Kategorier

Bloggere

En meget hot date i Hulebækken

Christa og Henrik hjælpes ad med endnu et læs gydegrus.

Da vi mødtes ved Hovedvejen 105 syd for Tappernøje i 28 graders varme lørdag formiddag i begyndelsen af juni, var vi godt klar over, det blev en varm dag. ”Nede i gryden”, hvor det lille tilløb til Hulebækken rislede sporadisk mellem stenene, var der omend endnu varmere, og de 18-20 tons gydegrus syntes uoverskueligt tunge at lægge i vandløbet.

Vi lagde ud med en kort præsentation af bandemedlemmerne, Næstved Kommune, lodsejeren, samt undertegnede. Så langt, -så godt.

Det var umenneskeligt varmt nede i dalen. Simon, Christa og lodsejeren Steen skovler grus.

Vi splittede os op i to hold og gik i gang med krum hals. Projektet var lavet af Iben Buhl, imens hun var under uddannelse til Jordbrugstekniker i Næstved Kommune. Nu skulle det udføres, og Den sjællandske Grusbande stillede naturligvis op til dette flotte projekt, der vil give ørrederne i Hulebækken bedre muligheder for at gyde.

Hulebækken løber til Præstø Fjord, og projektet vil dermed forbedre, ikke blot  gydeforholdene for fjordens ørreder, men også fiskeriet i fjorden.

Iben Buhl var naturligvis også mødt op sammen med en håndfuld studiekammerater. Næstved Kommune var repræsenteret af Palle Myssen, som også var mødt op, -og endda sammen med sin kone. Desuden deltog Torben Thinggaard fra det jyske hovedland.

Pauser ad libitum, det var varmt.

Torben er én af Danmarks Sportsfiskerforbunds instruktører i vandløbsrestaurering og var kørt fra Vestjylland tidlig lørdag morgen for at støtte op om Den sjællandske Grusbandes arbejde. Det er vi både glade for og stolte af. I alt var vi tolv mand (og koner).

Efterhånden som vi fik arbejdet os ned i bunkerne af gydegrus, og lagt det i vandløbet, blev moralen styrket af de mange dråber køligt postevand, vi skyllede ned undervejs.

Kage og cola gav blot yderligere moral og efter intense, hotte timer kunne vi efterhånden skimte lyset for enden af tunnelen.

Det var meget varmt, og vi kunne alle blive enige om, at dagen havde været mere behagelig at tilbringe ved stranden med kolde drinks og badenymfer. Til gengæld kunne vi efter fire timers ”hard ’n hot work” sætte os langs vandløbet og nyde synet af en halv snes nye gydebanker, der skal gøre gavn til vinter, når ørrederne trækker op på bankerne for at gyde.

Pause og klap på skulderen langs vandløbet.

Ørreder er der allerede i dette lille vandløb, for der blev gydt under vinterens store vandmasser. Det ved vi, for Danmarks Sportsfiskerforbunds koordinator for Natur og miljøtemaet i det sydsjællandske, Christian Skotte, havde talt lidt mere end en håndfuld gydegravninger i den smule gydegrus, der var naturligt i vandløbet.

Og imens vi holdt én af de utallige drikkepauser, så vi myriader af gammarus og andre små invertebrater, der sikrer, at de små ørreder hurtigt kan vokse sig store og parate til nye eventyr.

Vi sluttede dagen af med at klappe hinanden på skuldrene, og nyde en slåensnaps, som Iben havde med for at fejre, at hendes flotte projekt nu var udført.

