Kategorier

Bloggere

Meget store nødde-sten i Tuse Å

Der var tale om store sten, og Jan Larsen fra Arbejdsgruppen i TØS deltog med sin viden om strækningen

Siden vådgøringsprojektet ”Tuse-Mårsø Enge” blev etableret tilbage i 2013, har der ligget et par hundrede store ”nødde-sten” ved projektstrækningen til offentlig beskuelse fra hovedvej 155 mellem Holbæk og Kalundborg. 

Dumperen lagde de store sten langs bredden

De store sten, omkring 100 kubikmeter, blev efter aftale med blandt andet Holbæk Kommune, Naturstyrelsen og Tuse Å’s Ørredsammenslutning, liggende i en årrække for at kunne dumpes i Tuse Å, når vandløbet havde ”sat sig”. 

Vi mente, det ville give det største udbytte af stenene, idet vi kunne lægge dem på strategisk gode pladser, når strømrenden havde afsløret sig. Strækningen er nemlig vedligeholdelsesfri, og derfor gav det god mening at vente med at lægge dem i vandløbet, når flom, tørke, vinter- og sommervandføring havde skabt lidt patina.

I forvejen var der blevet lagt et par hundrede kubikmeter store meter-sten i vandløbet, da projektet i sin tid blev etableret. Nu manglede resten. Derfor blev der afsat penge i Holbæk Kommune til maskin-timer, da flere af disse sten vejede op til 1-2 tons. Disse store, -meget store sten, lægger man ikke i vandløbet med knofedt og en trillebør. Der skal store maskiner til.

Stenene blev omhyggeligt lagt i vandløbet på nøje udvalgte pladser

Tuse Å’s Ørredsammenslutning stillede naturligvis også op, primært med know-how i forhold til strækningen, som flere af Arbejdsgruppens medlemmer, kender som deres egen bukselomme. Med god grund, for strækningen holder ofte mange fisk, -havørreder af fineste slags. Det ved jeg, for jeg har selv fanget adskillige flotte havørreder på strækningen, som Tuse Å’s Ørredsammenslutning har fiskeretten på.

Havørredernes tilstedeværelse er ikke mærkelig, for der er en stor variation på strækningen, som udvikles yderligere fra år til år og har gjort det siden projektet blev etableret. 

Nu manglede kun den sidste ”menneskelige indblanding”, -resten af de store sten.

I slutningen af august blev stenene lagt i åen, -først langs kanten på udvalgte og nøje udpegede strækninger med assistance fra Jan Larsen fra TØS, og et par dage senere blev de lagt i vandløbet, hvor Lars Høpfner, også fra Arbejdsgruppen, stillede op.

Lars Høpfner kunne med tilfredshed følge med, da stenene blev lagt

Holbæk Kommunes vandløbsteam var ”bygherre” på projektet og man kunne her, med stor tilfredshed konstatere, at de store og lidt unaturlige meter-sten, pludselig så helt anderledes naturlige ud, da de først lå nede i vandløbet i strømrenden.

Allerede kort efter, stenene var lagt i, skabte de nye mønstre i strømrenden, og vandet cirkulerede flot omkring de nye muligheder. 

Mon ikke også, ørrederne, insekterne, fuglene, og alle andre indvånere omkring vådområdet, på sigt vil nyde godt af variationen.

Det tror jeg, og jeg glæder mig til fortsat at følge udviklingen.

– Bandeleder, Rune Hylby.

Flot så det ud efterfølgende

Kulturdag ved Havnen i Frederikssund

I lørdags deltog Fishing Zealand i arrangementet ”Kulturdag ved Havnen” i Frederikssund. Mange af kommunens borgere og folk udenbys fra, kiggede forbi vores stand, og der var en stor spørgelyst og interesse for at høre om Fishing Zealands fokusområder – herunder især børne- og ungeindsatsen og ikke mindst arbejdet med de frivillige og vandløbsplejen. Det seneste FZ magasin var der også stor interesse for, så der blev langet en del over disken.

