Kategorier

Bloggere

Danmarksmesterskaberne i Makrelfiskeri 2017

image001-1-119 & 20 August 2017 afholder Odsherreds Sportsfisker Forening Danmarks mesterskaber i Makrelfiskeri. Der fiskes fra Odden havn, i egen båd eller kutter. Danmarksmesteren er den, der fanger den tungeste makrel.

Oversigt over kategorier:

 • Individuelt DM i makrelfiskeri.
 • DM i Makrel Kutter
 • DM Team-konkurrence:10 tungeste fisk i et team på 2-4 personer Der kan også tilmeldes team bestående af kutter hold.
 • DM i makrelfiskeri Junior (3-15år): I denne klasse fiskes der også med i Individuelt DM i makrelfiskeri, dog kan fisken kun tælle et sted.

Alle – uanset kategori – dyster om at blive Danmarksmester i Makrelfiskeri.

Det koster 200,- kr. for senior og 100,- kr. for junior (til og med 15år) at deltage i DM.

Vil man deltage i team-konkurrencen, så koster dette yderligere 100,- kr. pr. Team. Her fisker man sammen 2-4 mand enten fra småbåd eller turbåd, og så bliver ens samlede fangst gjort op,10 tungeste makreller til teamet, bemærk at man også kan gøre sig gældende i de individuelle konkurrencekategorier, selvom man deltager i team-konkurrencen.

Tilmelding skal ske på http://makrelfestival.dk frem til 11 august, hvor du også kan se præmielisten.

Følg Makrel Festivalen på Facebook, og se hvem der sponserer eventet.

Det komplette program finder du her.


HUSK: Hvis du fanger en præmie-makrel og er forhindret i at deltage i præmieoverrækkelsen søndag, vil arrangørerne eftersende præmien. Du kan dog ikke deltage i søndagens lodtrækning om bla. en gummibåd med påhængsmotor fra Honda, middag for 2 på Dragsholm Slot og meget mere, uden at være personligt til stede i Auktionshallen.

Midtvejskonference i CATCH d. 8. november 2017.

catch-logoPartnerne i det europæiske projekt “CATCH” inviterer hermed Fishing Zealands medlemskommuner og samarbejdspartnere til at deltage i midtvejs-konferencen “Fremtiden for den bæredygtige lystfiskerturisme”. Konferencen finder sted i Peenemünde, Tyskland.

Har dette din interesse, så sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du gerne vil med.

Der arbejdes i øjeblikket på programmet fra vore tyske partnere og mere information vil følge i rette tid. Indtil videre finder du lidt flere oplysninger i den vedhæftede invitation – se invitationen her. Deltagelse i selve konferencen er gratis.

Vil du vide mere om CATCH, kan du læse mere på projektets hjemmeside www.catch-southbaltic.eu.

Har du spørgsmål til ovenstående så skriv venligst til Projektleder Niels Lagergaard Pedersen på ndpn@vordingborg.dk

eu-logo

Faxe Kommune bliver en del af Fishing Zealand

dsc_4022-1

Fra 1. juli er Faxe Kommune med i Fishing Zealand som sætter fokus på at udvikle bæredygtig lystfiskerturisme og at forbedre fiskemulighederne i regionen.

Faxe Kommune har netop besluttet at melde sig ind i Fishing Zealand. Kommunen har med stor opmærksomhed fulgt Fishing Zealand igennem de sidste par år, og har især lagt mærke til de mange gode tiltag indenfor blandt andet miljø samt børn og unge arbejde, der udspringer af Fishing Zealand-projektet. Dette arbejde ønsker Faxe Kommune nu også at være en del af.

– Jeg tror, at Faxe Kommune især kan drage nytte af erfaringerne med at inddrage børn og unge i arbejdet med vandmiljøet. Men jeg ser også frem til, at Fishing Zealands arbejde for bæredygtigt lystfiskeri kan få en positiv effekt på turismen i Faxe Kommune, udtaler Ivan Lilleng (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune.

hansen-keel-tobis-seatrout-stevns-rasmus-ovesenI Faxe Kommune eksisterer allerede et eminent samarbejde omkring vandløbsrestaureringer mellem kommune og lokale frivillige kræfter i form af PIV (Pionerer i vandløbspleje), og i PIV glæder man sig over Faxe Kommunes indmeldelse i Fishing Zealand.

