Kategorier

Bloggere

Fjordlandet Open – Efterår 2017

I storm, regn og næsten slud skal fjordfiskeren ud

I weekenden d. 27. til 29. oktober havde 60 mennesker sat hinanden stævne i efterårsudgaven af Fjordlandet Open, der som noget nyt havde base i Holbæk. Alle deltagerne mødtes fredag aften i den hyggelige Værtscafeen til indregistrering og udlevering af målebånd, samt en lækker menu af skipperlabskovs.

Efterfølgende blev konkurrencens regler gennemgået og der blev givet gode råd til genudsætning af fisk. Konkurrencen bygger på frivillig Catch & Release, hvilket i sin enkelthed betyder, at man i stedet for at tage fisk med til indvejning, indsender billeder af sin fangst. Derved har lystfiskerne muligheden for at genudsætte deres fangster og stadig deltage i konkurrencen.

Rune Westphal blev vinderen af fotokonkurrencen med dette stemningsbillede, der med al tydelighed viser den forhøjede vandstand

Aftenen fortsatte med undertegnedes foredrag om efterårsfiskeri i fjordene og sluttelig var der fluebinding ved Lars Juel Hansen, som bandt den giftige fjordflue Kobberbassen. En god og super hyggelig aften, hvor fjordfiskeriet efter havørreder var i centrum, og der blev snakket teknik, fiskepladser og grej. Hvis man lige manglede de sidste småting, havde Pro-Outdoor en stand, hvor man kunne forsyne sig med lidt forskelligt udstyr. Der blev naturligvis også talt en del om weekendens vejr, da efterårets første storm havde meldt sin ankomst med vind fra nordlige retninger og deraf forhøjet vandstand i fjordene.

Lørdag morgen kunne vi konstatere, at vandet var steget voldsomt i løbet af natten. Dog gik der ikke længe, før de første meldinger tikkede ind. Derefter gik det slag i slag resten af lørdagen med modtagelse af fangster, fotos samt et par videoer, som var konkurrencens tre temaer. Flere gange blev der skrevet ud til deltagerne via konkurrencens Facebook side, at man ikke behøvede at måle fisk under en given længde, da der efterhånden blev fanget godt med fisk. På trods af de vilde vejrforhold havde flere deltagere et rigtig godt fiskeri. Der indløb bl.a. en besked lørdag aften fra Christian Fischer, om at de havde fået 22 fisk, men desværre ingen, som var store nok til at gøre sig gældende i konkurrencen på daværende tidspunkt.

Søndag var vejret om muligt endnu mere ekstremt, da stormen havde passeret i løbet af natten, og et par deltagere måtte have saven frem for at komme ud fra sommerhuset. Vandstanden var nu også mere end en meter over daglig vande, hvilket begrænsede pladsvalgene i fjordene. Der kom dog stadig flotte fangstmeldinger ind, og stillingen i toppen ændrede sig flere gange i løbet af dagen.

Vinderfisken på 67 cm fanget af Jesper Marker

Søndag kl. 16.00 sluttede konkurrencen og dommerpanelet der bestod af Morten Jakobsen, Allan Overgaard, Nikolaj Korsholm, Niels Lagergaard og undertegnede skulle bedømme de indsendte film, fangstbilleder og billeder til fotokonkurrencen. Masser af flotte fangstbilleder var indsendt fra både Isefjorden og Roskilde Fjord.

Vinderen af Fjordlandet Open efterår 2017 blev Jesper Marker med en super flot fisk fra Isefjorden på 67 cm, som var i topkondition. De øvrige pladser fordelte sig som følger:

  1. plads – Benny Kristensen med en fisk på 59 cm
  2. plads – Kim Christoffersen med en fisk på 57,5 cm
  3. plads – Rene Stabell med en fisk på 57 cm
  4. plads – Jesper Farcinsen med en fisk på 56,5 cm

Vinderen af fotokonkurrencen blev Rune Westphal med et lækkert stemningsfyldt billede af fiskeriet denne weekend i fjordlandet.

Vinderen af videokonkurrencen blev Jakob Sode-Larsen med en film om ”Jagten på Havørreden”

Der skal lyde en stor tak til alle samarbejdspartnere; Holbæk Kommune, Pro-Outdoor, Værftscafeen og Visit Holbæk. Og der skal lyde en endnu større tak til alle deltagerne, som trodsede elementerne og gjorde Fjordlandet Open til en rigtig hyggelig weekend.

Vi ses forhåbentlig til marts 2018, hvor Fjordlandet Open kører igen.