Vi havde også medbragt fiskegrej, så de interesserede børn kunne prøve at fange deres måske første fisk. Og der blev i sandhed fanget mange kutlinger i havnebassinet. Udstyret med et simpelt forfang og børsteorm, gik der sjældent længe, inden der var gevinst.  Ligeledes var der stor interesse for vores akvarie, der var fyldt med rejer, hundestejler, kutlinger, tangnåle og krabber m.m. – alt sammen fanget i havnen. Akvariet blev løbende suppleret op i løbet af dagen, med nogle af børnenes fangster. Vi havde også opstillet en lille kastebane for børn. Her var ligeledes stor efterspørgsel for at lære at håndtere og kaste med en fiskestang.

Fra de voksne og mere hardcore lystfiskere, blev der ivrigt spurgt ind til gode fiskepladser i fjorden, og der blev givet en del tips og tricks til havørredfiskeriet i det hele taget.

En halv kilometer gydegrus i Døllefjelde Å

Martin, Jens og Søren på det første ”møde”, hvor vi med egne øjne kunne se potentialet til et fantastisk projekt. Ikke mindst Martin, der igennem mange år, har fulgt ørredbestanden og vandløbet på nært hold.

Ét af de absolut bedste gyde- og opvækstvandløb for laksefisk på Lolland, ligger i Guldborgsund Kommune. Døllefjelde Å, der er et tilløb til Sakskøbing Å. Der er gydegrus i vandløbet, og der er observeret gydeaktivitet af havørreder i Døllefjelde Å i en lang årrække. Men registreringen har dog vist, at gydebestanden er for nedadgående. Derfor mødtes jeg med Martin Friis Mortensen og Jens Tudvad fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Søren Kock Lauersen fra Guldborgsund Kommune i det tidlige forår for at kigge på potentialet i det lille vandløb. 

Det stod hurtigt klart, at den ærgerlige udvikling kunne, -og skulle vendes. Det fine lille ørredvandløb kunne gøres endnu bedre end tidligere.

Døllefjelde Å har en god hældning på projektstrækningen, idet faldet er på gennemsnitligt 4-5 promille.

Det sker i næste uge, i begyndelsen af september, hvor Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920) og Den sjællandske Grusbande, restaurerer en strækning af åen. En lang strækning.

En halv kilometer af åen skal restaureres, og der skal udlægges omkring 50-55 tons gydegrus til etablering af 30 nye gydebanker, samt en stor mængde skjulesten og sten til brinksikring.

Det ambitiøse projekt bliver realiseret ved hjælp af finansiering fra DMI-fonden, Døllefjelde Musse Indsamlingen, der har bevilget 20.000.- kr til brug for miljøforbedrende tiltag og har overdraget de mange penge til Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn. Det er jeg naturligvis dybt taknemmelige for, og jeg glæder mig umådeligt over, at de lokalt indsamlede penge, kan bruges præcis lige så lokalt, -nemlig i ”baghaven” af Døllefjelde by.

Og samarbejdet omkring projektet slutter ikke dér, for gennem hele planlægningen af projektet, har ikke mindst Guldborgsund Kommune været en fantastisk sparringspartner for os og har støttet op om projektet, som også har lodsejernes fulde opbakning. Restaureringen af Døllefjelde Å er dermed støttet af en kvintet af samarbejdspartnere, som tilsammen bidrager med hver sin del af projektet. 

Jeg er meget beæret over at være en del af dette samarbejde, der tager sin begyndelse den 6. september, når gydegruset bliver lagt i åen. Det sker fra tidlig morgen, og i den forbindelse har jeg inviteret den lokale Ålaugs-repræsentant til at komme og kigge på. Det vil han meget gerne, og jeg vil bl.a. vise ham ”stokkemetoden”, så der er fuld tillid fra Ålaugets side til udlægningen af de mange tons grus.

Når de mange kubikmeter gydegrus er lagt i åen, skal det rettes til, så vi får størst muligt glæde af det. Men vi har brug for din hjælp!

Meld dig til projektet, for her kan du virkelig gøre en forskel ved at bidrage med din man-or-girl-power. 

