Kategorier

Bloggere

Fordobling af gydegravninger i Truelsbækken

Det var netop her, den sidste spærring blev fjernet af Den sjællandske Grusbande, TØS, lodsejeren og MRG, og man skal ikke have den store biologi-eksamen for at se, at vandløbet nu byder på helt andre muligheder end tidligere.

Det er sjældent, jeg direkte har sommerfugle i maven, inden jeg skal ud at registrere gydegravninger i de sjællandske vandløb. Det havde jeg lørdag morgen i denne weekend. Jeg skulle nemlig tælle gydegravninger i Truelsbækken i Holbæk Kommune.

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten hjælper til med at fjerne spærringer. Læg mærke til svellebroen, der gjorde det umuligt for de gydemodne havørreder at vandre opstrøms.

Det var netop i denne lille fantastiske bæk, Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Den sjællandske Grusbande og lodsejeren i efteråret fjernede 4-5 spærringer sammen med Enhedslistens Miljøordfører, Maria Reumert Gjerding (MF) og Gordon Henriksen fra FZ under optagelserne af Radio24syv-serien ”Fisketegn”, som i dette program handlede om den store frivillige indsats, hundredvis af lystfiskere bidrager med rundt omkring i Danmark.

Der blev knoklet i Truelsbækken, -den fredag eftermiddag i silende regn. En fabelagtig indsats fra de frivillige bandemedlemmer, TØS og lodsejeren, der sikrede Truelsbækken frit løb mod Tempelkrogen til glæde for ørrederne.

Nu skulle det vise sig, om ørrederne rent faktisk kvitterede for den store indsats, og i vinterens løb, var vandret langt op i den lille bæk for at gyde på de fine gydebanker, der netop lå opstrøms for de nu fjernede spærringer.

Jeg startede helt oppe i den øverste ende af Truelsbækken og vandrede nedstrøms i det for årstiden, -dejlige vejr.

Stille og med et lille strejf af solen, som vi savner så inderligt i denne kolde våde periode.

Det var som et varsel, at nu går vi lysere tider i møde. Det var helt metaforisk, og efter få hundrede meter langs vandløbet, dukkede den første lille gydegravning op. Ganske lille og gravet af en bækørred, -for dem er der også enkelte af i det lille vandløb.

Her var der tidligere, ikke bare én spærring, men hele to spærringer. Nu kan ørrederne passere og vandre opstrøms til, førhen mere eller mindre, ubenyttede gydebanker.

 

Da jeg krydsede den nye motorvej mod Kalundborg, havde jeg talt en lille håndfuld gydegravninger, og var egentlig en lille smule skuffet. Men denne lille mismodighed forsvandt med ét, da jeg fortsatte vandringen nedstrøms for det lange rør under motorvejen.

Som perler på en snor dukkede den ene flotte gydegravning op efter den anden, og der var endnu langt ned til dér, hvor vi havde fjernet spærringer.

Havørrederne var altså i stor stil vandret forbi de passager, der engang var spærret, og havde gydt opstrøms for de hedengangne spærringer.

Det så også ud som om, antallet af gravninger var større end sidste år, hvor jeg talte i alt 62 gravninger i hele vandløbet.

Opstrøms for de tidligere spærringer var der alene 45 gravninger!!!!

Fuldstændig fantastisk, og en helt igennem enestående cadeau til de frivillige Grusbande-medlemmer, der sled og slæbte i efteråret med at sikre passage.

Jeg ville ønske, de alle havde været med i lørdags, så vi sammen kunne have jublet højlydt langs Truelsbækken.

I alt talte jeg 106 gydegravninger.

Derudover var der 39 kvadratmeter gydebanker, der var endevendt og umulige at tælle, og har velsagtens været benyttet af en snes havørreder i fællesskab.

Dermed lyder estimatet for gydegravningerne i Truelsbækken på 126 gydegravninger, og dermed det dobbelte af sidste års tælling.

Omregnet i antal havørreder i den aktive gydebestand, nærmer vi os altså 252 havørreder i dette lille tilløb til Isefjorden, idet antallet af gravninger erfaringsmæssigt skal fordobles.

Det er fuldstændig vildt!

