i år.

Du kan også deltage i dette restaureringsprojekt, ved at sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dkeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Du skal medbringe skovle, river, og ikke mindst godt humør.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer og naturligvis en basse eller to, for selvom projektet bliver overkommeligt, du’er helten ikke uden mad og drikke….!

 

Bandeleder, Rune Hylby

Fishing Zealand Konferencen 2018 – Næstved

De fine og historiske lokaler på Grønnegade Kasserne, kommer til at danne rammerne for årets Fishing Zealand Konference

Fishing Zealand konferencen bliver d. 12. november i Næstved – husk at sætte kryds i kalenderen.

Fishing Zealand konferencen, som er gratis, bliver i år afholdt i Næstved Kommune på Grønnegades Kaserne Kulturcenter d. 12. november fra kl. 9.00-16.30.

Det overordnede tema for konferencen i år, vil være lystfiskerturisme. Men som altid, vil alle fokusområderne i Fishing Zealand blive repræsenteret – herunder bl.a. hvordan man får mest miljø for pengene, de fælles succeser omkring vandløbspleje, fokus på vores arbejde med at involvere børn og unge, eksempler på samarbejdet med lystfiskerforeningerne og den nyeste viden om fisk og fiskebestande på Sjælland.

Det endelige program annonceres på Fishing Zealands blog, når det er endeligt fastlagt.

Dagen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalansatte, virksomheder, guider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle sammen. Har du interesse i projektet så mød op, da mange gode samarbejder udspringer sådan en dag. Netop disse samarbejder er i høj grad det, der kendetegner Fishing Zealands projekter, og de vil igen få høj fokus på konferencen.

Så husk at sætte kryds i kalenderen d. 12. november 

Meld dig til restaurering af Helligrenden

Helligrenden bruser rask afsted lige opstrøms projektstrækningen, hvor vi skal lægge knapt 5 tons gydegrus i vandløbet.

Helligrenden i Lejre Kommune er ét af de fineste ørredvandløb med tilløb til Roskilde Fjord. Hvert år vandrer havørrederne op i åen for at gyde på gydestrækninger i skoven, hvor Selsø Lindholm Godser er lodsejer. Vandløbet, som man ikke kan undgå at holde af, bruser ned igennem skoven og fortæller sin egen historie om mange års erosion og skærer sig dybt forbi de høje stammer på brinkerne.

Helligrenden har haft en lidt omskiftelig tilværelse, men var ét af de vandløb, Roskilde Amt i sin tid restaurerede. Siden har ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord” adopteret vandløbet, og i de senere år, har vi, fra Den sjællandske Grusbande lavet et par projekter i åen. Blandt andet etablerede vi en håndfuld store gydebanker for midler foræret af facebookgruppen, Bevar de forhadte vandløb. Det var tilbage i september 2016.

Nationalparken Skjoldungelandet har også kastet sin kærlighed over vandløbet, og i dette efterår har netop Nationalparken sikret, at havørrederne ikke vandrede op i en nærliggende opstemmet sø, hvor de ikke kunne komme videre.

Dette projekt blev foranlediget af netop Den sjællandske Grusbande, Lejre Kommune og Selsø Lindholm Godser, der altid har været positivt stemt overfor vores mere eller mindre skøre forslag.

Opstrøms, den nu afspærrede sø, ligger der adskillige gode gydestrækninger. Men vi vil gerne have ørrederne helt op i de øverste dele af vandløbet, idet der er analogi mellem længden af det gode ørredvandløb og produktionen af ørreder. Derfor tager vi nu fat i en gydestrækning, hvor der i den grad mangler gydegrus.

Det er strækningen nedstrøms for Brobjergvej i Abbetved, hvor Helligrenden begynder sin brusende færd igennem først en slugt, derefter ud på en vandmættet eng, for derefter at løbe ind i skoven, hvor de øvrige gydestrækninger ligger som perler på en snor. Det ved jeg, for det er netop mig, der registrerer gydegravninger i Helligrenden hver vinter, når havørrederne er færdige med at gyde.