Det er gudskelov en mindre krævende opgave, og jeg forventer, vi kan gøre det på nogle få timer. 

Projektstrækningen begynder ved St. 5110 og slutter ved St. 5616. En strækning på 500 meter, hvor der skal etableres 30 nye gydebanker.

Vi mødes på Åvej i Døllefjelde, 4990 Sakskøbing, søndag den 9. september klokken 10.10, hvor Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt Den sjællandske Grusbande skal rette gydegruset til og lægge skjulesten i vandløbet. Det bliver fantastisk at se det lille vandløb derefter.

Tænk engang, -en halv kilometer gydegrus til ørrederne, når de skal på gydevandring til vinter!!!

Jeg håber, du vil være med til, for alvor, at sætte Lolland på ørredlandkortet, -det lå ikke umiddelbart lige til højrebenet før samarbejdet tog form.  

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk. 

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe rive, skovl og eventuelt stengreb, og meget gerne en trillebør, til at køre skjulesten ned i åen. Gummistøvler eller waders er også en god idé. Så medbringer jeg drikkevarer og basser, -same procedure as usual.

Bandeleder, Rune Hylby.

Fiskeoplevelser til de yngste under Vegvisir Race i Nykøbing F.

Fangsterne bliver ivrigt studeret med alle sanser i det lille akvarie

Havnen i Nykøbing Falster dannede fra torsdag til lørdag udgangspunkt for en række kapsejladser, under afviklingen af Vegvisir Race. Både fredag og lørdag var Fishing Zealand også repræsenteret på havnen. Dog ikke med fiskeri fra båd, men derimod med tilbud til børn og unge, om at prøve kræfter med lystfiskeriet fra lystbådehavnens sydligste mole.

Fredag eftermiddag og aften, lagde mange vejen forbi den atmosfærefyldte havn, der emmede af maritime oplevelser, og flere benyttede sig således også af tilbudet, om at låne gratis udstyr og få vejledning til at komme i gang med at fiske. Særligt, var det glædeligt at se så mange piger, der havde mod på at gå igang med at udforske livet under havnens overflade. Udstyret med et ganske simpelt forfang og med børsteorm som agn, gik der sjældent længe fra grejet var udleveret, til smilet kunne brede sig på læberne, på de unge mennesker, der for de flestes vedkommende, tilmed fangede deres allerførste fisk.

Lørdag var vejret lidt mere ustadigt, men endnu en gang var der godt besøgt på havnen, hvor Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn også var tilstede og kunne invitere til besøg i klubhuset på havnen og ligeledes hjalp til med, at endnu flere unge fik deres fiskedebut. Ja, rent faktisk var der flere gengangere fra dagen før, som lige skulle ned og prøve at fiske igen og flere af dem kunne tilmed inspireres af Lystfiskeriforeningens aktivitetstilbud. Andre havde medbragt deres eget nye grej, som de gerne ville have hjælp til at komme i gang med at bruge. Det fik de – og meget tydede på, at de selv ville i gang på egen hånd efterfølgende!

Flere billeder fra weekenden kan ses på Fishing Zealands Facebookside

Til højre Emma, der fangede hendes første fisk om fredagen på havnen. Om lørdagen havde hun veninden Caroline med, der også fik fanget hendes første fisk. Faktisk gav både Emma og Caroline flere af drengene baghjul med både kutlinger og aborrer :)

 

 

Hjælp, Hjælp til to projekter i Helsingeforeningen

Højbro Å skal have fem flotte gydebanker, samt et lignende antal kubikmeter skjulesten. De store sten skal bruges til både strømkoncentratorer og til brinksikring. Her er det John Christensen fra Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, der viser strækningen frem.

Engang imellem går det stærkt, -meget stærkt. Det er de to projekter i Gribskov Kommune, som Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening, med hjælp fra Den sjællandske Grusbande i fællesskab har planlagt at skulle udføre i dette efterår.

Vi skulle nemlig ramme et meget begrænset ”vindue”, hvor ikke blot én, men to lodsejere, har høstet markerne, inden de skulle sås til igen.

