Kategorier

Bloggere

Havørredcamp for unge kystfiskere

Hvis du ikke allerede har set programmet for Fishing Zealand Ugen, så må du endelig ikke snyde dig selv for at gøre det. Der er rigtig mange spændende arrangementer på programmet.

Ugen byder bl.a. på en Havørredcamp for unge kystfiskere mellem 13 og 17 år, som har lyst til at tilbringe en hel weekend i havørredens tegn.

Arrangementet strækker sig over d. 13. til 15. oktober og består bl.a. af oplæg om havørredens biologi, fødevalg og ikke mindst de teknikker, som den kan overlistes på. Mest af alt kommer weekenden dog til at gå med den praktiske del – selve havørredfiskeriet på den åbne kyst, hvor deltagerne forhåbentligt kommer til at dyste med nogle af områdets fine havørreder.

Teori, spisning og overnatning foregår på Abildgaard. Stedet bliver således udgangspunkt for de pladser, som skal besøges i løbet af arrangementet.

Der er stadig ledige pladser på campen, så del gerne budskabet, om muligheden for at starte eftersårsferien med et par fede oplevelser sammen med andre unge mennesker, i jagten på at blive bedre til at fiske havørreder.

Gydegrus til Hulebæk-tilløb

Tilløbet til Hulebækken løber i skoven, og har et fint fald ned mod Hulebækken. Det er Iben Buhl og Christa Sofie Jensen, der taler om gydegrusets placering.

Jeg glæder mig ualmindelig meget til dette projekt, som Den sjællandske Grusbande skal lave sammen med Iben Buhl og Næstved Kommune i et lille tilløb til Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. Projektet er udarbejdet af Iben, der var ansat som praktikant i Næstved Kommune, som en del af hendes uddannelse til jordbrugsteknolog. Som afgangseksamen valgte Iben at lave et restaureringsprojekt.

Vandet risler fint mellem stenene, men der er behov for gydegrus. Mens vi besigtigede vandløbet, så vi en enkelt lille ørred, der pilede i skjul under en trærod.

Siden projektbeskrivelsen har Iben deltaget i adskillige restaureringsprojekter i Grusbanden, og har virkelig gjort en kæmpe indsats for ørrederne overalt på Sjælland og øer.

Det er blandt andet på den baggrund, at jeg er særlig glad for, at Grusbanden nu kan hjælpe med at restaurere det lille tilløb til Hulebækken, for Iben har knoklet løs for de sjællandske ørreder, og det bliver rigtig rart, at kunne ”betale” lidt tilbage til Iben på vegne af ørrederne for den store indsats, hun har ydet.

Det lille tilløb til Hulebækken har et fint fald, og på store dele af vandløbet løber vandet over stok og sten på hård bund. Men der mangler gydegrus for at kunne udnytte det fine potentiale for en optimal udnyttelse af det lille vandløb. Det vil grusbanden, Iben og Næstved Kommune råde bod på. Derfor var vi på besigtigelse af vandløbet i slutningen af august, hvor både Iben, Jacob Hald fra Næstved Kommune, Christa Sofie Jensen, der er Ibens veninde, og jeg kiggede vandløbet igennem for at markere med stokke, hvor gydegruset skulle placeres.

Gydegruset ville lodsejeren selv hente, og han ville også selv lægge gruset langs vandløbet, for at afgrøderne ikke blev beskadiget. Det vil vi også gerne undgå, og jeg bliver glad, når positive lodsejere også stiller op, når der skal restaureres vandløb. Der er en verden til forskel, når lodsejerne deltager og vil støtte op om vores indsats.

Vi skal lægge 10 kubikmeter gydegrus i vandløbet fordelt over 8-10 gydebanker på en 3-400 meter lang strækning.

Vandløbet er en meter bredt, og vi vil lægge gydegruset i et 20 cm tykt lag.

Afvandingsmæssigt er der ingen problemer, idet vandløbet har et kraftigt fald og på en del af strækningen løber i et skovområde. Det giver gunstige forhold for de små ørreder, når de i fremtiden kommer frem af gruset i forårsmånederne, – masser af ilt og skygge fra træerne.

Du kan deltage i dette projekt, -du kan hjælpe med til at sikre, at ikke blot tilløbet, men også Hulebækken får ekstra ”ørred-liv”. Du kan også være med til at sikre et bedre fiskeri i Præstø Fjord og på den østsjællandske kyst ved at melde dig til at hjælpe.