Pointen er, at når vi sikrer passage i disse små produktive vandløb, så får vi indsatsen igen i hundredfold.

Jeg kan ikke lade være med, endnu engang at takke både lodsejere, Grusbande-medlemmer, TØS, Maria Reumert Gjerding m.fl. for den fantastiske indsats i efteråret, der har sikret denne vanvittige succes på gydebankerne.

 

Bandeleder,

Rune Hylby

Hver prik på kortet er en gydegravning, og det er da ikke til at få armene ned, -vel?

 

 

 

 

 

.

Ambulance-tjeneste ved Ejby Å

I torsdags modtog jeg en mail fra Niels Lagergaard, der havde modtaget en bekymret mail fra en lokal beboer i Lejre Kommune.

Vedkommende var bekymret for, om udløbet af Ejby Å til Isefjorden kunne være svært at passere for de optrækkende havørreder efter én af efterårets storme. Han fortalte i mailen, at tang og affald næsten havde lukket udløbet og derfor medført, at Ejby Å havde fundet nye veje ud over strandvolden, hvilket efter hans vurdering, hverken var til glæde for flora og fauna, og slet ikke for de optrækkende havørreder.

Vedkommende spurgte direkte til, om Fishing Zealand kunne kigge på dette.

Niels sendte naturligvis denne mail videre til Grusbanden, for vi har jo om nogen, et stort netværk, og en tilsvarende interesse i, at der er passage.

Jeg fik øjeblikkeligt fat i én fra TØS’ Arbejdsgruppe, Jan Larsen, der netop bor i Ejby, og som hurtigt kunne kigge på udløbet af Ejby Å.

Jan er mangeårigt medlem af TØS’ Arbejdsgruppe og har naturligvis på den baggrund, engageret sig også i Grusbanden.

Lørdag formiddag var Jan derfor nede for at kigge på udløbet og tage et par billeder til at illustrere tingenes tilstand med.

Senere lørdag sendte han en mail til mig, som jeg her vil gengive ganske kort:

”Hey Rune. Det ser okay ud nu, men tager nok en tur mere, når der er mere vand i fjorden end her til formiddag, hvor der var faldende vandstand. Har fjernet tang, så der er en fin rende. Du kan lige ringe, når du har set denne mail. Hilsen Jan”.

TØS og Den sjællandske Grusbande’s ambulance-tjeneste havde virket efter hensigten, og at dømme på de billeder, Jan sendte, er der ingen grund til bekymring.

Ikke desto mindre kan det kortvarigt være et problem efter disse storme, der presser vandet ind i Isefjorden, så jeg kan godt forstå, den lokale beboers bekymring.

Men der skal ofte meget til, før disse udløb stopper helt til i længere perioder, om end vi ser det en sjælden gang imellem.

På vegne af TØS og Den sjællandske Grusbande, er vi utrolig glade for, når de lokale ”spejdere”, holder øje med den slags passager, idet selv små spærringer, kan få meget store konsekvenser. Det gælder ved udløbet, og det gælder naturligvis også oppe i selve vandløbet. Derfor er disse tip fra lokale lystfiskere, miljøfolk, hundeluftere og naturbrugere også af stor betydning, og vi tager enhver henvendelse meget seriøst.

Jan Larsen fra TØS og Den sjællandske Grusbande kigger som sagt en ekstra gang, når det er højvande i Isefjorden, og for at være på den sikre side, vil vi ligeledes kigge i Ejby Å, om der er friske gydegravninger fra vinterens gydeaktivitet.

Er der gydegravninger, betyder det jo, at havørrederne har været i stand til at passere strandvolden.

Det håber vi, og tror på, at årtusinders evolution har givet havørrederne gener og instinkt til at kunne overkomme også disse forhindringer.

Det er set før, at ørreder nærmest er ”kravlet” op over en nærmest tørlagt strand-bred.

Fantastisk!

Bandeleder, Rune Hylby.