Projektet, som er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen….-med det lange navn, og Grusbanden, er af mindre omfang, idet vi ”blot” skal lægge i omegnen af 5 tons gydegrus i vandløbet. Det svarer til tre fine gydebanker, som nok skal blive brugt allerede til vinter.

Besigtigelse ved Helligrenden. Lejre Kommune, Nationalparken Skjoldungelandet og Selsø Lindholm Godser, samt bandeleder.

De tre banker supplerer en mindre mængde gydegrus, der er i vandløbet i forvejen og hvor der så sent som sidste vinter blev gydt. Ligeledes vil vi lægge skjulesten ud samtidig, idet den spæde yngel, når den klækker i gydebankerne, skal have skjul og fødegrundlag for at vokse sig større.

Det følger vi op på allerede med dette projekt, idet jeg vil tage elektrofiske-udstyret med og lave en bestandsanalyse inden vi lægger gydegruset i vandløbet.

Det er som sådan en før-vi-forbedrer-miljøforholdene-undersøgelse, og vi vil derefter vende tilbage næste år, eller året efter, for at se, om vi er lykkedes med projektet. Men vi har brug for din hjælp.

Du kan være med til at gøre en stor forskel for ørrederne i det lille vandløb, og faktisk også gøre en stor forskel for ørrederne i Roskilde Fjord.

Meld dig til projektet, der udføres søndag den 21. oktober kl. 10.10 med mødested ved åen på Brobjergvej 2, 4060 Kr. Såby.

Du skal medbringe skovl, rive og gerne en trillebør, for vi er nødt til manuelt at fragte gruset de sidste meter ned til vandløbet i slugten (heldigvis ned ad bakke).

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dkeller telefon, 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Jeg sørger som altid for lidt drikkevarer og mundgodt, da vi jo også hygger om hinanden, altimens vi gør en indsats sammen.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Opfølgning på Humbæk-metode i Ellerenden.

Humbæk-metoden i pindsvineknop.

For ikke så få uger siden, var jeg til møde med Godsejer, Johan Scheel fra Ryegård og Trudsholm Godser. På mødet deltog også Anne-Marie Christensen fra Lejre Kommune.

Vi kiggede på den strækning af Ellerenden, vi forsøgsvis vedligeholdt ved hjælp af Humbæk-metoden sidste år.

Strækningen så rigtig fin ud, og der var en frisk strøm over det meste af strækningen. Gydegruset lå flere steder klart til den kommende vintersæson. Men der var også enkelte aflejringer af sand og slam, hvilket ikke helt kan undgås, idet man jo sætter det i drift ved Humbæk-metoden, da vandløbet jo pludselig får lov til at arbejde naturligt med de kræfter, det frigøre.

Aflejringerne aftager dog gradvist, efterhånden som vandløbet udvikler sig, og på sigt vil man få et vandløb, der vedligeholder sig selv.

Ved drænrørene var der problemer, og vi enedes om, at Johan skulle grave dem fri, hvorefter vi, for at gøre det så skånsomt som muligt, ville følge efter med endnu en omgang Humbæk-metode. Derfor skal Den sjællandske Grusbande og TØS give Ellerenden en omgang i næste weekend. Det bliver så godt, for allerede nu kan man se den gode udvikling.

Projektet bliver dermed en opfølgning af sidste års indsats, hvor Den sjællandske Grusbande, TØS og ikke mindst, Roskilde Tekniske Skole tog hånd om grøden i det lille vigtige gyde- og opvækstvand, for at sikre varierede miljøforhold og vandafledningen.

Ellerenden er én af de vigtige ”leverandører” til ørredbestanden i Isefjorden.

Der blev gået til stålet sidste år.

I år bliver arrangementet koncentreret omkring strækningen opstrøms for Elverdamsvej, men der er stadig mødested ved P-pladsen ved Munkholmbroen (østsiden), af hensyn til trafikale udfordringer. Adressen er: Munkholmvej 325, 4300 Holbæk.

Projektet udføres den 13. oktober med start kl. 10.10.

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til Jan Larsen, jan.flyfisher@gmail.com, eller en sms på nummer: 53 63  62 76.

Du kan også skrive til Rune Hylby, hylby@mail.dkeller sms, 25 36  42 80.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der.

Bandeleder,

Rune Hylby.