Indtil da Knæk og Bræk i Fjordlandet,

Keld

De fem vindere i fiskekonkurrencen. Fotograf Nikolaj Korsholm

Spænding på søndag i Elverdamsåen

Jeg glæder mig til på søndag, den 5. november, for her kan du i selskab med Tuse Å’s Ørredsammenslutning deltage i årets første elektrofiskeri efter moderfisk i Elverdamsåen. Netop i år bliver særlig spændende, for vi skal elektrofiske på en strækning, vi ikke plejer at gå på. Vi skal opstrøms for Elverdamskroen.

Grunden er, at Elverdamsåens nye slyngninger ikke giver mulighed for at fange de store gydemodne havørreder, der trækker op i Elverdamsåen i bunden af Tempelkrogen for at gyde. Der er ganske enkelt for meget vand. Vi kan ikke bunde!!! Derfor skal vi finde fiskene lidt højere oppe i åen, og du har mulighed for, sammen med TØS og frivillige Grusbande-medlemmer, at deltage i denne meget ”spændingsfyldte” dag med elektroderne.

Sidste år blev jo en helt fantastisk oplevelse for de fremmødte frivillige, såvel som tilskuere, idet vi fangede, -ikke blot op imod 100 havørreder, men også store flotte fisk op til omkring 8-9 kg. Det er ikke hverdagskost i sjællandske vandløb. Det er en festdag!

De moderfisk, der skal fanges på søndag, den 5. november bliver nemlig forældre til ørreder, der sættes ud i foråret 2019, efter et års opdræt på Fyns Laksefisk, hvor Linda Bollerup fodrer dem op til smolt-størrelse. Her vil de indgå i Fiskeplejen, der skal sikre det gode fiskeri i Isefjorden, idet der årligt udsættes omkring 100.000 ørreder i fjorden. Dertil kommer de naturlige smolt, der også vandrer ud i fjorden for at leve ”det frie ørredliv”.

Vi er desværre nødt til at sætte begrænsning på deltagerantallet, da vi jo bevæger os rundt på ”fremmed grund”, og ikke vil forstyrre mere end højst nødvendigt for at bevare vores gode forhold til lodsejerne, som også er inviteret til at deltage. Derfor kan der kun deltage 20 personer fra Grusbanden, efter princippet, -først til mølle!

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til Rune Hylby på nummer: 25 36 42 80, eller ved at sende mig en mail til hylby@mail.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden den sjællandske Grusbande, når jeg slår det op på Facebook.

Arrangementet er som sagt den 5. november, og vi mødes ved Elverdamskroen, 4340 Tølløse, klokken 10.10.

Hvis du har waders, og gerne vil helt tæt på, kan du komme i baljen sammen med mig i løbet af dagen…!

 

Bandeleder,

Rune Hylby.

Fishing Zealand Ugen 2017

Den forgangne uge bød på et væld af tilbud, da Fishing Zealand Ugen blev afviklet. Igen i år var der nemlig mulighed for at deltage i en række fiskerelaterede aktiviteter, som var planlagt i samarbejde med kommuner, grejbutikker og ikke mindst de lokale lystfiskerforeninger og andre aktørere. De mange tilbud var sat sammen af fiskeri, der bl.a. gav oplevelser på havet, fra kysten, naturlige søer og i Put & Take.

Som et gennemgående tema for hele ugen, var der et særligt fokus på at udbrede kendskabet til, og interessen for, fiskeriet i en række havne- og moleområder. Havnetilbuddene blev også flittigt benyttet og mange fik deres første fiskeoplevelse nogensinde med fangsten af bl.a. sej, forskellige fladfisk og ikke mindst sortkutling.

Ugen der havde skolernes efterårsferie som ramme, var endvidere tilrettelagt, så der netop blev taget hensyn til de børn og unge, der ikke skulle passe deres skolegang, men derimod havde mulighed for at nyde fridagene med frisk luft og fiskestangen i hånden. En række instruktører fra bl.a. lokale foreninger stillede derfor beredvilligt op, og kunne hjælpe de mange unge mennesker med fiskeriet og fortælle mere om lystfiskeri i regi af deres foreningsarbejde. Fishing Zealand stillede derudover lånegrej til disposition for dem, der ikke selv havde noget. Iøvrigt var det både interessant og glædeligt, at rigtig mange piger også var at finde ved arrangementerne, hvilket gør lidt op med den tradtionelle opfattelse at lystfiskeriet, som en primær “drengesport”.