-Og ikke blot ét vandløb, men to vandløb.

Det drejer sig nemlig om udlægning af gydegrus i både Højbro Å og i Saltruprenden.

Højbro Å just nedstrøms for broen åen på Åmosevejen. Her er der flere gydebanker, der skal kigges på.

Udlægningen sker allerede onsdag og torsdag i næste uge, og derfor har vi brug for en halv snes hænder både onsdag og torsdag til at hjælpe med at få rettet gydegruset til i de to vandløb.

I alt har vi brug for 5 bandemedlemmer onsdag og ligeså 5 medlemmer torsdag.

Onsdag den 29. august, mødes vi kl. 10.10 ved Højbro Å på adressen, Åmosevejen, 3210 Vejby, hvor John Christensen fra Helsinge-foreningen vil tage imod dig med åbne arme.

John er én af de fantastiske ildsjæle i lokalområdet, og har i mange år gjort en kæmpe indsats for ørredbestandene i Nordsjælland. Blandt andet i Højbro Å, der er et fantastisk fint vandløb. Netop på den pågældende strækning, ligger der et antal gydebanker, som bliver brugt hvert år af gydende havørreder. Men der er brug for yderligere gydegrus, og derfor har foreningen i samarbejde med Grusbanden købt fem kubikmeter gydegrus via Gruspuljen og dermed Fisketegnsmidlerne. Gydegruset skal rettes til i vandløbet, idet det bliver kørt til åen og udlagt, imens vi arbejder. Ligeså skal der lægges en håndfuld kubikmeter skjulesten for at sikre yderligere gode miljøforhold og ”frisk strøm” over bankerne. Projektet i Højbro Å vil få stor betydning for ørrederne i det lille vandløb, og med et par timers arbejde, kan du være med til at gøre en kæmpe forskel.

Torsdag den 30. august er det så et projekt i Saltruprenden. Her skal der også udlægges fem kubikmeter gydegrus, og også her skal vi blot rette det til nede i vandløbet, når det bliver leveret.

Der er med andre ord tale om et lille, men uhyre vigtigt projekt for den fine ørredbestand i dette lille vandløb. Tidligere var denne strækning privat, men er nu blevet ”kommune-vandløb”. Derfor har Gribskov Kommune, som tilsynsmyndighed og sagsbehandler, godkendt projektet ud fra en forventning om, at netop gydegruset vil kunne give en bedre økologisk tilstand.

Men også dette projekt er blevet til i et samarbejde mellem Helsingeforeningen og Grusbanden.

Torsdag mødes vi ved Saltruprenden på adressen, Langørevej, Saltrup, 3230 Græsted. Vi mødes kl. 10.10, hvor både John Christensen og jeg vil tage imod dig med smil og godt humør.

Jeg glæder mig i hvert fald uendeligt meget til de to projekter, som lodsejerne allerede fra begyndelsen har været meget positive overfor, og jeg håber, selvom det er med kort varsel, at du har lyst til og mulighed for at deltage. Det bliver kæmpe hyggeligt og vi vil allerede hurtigt kunne se effekterne af de nye gydebanker, når vandet risler henover bankerne til glæde for både insekter og små ørreder.

Saltruprenden er et fantastisk flot lille vandløb, hvor en håndfuld gydebanker vil give vandløbet yderligere potentiale for en god produktion af ørreder.

De to projekter vil ikke blot få betydning for ørredbestanden i de to vandløb, -det vil i høj grad også få betydning for fiskeriet efter ørreder på Nordkysten, hvorfor det giver god mening, at rive et par timer ud af kalenderen og ja, -netop rive et par gydebanker til i Højbro Å og Saltruprenden.

Det er hjælp til selv-hjælp, for det vil give flere ørreder på Nordkysten, og (om muligt) forøge dine fangster.

Du skal medbringe rive, skovl eller stengreb, og et par gummistøvler/waders.

Du kan melde dig til ved at skrive en sms til Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

John Christensen og jeg glæder os til at se dig.

Bandeleder, Rune Hylby