Gydegruset ligger nu i vandløbet og venter kun på, at blive brugt til vinter. Mon ikke, vi til den tid har lyst til at kigge forbi, -sammen med lodsejeren, der syntes det var meget spændende og i øvrigt selv deltog undervejs.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Ny udgave af Miljø & Vandpleje – med store bidrag fra Fishing Zealand

Danmarks Sportsfiskerforbund udgiver ca. en gang om året tidsskriftet “Miljø & Vandpleje”. Her går Forbundet i dybden med nyt om miljø, fisk og forvaltning. I det seneste nummer 41 er temaet: Værdien, overvågning og restaurering af ørredvandløb. Fishing Zealand bidrager med 2 store artikler om henholdsvis status og fremtid for havørrederne på Sjælland og Lolland-Falster samt Fishing Zealands overvågning af bestandene. Her kan man læse om de overraskende store fiskerigdomme i form af havørreder, der forsvandt frem til 1980´erne og om hvordan mange vandløb nu igen producerer tusindvis af smolt. Den gode udvikling tog fart efter, at vi ændrede syn på fiskeplejen, idet plejen af fiskeri med kystudsætninger blev erstattet af arbejdet med at forbedre vandløbenes kvalitet og dermed havørredernes muligheder for at forplante sig naturligt. Med en stor indsats fra foreninger, amter og kommuner er vi godt på vej og perspektiverne er meget store, hvis vi fortsætter det gode arbejde.

Og den samfundsøkonomiske værdi af store sunde bestande af havørreder er meget stor. Som Jan Nielsen og Anders Koed skriver i deres artikel, så er værdien af en god producerende ørredbæk omkring 283 kr. pr. løbende meter i form af havørred på kysterne.  Og det vel at mærke år efter år uden at samfundet behøver investere i andet end at beskytte vandløbene. 

FISKEguiden sæson 2: Vertikal sandart

Så er der endelig udkommet et længe efterspurgt nyt afsnit af FISKEguiden. Denne gang har Niels Vestergaard og Gordon P. Henriksen sat sig for at vise den fisketeknik kaldet vertikalfiskeri efter sandarter. De er taget på Tissø sammen med Henrik Larsen, der nok er en af Danmarks mest erfarne når det kommer til vertikalfiskeri.

Det er en relativ avanceret teknik hvor elektronik og ekkolod spiller en afgørende rolle, men det er en fiskeform som mange vil kunne benytte og få stor glæde af. Teknikken og udstyret forklares i detaljer, samtidig med at passionen og det særlige ved denne fiskeform skinner tydeligt igennem når Gordon og Henrik fanger nogle flotte sandarter.

“Jeg var fuldstændig solgt efter min første vertikaltur sammen med Henrik og lige siden, har dette været en af mine absolut favorit fiskeformer., forklarer Gordon. Derfor er jeg også afsindig glad for at have muligheden for at dele denne passion med flere, og gå lidt grundigt til værks med at forklare hvordan selve fiskeriet foregår rent praktisk…”

Se det nye afsnit her:

 

I løbet af 2018 udkommer der yderligere 5 nye afsnit af FISKEguiden – Dem kan du læse mere om her –

FISKEguiden vender tilbage med seks nye afsnit i 2018

Og du kan se eller gense de ti første afsnit af FISKeguiden her: www.fiskeguiden.info

Grøn Uge og Grøn Lørdag i Gribskov Kommune

Gribskov Kommunes grønne råd og Det Grønne Dialogforum, havde igen i år taget initiativ til “Grøn Uge” , som er et samarbejde mellem en lang række frivillige, foreninger og Gribskov Kommune.

Grøn Uge er bygget op omkring oplevelser i og med naturen. Det særlige ved netop Grøn Uge er dog, at alle aktiviteterne foregår i øjenhøjde på de aller yngste – nemlig børnehavebørnene. Ugen bød således på hele 25 aktiviter, hvor der bl.a. var mulighed for at komme på gårdbesøg, høre historier fra jægerne, se nærmere på fuglelivet og endeligt også en tilgang med lystfiskeri. Fishing Zealand var nemlig på besøg i tre børnehaver og fremviste friskfangede hornfisk, som blev dissekeret og undersøgt nærmere af de videbegærlige og spørgelystne unge mennesker. Fortællingen om hornfiskenes biologi og vandringsmønster, åbnede endvidere en naturlig indgang til at fortælle om lystfiskeriet. Også her var nysgerrigheden stor, mens der blev vist fiskegrej frem. De tre insititutionsbesøg blev afsluttet med krible-krable-aktiviteter, mens der blev kigget på rejer, krabber og andre smådyr, som kan findes på det lave vand netop nu.