Det var dog ikke kun børn og unge, der havde mulighed for at benytte Fishing Zealand Ugens tilbud. Arbejde med vandløbspleje og foredrag om havørredfiskeri appellerede derfor til de ældre og mere etablerede sportsfiskere.

Nåede du ikke selv at benytte nogle af ugens tilbud, så fortvivl ikke. Vi er nemlig allerede nu ved at planlægge en ny serie af aktiviteter, som bliver afholdt hen over påsken.

Nyhedsindslag fra TV2EAST omkring streetfishing i Næstved

Nyhedsindslag fra TV2Lorry omkring havnefiskeriet i Hundested

Gydebanker blev luftet i Kobbel Å


Et par hurtige opkald til lodsejerne på hver side af Kobbel Å ved Askov i Tuse Å-systemet, hvor en forsigtig forespørgsel om at lufte gydebanker blev drøftet, -fik Tuse Å’s Ørredsammenslutning fuld opbakning fra lodsejerne til at ”grave” lidt i åen.

Jonas Bøgh Vangsgård lufter gydebanke og retter til.

TØS og Den sjællandske Grusbande ville –so to speak- gøre det mere attraktivt for havørrederne at gyde på en strækning, hvor der for femten år siden er udlagt knapt 30 kubikmeter gydegrus.

Udlægningen af gydegrus på denne strækning, er ét af mine tidligere projekter, så jeg har et særligt forhold til netop denne del af Tuse Å-systemet.

Ved at løsne de sammenkittede og sandfyldte gydebanker, har vi erfaring for, at havørrederne ”selv klarer resten”, da gydebankerne virker mere tillokkende, når gruset allerede er løsnet.

Det vil i praksis sige, at jo flere banker, der er tilgængelige, jo mere spreder ørrederne sig og ikke kun bruger de samme. Vi har nemlig observeret, at der kan være mange havørreder, der graver i den samme banke, og ved at forøge antallet af brugbare banker, kan vi i videst muligt omfang, undgå dette.

Derfor mødte syv frivillige TØS’er og Bandemedlemmer op i efterårsferien for at vende bunden i vejret på gydebankerne ved Askov i Kobbel Å, der ligger i Holbæk Kommune. Strækningen vi skulle gå igennem er knapt en halv kilometer.

Øverst på strækningen ligger et sandfang, og just nedenfor dette, begynder de første banker at træde frem.

Peter Henriksen, der er Fishing Zealands fiskefaglige konsulent, ville benytte deltagelsen til arrangementet til at lave en bestandsanalyse, idet han blandt andet har til opgave at undersøge fiskebestandene i Holbæk Kommune. Derfor delte vi opgaverne imellem os.

Imens Peter og et par hjælpere, blandt andet Thomas Vedel fra Odsherred, gik i gang med at lave bestandsanalyse, gik vi andre i gang med at lufte gydebanker.

Gravegreb og godt ned i gydebanken.

Med en gravegreb og skovl, blev alle gydebankerne gravet igennem, således at gruset ikke var sammenkittet, og samtidig blev der sat en del sand i drift, der ikke hører hjemme i en gydebanke.

Sand i gydebankerne kvæler ørredæggene.

De tre unge gutter, Andreas Findling-Rottem, Jonas Bøgh Vangsgaard og Rasmus Jønsson fulgtes med Allan Tannert og jeg, -de to ”gamle”, alt imens vi bevægede os opstrøms og fik vendt stenene i gydebankerne.

Normalt ville vi begynde opstrøms og bevæge os nedstrøms, men på grund af sigtbarheden, valgte vi at gøre det modsat, ellers havde det været meget svært at finde bankerne i det 30 cm dybe åløb.

Der var nemlig meget vand i åen.

Der var også meget sand, og derfor stak vi også lige hovedet ”ned i sandfanget” for at se, om det var fyldt.

Det var det næsten, og dermed vil vandhastigheden igennem sandfanget ikke sænkes tilstrækkeligt, så sandpartikler bundfældes. Sandfanget er måske oven i købet for lille til de store mængder sand, der generelt transporteres nedstrøms i mange af vore vandløb. Jeg har derfor allerede i sidste uge talt med Holbæk Kommune om, at sandfanget skal tømmes for at virke optimalt og eventuelt graves større.

Da vi tre timer senere havde været igennem både bestandsanalyse, luftning af gydebanker og taget sandfanget i øjesyn, kunne vi velfortjent klappe hinanden på skuldrene med en vished om, at vi havde gjort en god indsats for ørrederne i Tuse Å-systemet.