Søren Jensen fra PIV siger:

– Det at Faxe Kommune nu bliver en del af Fishing Zealand betyder, at vi fremover kan sparre og samarbejde med Fishing Zealands vandplejeinitiativer, den såkaldte Grusbanden og Ørredpatruljen. Og med en organisation som Fishing Zealand i ryggen, tror vi på, at vores arbejde med vandløbspleje, samt med at skabe interesse for vandmiljø og lystfiskeri, bliver styrket yderligere.

Faxe Kommune har en spændende geografisk udbredelse, der blandt andet inkluderer kyster ud til Østersøen samt den brakke Præstø Fjord.

Når Faxe Kommune nu melder sig ind er netop hele Præstø Fjord nu med i Fishing Zealand, og det er vigtigt nyt. Fjorden har nemlig en række tilhørende vandløb med stor vigtighed for gydende ørreder, og her er der et stort udviklingspotentiale i forhold til at sikre et godt vandmiljø og en sund bestand af ørreder – og samtidigt engagere børn, unge og frivillige kræfter i lokalmiljøet. Og så er der selvfølgelig også oplagte muligheder for at samarbejde yderligere om tiltag der kan forbedre levevilkårene for brakvandsgeddebestandene i Præstø Fjord, nu når alle tre kommuner der grænser op til denne fjord er en del af FZ.

I Faxe Kommune er der ingen tvivl om, at indtrædelsen i Fishing Zealand-projektet kommer til at have stor betydning for interessen for vandmiljøet, og vilkårene for lystfiskeriet som tilbud og samlingspunkt.


Fakta:

Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere: Danmarks Sportfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere. De samarbejder med lokale virksomheder, frivillige og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfisketurismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

 

Hjælp med at skaffe viden om de sjællandske søer

maaling-sigtedybde

DTU Aqua opfordrer nu flere lystfiskere og andre interesserede til at skaffe viden om miljøet i søer ved at tilmelde sig som Vandmiljøagenter.

DTU Aqua’s Vandmiljøagenter skaffer viden om søernes miljø rundt om i landet. En ny online-indgang via Fangstjournalen.dk gør det nemt at tilmelde sig som Vandmiljøagent og registrere målinger af søens miljø. Som vandmiljøagent måler man sigtdybden i søen; det fortæller om søens tilstand, og hvilke fisk der kan trives i den.

Alle kan tilmelde sig, blot man har adgang til søen og en båd. Ordningen gælder dog ikke i Put and Take søer og søer under 0.5 ha uden adgang til fiskeri.

Her kan du tilmelde dig som Vandmiljøagent

Læs mere om Vandmiløagent ordningen

Sigtdybden er et mål for vandets klarhed, som især afhænger af vandets indhold af planktonalger. Jo flere næringsstoffer, der er i en sø, jo flere alger og jo mindre er sigtdybden. Uklart vand medfører typisk færre vandplanter og en mindre andel af rovfisk i søen. Læs mere om sigtdybdens betydning for søens miljø og fisk

Hvordan man måler man sigtdybde?
Det er ganske nemt at måle sigtdybden i en sø. Man måler med en hvid Secchi-skive, som bliver sænket ned i vandet fra en båd. Dén dybde, hvor skiven lige nøjagtig er synlig, kalder man sigtdybden. Se hvordan man måler sigtdybden i denne instruktionsvideo fra DTU Aqua. Sådan video om, hvordan man måler sigtdybden i en sø

DTU Aqua har flere vandmiljøagenter landet over, der måler sigtdybde mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret. Vandmiljøagenterne holder også øje med vandremuslinger i søen. DTU Aqua håber, at flere lystfiskere og andre miljøinteresserede vil tilmelde sig som vandmiljøagenter for de søer, de færdes på.

DTU Aqua bruger de målinger, som vandmiljøagenterne indsamler, til at få viden om søens miljø, og denne viden kan bruges i rådgivning samt forvaltningen af søen og dens fiskebestand.

Vil du også være vandmiljøagent?
Når du melder dig som vandmiljøagent, får du en Secchi-skive tilsendt og kan med det samme være med til at tjekke miljøet i den sø, du fisker i eller på anden måde har interesse for. Resultaterne af de målinger, du laver, registreres online på Fangstjournalen.dk.

vandmiljoeagent-graf-sigtedybde-tid
Eksempel på sigtdybe målinger fra en af DTU Aqua’s Vandmiljøagenter. Sigtdybden kan variere en del i løbet af sommeren, derfor er det vigtigt med flere målinger.

Sigtdybden svinger over året
Det er vigtigt, at sigtdybden bliver målt flere gange om året, for vandet er ikke lige klart hele året. Jo flere målinger, jo bedre viden om søen. DTU Aqua vil gerne have, at der bliver målt mindst 3-5 gange i løbet af sommerhalvåret, men de anbefaler, at der bliver målt hyppigere og også gerne et par gange i løbet af vinterhalvåret.