Selve projektet udføres lørdag den 14. oktober, og vi starter kl. 12.12, hvor vi mødes ved vigepladsen ud for Hovedvejen 103 syd for Tappernøje. Det er dér, hvor St. Røttingevej støder til Hovedvejen.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til bandeleder, Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk, eller en sms på nummer: 25364280.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet bliver slået op på Facebook.

Jeg glæder mig meget til at gøre en forskel også i dette område, og netop på Sydsjælland er der et kæmpemæssigt potentiale for større ørredbestande.

 

Bandeleder,

Rune Hylby

Det er snart efterårsferie – og dermed tid til Fishing Zealand-ugen

Dagene bliver langsomt kortere, temperaturene falder og løvet falder fra træerne: Alt sammen tydelige tegn på efterårets komme. Dermed er det også blevet tid til at præsentere programmet for Fishing Zealand Ugen, som afholdes i netop efterårsferien.

Programmet er igen i år sammensat af en masse forskellige aktiviteter, som er relateret til lystfiskeri, vandmiljø eller vandløbspleje. Som en rød tråd gennem hele ugen, er der mulighed for at komme ud i selskab med instruktører, guider eller andre fagfolk, der dels kan instruere og hjælpe mindre øvede, men også kan fortælle noget om eksempelvis vandløbsrestaurering.

I dette års program kan du bl.a. finde havfisketure, forskellige ferskvandsfisketure i både naturlige søer og P&T, en ungdoms havørredcamp og vandløbsrestaurening.

I år har vi endvidere et særligt fokus på fiskeriet i havnene, som er en del af en større indsats på området, som Fishing Zealand arbejder med. Med hele 10 havnearrangementer vil vi forsøge at øge kendskabet til, og interessen for, at man godt kan have gode natur- og fiskeoplevelser i de bynære miljøer.

Med andre ord, er det igen en bred vifte af tilbud, der kan tilbydes i dette års Fishing Zealand Uge, som bl.a. er planlagt i samarbejde med kommuner, fiskeforeninger og grejbutikker.

Se hvad der tilbydes i dit område ved klikke på kommunenavnene herunder, så du kan gå efterårsferien i møde, med udsigten til et par spændende oplevelser.

For alle arrangementer gælder det, at deltagelse sker på eget ansvar. Ligeledes henviser vi til at fiskere mellem 18 og 65 skal have indløst det lovpligtige Lystfisketegn.

Ny fiskeklub for dig, der fisker i brakvandet

 

En ny fiskeklub har set dagens lys, Sydsjællands Brakvandsklub. Som medlem af SBK kan du være med til, at opbygge et fælles talerør, for de der fisker rekreativt efter gedde og aborrer i brakvandet øst for Storebælt. Samtidig kan du blive en del af et fællesskab, der kan holde dig opdateret omkring ramperne og andre praktiske forhold – og meget andet.

 

Klubbens formål er bl.a. at:

  • Virke som seriøst og konstruktivt talerør for rekreativt brakvandsfiskeri.
  • Søge at forbedre leve- og gydevilkår for brakvandsarter i alle deres leveområder.
  • Værne og ophjælpe bestande, ved at virke for udbredelse af rekreativt brakvandsfiskeri
  • Indsamle midler til projekter i medlemmers interesser.
  • Vidensdele omkring brakvand, og brakvandsfiskeri, i form af nyhedsbrev eller opdateringer på klubbens medier
  • Fremme udbredelsen af rekreativt fiskeri blandt børn, unge og voksne.

SBK vil bl.a. arbejde for

  • At udbrede kendskabet til skånsom håndtering af fiskene og god C&R teknik.
  • At forbedre rekrutteringen af gedder ved at etablering af gydeområder og udsætning af yngel
  • En videreførelse af det nuværende C&R påbud for gedder i udvalgte områder
  • En udvidelse af påbuddet til også at omfatte aborrer

 

Bestyrelsen deltager naturligvis i Dansk Brakvands Cup i Stege i weekenden 30/9-1/10. Alle interesserede skal derfor være velkomne til at komme forbi til en snak og høre om den nye klub.

Læs mere på www.brakvandsklubben.dk