10 flotte gydegravninger på Christa’s gydebanker

I dag kørte jeg tilfældigvis lige forbi Radstedløbet på Lolland i Guldborgsund Kommune. Forinden havde jeg holdt møde i felten med Martin Friis Mortensen (nu professionel gydebanketæller), Jens Tudvad fra den lokale forening i Nykøbing Falster og Søren Kock Laursen fra Center for Teknik & Miljø, Guldborgsund Kommune for at kigge på et meget spændende nyt vandløb, -også på Lolland, med henblik på at lave et større restaureringsprojekt i den kommende ”restaurerings-sæson”.

Men da Radstedløbet lå kun få minutters kørsel derfra, kunne jeg ikke dy mig for at køre ned til det lille vandløb, som siden løber til Sakskøbing Å.

Det var Radstedløbet, Christa Sofie Jensen fra Næstved, havde taget hånd om under et praktikophold i Center for Teknik & Miljø ved Guldborgsund Kommune som led i hendes uddannelse som jordbrugsteknolog.

Resultaterne taler for sig selv: Der var også tre solide gydegravninger på denne gydebanke i Radstedløbet.

Christa havde lavet et fint projekt, som hun og Den sjællandske Grusbande udførte tilbage i september måned 2017, hvor vi lagde omkring ti kubikmeter gydegrus ud i det lille vandløb, fordelt over fire gydebanker.

Nu skulle det vise sig, om havørrederne havde taget godt imod Christa’s projekt, og var vandret op på gydebankerne for at lægge deres æg i de nye gydebanker.

Det var med en vis spænding, jeg trillede ned ad den lille grusvej for at ”besigtige” det lille vandløb.

Allerede på den første gydebanke var der tydelige gydegravninger, -tre fine gravninger på denne banke. Fantastisk!! På den næste gydebanke var der to gravninger, hvilket gentog sig på den tredje gydebanke. Fremragende!!

På den sidste gydebanke var der også tre gravninger, og dermed kunne jeg registrere hele ti gydegravninger på Christa’s gydebanker.

Forrygende!!!

For de lidt nørdede betyder dette, at der teoretisk har været 20 havørreder oppe for at gyde på de nye gydebanker, idet man fordobler antallet af gydegravninger, når man skal estimere, hvor mange havørreder, der har været på en given strækning.

Grunden til denne teoretiske udregning er, at nogle havørreder graver i de andres gravninger og derfor ikke bliver registreret, og samtidig er det kun hunnerne, der graver. Det betyder naturligvis, at alle hannerne ikke bliver talt med, når man registrerer antallet af gravninger.

Det var derfor en ualmindelig god fornemmelse, jeg havde i maven, da jeg efterfølgende satte mig ind i min bil og kørte nordpå igen.

Historien om Radstedløbet, er endnu engang historien om, at så snart vi gør en lille indsats, så kvitterer havørrederne øjeblikkeligt med positiv respons.

Det er jo fantastisk, det er livsbekræftende!

Tilbage er nu, om de ti flotte gravninger også giver succés på yngel-bestanden, når de små ørreder klækker i slutningen af april, starten af maj måned.

Mon ikke, -men det må jo komme an på en prøve til efteråret, hvor jeg kunne finde på, at komme forbi med elektroderne og lave en bestandsanalyse.

Jeg er jo alligevel på de kanter, når vi skal restaurere endnu et vandløb i Guldborgsund Kommune.

Bandeleder, Rune Hylby.

Fluefiskeri i hele ”Verden” – Foredrag af René Gerken

Tirsdag den 6. marts kl. 19 kommer René Gerken til restaurant Store Børs i Roskilde og holder foredrag om fiskeri i “hele verden”. Han vil med film og billeder fortælle levende om sine egne rejser, rejser som rejseleder og som professionel guide. I vil blive taget med til det tropiske fiskeri i Mexico, havørredfiskeriet i Argentina, striped bass fiskeri på Cape Cod I USA, laksefiskeri i Alaska, steelheadfiskeri i Canada og videre til ørred/stalling og laksefiskeri i Europa. Disse destinationer er bare nogle af de steder han vil fortælle om. Man vil desuden kunne få et indblik i en professionel guides hverdag. René lever i dag af at arbejde med salg af fiskerejser, fiskegrej, foredragsholder, guidning og som underviser inden for fluekast. Se mere på Renegerken og fiskerejser.dk

Foredraget er uden mad, men drikkevarer kan købes særskilt – prisen er 75,- kr. Du kan iøvrigt vinde en flot præmie denne aften! Foredraget er åbent for alle!