Sigtdybden i en sø er altid størst om vinteren, hvor mængden af planktonalger er lille. Om sommeren svinger mængden af alger, bl.a. efter temperaturen. Det skifter også hvilke algearter, der er flest af. Ofte ser man en klar periode om foråret efterfulgt af en kortere periode med algeopblomstring, mens mængden af alger igen er stor sidst på sommeren. Læs mere om hvad en vandmiljøagent gør

Lystfisker-event for hele familien

dsc8491-1202x1800

Nu er sommeren over os, og feriesæsonen begyndt. Har du fri, eller er du i sommerhus med familien, tilbyder Gribskov Kommune en helt særlig oplevelse, hvor du selv er aktiv og medskabende.

Det er gratis at deltage – du skal bare møde op. Eneste udgift på dagen er, at du skal løse Fisketegn, hvis du er mellem 18-65 år. (40 kr. for et dagskort) Fisketegn kan løses på dagen, vi guider dig.

Lystfiskereventen d. 1. juli 2017 er et tilbud til alle naturglade, som gerne vil prøve kræfter med lystfiskeri. Det er en sport der kræver tid og tålmodighed samt viden om, hvordan du omgås natur og dyreliv.
Eventen hjælper dig godt på vej med tips og tricks, gode historier og frem for alt en oplevelsesrig dag sammen med andre, hvor du sammen med vores dygtige fiskeguide og friluftsvejledere prøver kræfter med fiskegrej og fangstteknikker. I dagens løb får du råd og vejledning om, hvad der skal til for at få en god fangst. Der er præmie til alle der fanger en fisk. Fanger du ikke noget, så har du forhåbentlig fået en god oplevelse alligevel og mod på at prøve lystfiskeri en anden dag.

Du må meget gerne medbringe dit eget fiskeudstyr, men du kan også låne fiskegrej på biblioteket og fra kommunens Grejbank.
Som noget helt nyt starter Gilleleje Bibliotek udlån af fiskestænger og alt, hvad der hører til for at komme i gang med lystfiskeri. På dagen er der 25 sæt fiskestænger til udlån efter “først til mølle”.

Virksomheder der forhandler fiskegrej står klar med gode tilbud, hvis du selv vil investere i udstyr efter at have prøvet at være lystfisker for en dag. Og er du blevet fanget af interessen er du velkommen i de lokale lystfiskerforeninger: Helsinge- og Omegns Sportsfiskerforening & Esrum Ålaug.

Eventen starter kl 10.00 i Kulturhavnen i Gilleleje. På Broen vil der bla. være boder, hvor lokale foreninger og virksomheder viser fiskegrej og giver informationer og sælger udstyr. Se program.

Fiskeguiden udpeger gode fiskesteder på dagen, og du begiver dig til fods ud sammen med fiskeguiden eller friluftsvejlederen. Du kan også vælge at sejle ud med museumsskibet Wilhelm fra Gilleleje Havn og fiske fra båden. (Begrænset pladser, redningsveste udleveres)

Du vender tilbage til Kulturhavnen senest kl. 13.30, hvor eventen afrundes med opsamling fra dagen samt uddeling af præmier.

På Broen er der dagen igennem aktivitet i boderne:

 • mål og vej din fisk
 • rens og fileter din fangst
 • se og køb fiskegrej
 • se eksempler på hvilke fisk man kan fange i sø, å og hav
 • lån bøger om lystfiskeri, dyreliv i havet og tilberedning af fisk
 • få Outdoor Guiden 2017 med råd og vejledning om lystfiskeri på Nordkysten
 • præsentation af APP’en “griblivet” – motions-, kultur- og naturtilbud i kommunen

Program:
10.00-10.15 
Velkomst v/Brian Lyck Jørgensen (Formand for Teknisk Udvalg) med præsentation af Fiskeguide og Friluftsvejledere.
10.15-10.45 
Introduktion til lystfiskeri – Tips & Trix ved Fiskeguide Allan Hvithamar
10.45-11.00 
Koodinering af fiskehold til vands og på land – Tegne Fisketegn
11.00 13.30  
Fiskeguide og friluftsvejledere er ude på fiskestederne
13.30-14.00 
Fælles afrunding og uddeling af præmier

Eventen er et samarbejde mellem Fishing Zealand, lokale erhvervsdrivende, frivillige foreninger og Gribskov Kommune, der inspirerer til lystfiskeri og aktiv brug af naturen i Gribskov.