Kulminationen på Grøn Uge foregik under Grøn Lørdag. Her dannede området omkring østmolen ved Gillelejehavn, omdrejningspunkt for en lang række forskellige stande, hvor foreninger og interesseorganisationer havde mulighed for at udbyde aktiviter og fortælle om netop deres sag. Solen skinnede fra en skyfri himmel og havde derfor lokket mange ud til havneområdet, hvor også Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening var repræsenteret i en stand, sammen med Fishing Zealand. Ved standen kunne man således få information omkring foreningens arbejde, fiskemulighederne i området og så var der naturligvis også mulighed for at låne fiskestænger, hvilket flere børn og unge benyttede sig af. Endeligt var der god interesse for at se nærmere på det nye Fishing Zealand Magazine.

 

Film fra Møn Biosfæreområde bliver sendt på FN topmøder i New York

Jimmy Spur Olsen arbejder med genopretning af vandløb og derved bl.a. at fremme bæredygtigt lystfiskeri på Møn. Her til sommer bliver han et kendt ansigt på topmøder i New York, der behandler FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Filmen er Vordingborg Kommunes bidrag i forbindelse med at UNESCOs verdensomspændende netværk af biosfæreområder sender et stærkt budskab til flere af årets FN topmøder i New York. 30 biosfæreområder fra hele verden får lov til at præsentere en kort film, hvor de viser hvordan de hver især konkret arbejder med et af verdensmålene.

Møn Biosfæreområde, som blev udnævnt i juni 2017, indleder serien af de 30 udvalgte internationale eksempler. Den mønske film tager udgangspunkt i verdensmål nr. 14, ‘Livet i havet’. Filmen fokuserer på arbejdet med at bevare de lokale fiskebestande, herunder brakvandsgederne i Stege Bugt og Nor. Projektet er et samarbejde mellem Fishing Zealand, de lokale lystfiskeorganisationer, DTU Aqua og Vordingborg Kommune.

”Kysterne og vandet omkring os er en af Vordingborg Kommunes allerstørste styrker. Derfor er det meget oplagt at Møn Biosfæreområde fokuserer på verdensmål 14 ‘Livet i havet’. Jeg er personlig meget stolt af, at Møn Biosfæreområde indleder UNESCO’s præsentation af biosfæreområder og verdensmål under FN topmøderne i New York. Det er et incitament for den bæredygtige udvikling vi ønsker at styrke i vores kommune og et stærkt brand for Møn”, siger borgmester Mikael Smed.

De 30 udvalgte film vil blive vist under forskellige topmøder, som løber af stabelen i sommeren 2018 i New York, herunder STI FORUM 2018, Forum for videnskab, teknologi og innovation med fokus på verdensmålene for bæredygtig udvikling, der starter tirsdag den 5. juni. Filmen vises også på FNs HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2018, fra den 9 – 18 juli. Temaet for denne begivenhed er “Bæredygtige og robuste samfund”.

Bo Manderup Jensen, formand for den danske UNESCO nationalkommisson og lokalpolitiker i Vordingborg Kommune, glæder sig over et godt eksempel på, hvordan globale og lokale mål spiller sammen.

”UNESCO i Danmark rummer i dag et betydeligt national udviklingspotentiale med bæredygtighed i fokus. UNESCO nationalkommissionen samarbejder i Danmark med flere UNESCO programmer sammen med universiteter, learning cities, med verdensarvssteder og biosfæreprogrammet. Det er en ære og fornøjelse at se Danmark og Vordingborg Kommune varetage en vigtig rolle på verdensplan når det gælder bæredygtig omstilling”, siger han.

Filmene, som bliver vist i New York publiceres på UNESCOs YouTube kanal, MABs Facebook profil og Instagram. Det mønske bidrag kan ses fra tirsdag den 5. juni på Møn Biosfæreområdets og Vordingborg Kommunes Facebook.