Du kan tilmelde dig foredraget her

René Gerken har brugt de sidste mange år som fluefisker efter laks, havørred og andre eksotiske arter. I løbet af de mange år har han erhvervet sig en uvurderlig viden om fiskeri mange forskellige steder i verden. Fluefiskeri er en stor og vigtig del af hans liv, og han betragter sig selv som privilegeret, at kunne være i stand til at kombinere hans passion med hans professionelle karriere. René er uddannet Jordbrugsteknolog i natur og miljø, og har efterfølgende uddannet sig som professionel guide på det svenske Sportsfiskeakademi i Forshaga, Sverige. Han er en af de få i Danmark som er certificeret Master kasteinstruktør i enhånds-fluekast (MCI), samt tohånds kasteinstruktør (THCI) i International Federation of Flyfisher. Desuden er han instruktør for fluefisker firmaet Loop Tackle I Sverige.

Efter kommunalvalget forlader Halsnæs Kommune Fishing Zealand samarbejdet

Efter kommunalvalget har det ny-konstituerede byråd valgt at omprioritere indsatsområderne, hvilket betyder at der ikke længere fokuseres på vækst. Denne omprioritering ses ligeledes i den lokale bemanding på området, hvor der skal spares på lønkronerne.

Den tidligere borgmester, Steen Hasselriis (V), havde før valget meddelt, at han ville opprioritere turismen og væksten, hvis han vandt valget igen. Dog endte valget med en ny borgmester, Steffen Jensen (Soc.dem.) som har fokus på “varme hænder” og andre prioriteringer, som derfor flytter indsatserne væk fra vækstområdet. Udmeldingsbeslutningen blev truffet med 3 stemmer imod (Liste V) og 4 stemmer for (Liste A og Liste F). En mere uddybende baggrund for beslutningen kan læses i Halsnæs Avis.

Sune Raunkjær (V) medlem i Halsnæs byråd og Fishing Zealand’s bestyrelse udtaler i forbindelse med udmeldingen: “Jeg er meget ærgerlig over at afbryde medlemskabet nu, da jeg er af den overbevisning, at vi først de kommende år vil kunne begynde at høste lave frugter for alvor”.

Halsnæs Kommune har været medlem af Fishing Zealand siden august 2016 og i denne medlemsperiode har der været et tæt samarbejde med kommunen og erhvervsklyngen med fokus på kommercialisering af turist- og oplevelsespakker samt aktiviteter i kommunen. Samarbejdet har endvidere omfattet forskellige fiskeguider og Ølsted & Frederiksværk Sportsfiskerforening. I dette regi har der bl.a. været afviklet aktiviteter på Halsnæs Bryghus, Ladegårdssøen, Havelse Å, kystpladser og havne i kommunen, ligesom der er assisteret med at oprette en lokal grejbank til glæde for kommunens borgere.

Hos Fishing Zealand er vi naturligvis ærgerlige over udmeldelsen, idet vi bl.a. havde set frem til at gennemføre flere af de planlagte aktiviteter for 2018.

Vi håber i øvrigt, at Halsnæs Kommune vil tage godt imod den markedsføringsfilm af kommunes alsidige kystpladser, som Fishing Zealand har hjulpet med. Filmen vil blive optaget i nærmeste fremtid. Ligeledes er det vores håb, at anbefalingerne til en bedre udnyttelse af kommunens havneområder vil kunne omsættes til forbedrede fiskeoplevelser for de besøgende på havnene. Endvidere håber vi, at kommunen får gavn af al den omtale, der er skabt af lystfiskeriet i kommunen via Fishing Zealand projektet bl.a. ved presseture med udenlandske journalister. Efterårets evaluering af Fishing Zealand viste netop, at Halsnæs Kommune har fået omtale svarende til en markedsføringsværdi af godt 600.000 kr.

Endeligt vil vi sige kommunen tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Døren til Fishing Zealand står som altid åben, såfremt kommunen måtte vælge at blive en del af projektet i fremtiden.