 

Bandeleder, Rune Hylby

Tre ørreder og en spærring

 

Én af de absolut mest aktive Grusbande-medlemmer i dette efterår er Iben Buhl, som har deltaget i mere end en håndfuld projekter: Radstedløbet i Guldborgsund Kommune, Truelsbækken i Holbæk, Ellerenden, og Elverdamsåen i Lejre for at nævne nogle af de projekter, hvor Iben har gjort en stor indsats.

Hun var ansat som praktikant i Næstved Kommune som led i hendes uddannelse til jordbrugsteknolog og som afsluttende eksamensopgave lavede Iben et restaureringsprojekt i et lille tilløb til Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord.

Projektet bestod i at udlægge gydegrus og skjulesten, samt (viste det sig), at fjerne en spærring under en bro.

Næstved Kommune sendte projektet i høring og Den sjællandske Grusbande blev tilknyttet, idet Iben jo af gode grunde ikke skulle stå for selve udførelsen, -alene.

Jeg blev derfor ansvarlig for at skrive pressemeddelelse, blogindlæg etc. for at aktivere Grusbanden og alle de gode kræfter, der gerne vil give en hånd med til fælles glæde for vores vandløb og de ørreder, der lever her.

Men, men, men, -trods alle forholdsregler og eventualiteter, løb vi ind i problemer, for den store mængde nedbør, der er faldet i september gjorde, at levering af gydegrus langs åen ikke kunne lade sig gøre. Der var ganske enkelt for vådt til at køre med de mange tons gydegrus.

Desværre!

Denne del af projektet måtte vi lade vente, og kan derfor først udlægge gydegrus i det lille vandløb, til det er mere tørt og farbart at køre ned til bækken, der ligger dybt skåret i landskabet.

Der var dog to indsatser, vi kunne tage hånd om, og de 10 bandemedlemmer, der dukkede op, foruden jeg, mødtes kl. 12.12 på en vigeplads syd for Tappernøje i weekenden.

Dels skulle vi fjerne spærringen under broen, som har forhindret en jævn adgang til strækningerne opstrøms, og dels kunne vi lave en bestandsanalyse for at have en reference, når vi nu i nærmeste fremtid, sandsynligvis foråret 2018, lægger gydegrus ud i vandløbet.

Referencen kan vi bruge til at vurdere, om vores indsats har båret frugt.

Kort fortalt, handler det om at tælle ørredbestanden før og efter restaureringen.

Bestandsanalysen foregår ved hjælp af elektrofiskeri, og denne del stod jeg for, idet jeg har gennemgået adskillige kurser på DTU Aqua i Silkeborg, netop for at kunne udføre denne ikke helt ufarlige opgave.

Vi elektrofiskede 50 meter af vandløbet og fangede tre små fine naturlige ørreder, der er klækket i en af de få gydebanker, der er i bækken.

Det var alle halvårsfisk med størrelser indenfor intervallet 8-10 cm.

Ikke en bestand at prale af, og der er bestemt plads til forbedring.

Birk, der går i børnehaveklasse satte fiskene ud igen, imens Mia fra 5. klasse noterede de tre ørreder i ”ørredskemaet”.

Vel overstået bestandsanalyse var det tid til sodavands-drikke-pause.

Derefter blev der rettet fokus på spærringen under broen.

Det var en stor ”sten”, der blokerede for vandet, således at det stuvede op foran broen og inde i røret under broen, faldt vandet brat i et styrt på en halv meter.

Det ville være svært passabelt for ørreder, og kun sporadisk har der kunnet vandre fisk opstrøms.

Efter en halv times slid fra Kennet Egheim og Mads Brinck Lillelund kunne vi alle juble, da en nedskreden del af broen, blev fjernet og lagt op på brinken.

Kæmpemæssig ros til de to stærke mænd, der knoklede på…..i bedste ”fitness-stil”.

Der var nu fri passage, og indenfor få minutter, faldt vandstanden 30-40 cm inde i røret og der var intet impassabelt styrt.

Opstrøms for broen lå et drænrør under vandet inden spærringen blev fjernet, men efter den frie passage, lå drænrøret pludselig et godt stykke over vandstanden i bækken. Sikke en forløsning!

På vej op mod bilerne efter den gode indsats, blev der plukket lidt slåenbær i markskellet af et par af deltagerne, og vi glæder os til at smage resultatet, når vi en anden gang skal på ”job” i Grusbanden.

Gerne i dette lille tilløb til Hulebækken, når vi skal lægge gydegrus ud til foråret.

 

Bandeleder, Rune Hylby.