Kategorier

Bloggere

Stor interesse for havørredforedrag i Gilleleje

Torsdag den 22. marts havde Helsinge og Omegns Sportsfiskerklub i samarbejde med Fishing Zealand, inviteret til foredrag på Hotel Gilleleje Strand.

Foredraget handlede om, hvordan du griber forårsfiskeriet an efter havørred på Nordkysten. Det var de to Fishing Zealand fiskeguider Rune Westphal og Keld Juul Michaelsen, som delte ud af deres erfaringer fra Nordkysten, samt tips og tricks til, hvordan du optimerer dine chancer på kysten både før og på selve turen. De to foredragsholdere fortalte om betydningen af vind og vejr, men også grejvalg og blink/fluer blev berørt. Endeligt blev der gennemgået et par typiske Nordkystpladser og fortalt om, hvordan de fiskes mest effektivt.

De 63 deltagere viste stor interesse og spørgelyst med efterfølgende god feedback og interessante input til fiskeriet på Nordkysten.

Vi vil gerne sige tak til de fremmødte, Helsinge og Omegn Sportsfiskerforening og til Hotel Gilleleje Strand for perfekte rammer, god mad og betjening

Knæk og bræk med forårsfiskeriet

Rune og Keld

 

Hornfiskeeventyr på Orø

I  Bededagsferien 27.- 29. april, er der mulighed for at komme i hælene på det eventyr, som Nikolaj og Jørgen fra Nak og Æd oplevede, da de besøgte Orø i foråret 2017.

Fjordhus B&B arrangerer nemlig et fiskeevent i Bededagsferien med fiskeri efter hornfisk. Undervejs er der endvidere aktiviteter omkring røgning og anden tilberedning af fangsten. Ligeledes er der mulighed for at smage lidt på den lokale Orø-bryg og kryddersnapse af strandmalurt, havtorn og slåen.

Læs mere om det fulde program og tilmelding på Fjordhus B&B

Ligeledes kan du se eller gense programmet Nak og Æd her

 

Plastfri Roskilde Fjord

Roskilde Oplevelseshavn, Roskilde og Omegnes Lystfiskerklub, Fishing Zealand og Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på forurening omkring Roskilde Fjord.

I tidsrummet 12 – 15, bliver der søndag den 22. april arbejdet med at gøre Roskilde Fjord mere fri for plastik – og affald i det hele taget. Derfor er opfordingen klar: kig forbi Roskilde Oplevelseshavn, hvorfra vi koordinerer affaldsindsamlingen og udleverer sække til at samle affald i. Tag gerne hele familien med og få samtidig en god oplevelse i det fri, langs den smukke fjord.

Samme dag holder Roskilde Oplevelseshavn 5 års jubilæum og derfor sker der tillige en masse spændende aktiviteter på havnen:

* Mal en fisk eller fugl og deltag i konkurrencen om flot præmier, hver time.

* Smag på en røget fisk og lækkert naturbrød

* Roskilde Fjord har mange fiskemuligheder- ROLK kan guide dig

* Musik på havnekajen

* Piraterne indtager Roskilde Havn

Affaldsindsamlingen er en del af Plastic Change og der tillige planer om at afholde lignende indsamlingsdage både til sommer og til efteråret.

World Fish Migration Day, -meld dig endelig til!

”Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet. Giv vandløbsfiskene en hjælpende hånd den 21. april. Så kan du også være med til at skabe international opmærksomhed på, at fisk skal kunne vandre frit og sikre nye generationer ved deres gydning i vandløb”, -sådan lød det fra DTU Aqua, der opfordrede alle med engagement og gå-på-mod for miljøet i vandløbene.

World Fish Migration Day er et verdensomspændende arrangement, hvor der bliver sat fokus på vandløbsfiskene.

Det kunne jeg ikke sidde overhørigt fra min taburet i Grusbanden, så allerede for et par måneder siden, gik vi i gang med at planlægge, hvilke projekter vi kunne bidrage med til World Fish Migration Day.

WFMD er et internationalt arrangement med stor opmærksomhed, og rundt omkring i verden bliver der sat fokus på fiskebestandene netop denne dag, den 21. april.

Der er foreløbig planlagt 420 projekter i hele verden, netop denne dag.

Men det stod hurtigt klart for os, at udlægning af gydegrus ikke ville være nogen synderlig god idé for vores små korte vandløb, som lige nu ligner pukkelpisterne ved det nyligt overståede Vinter OL.

Gydebankerne er rundt omkring i de sjællandske vandløb, blevet brugt flittigt i denne vinter, og da ørredæggene lige nu ligger trygt og godt i bankerne, skulle vi ikke ud og forstyrre dem med sedimenttransport, hvis vi skulle lægge gydegrus ud.

Det er nemlig lige nu, inden klækningen, de er mest udsatte for iltsvind.

På Sjælland har vi fem projekter, der alle vedrører flytning af vandplanter og oplysning af det store frivillige arbejde.

Derfor ville vi skabe opmærksomhed omkring vores vandløb og de ørreder, der lever i dem på anden vis.

Så må udlægning af gydegrus vente, til ørrederne er klækket i gydebankerne i vores ørredvandløb.

På et møde i Roskilde i forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds lokale indsats, de såkaldte Natur- og Miljøteams, blev vi i Isefjordsgruppen, der består af alle sportsfiskerforeninger omkring Isefjorden/Roskilde Fjord, enige om, at flytning af vandplanter var en god måde at sætte fokus på vores ørredbestande og forbedre miljøet i vandløbene på.

Flytning af vandplanter er godt for ørrederne, det er godt for insekterne, og det er godt for variationen, -ikke mindst, hvis det er ”de gode vandplanter” som vandranunkel og -stjerne. De kan nemlig holde en masse insekter, de kan holde skjul og så visner de ikke helt væk om vinteren, og giver dermed et ”årligt skjul” for mange af vores ørreder.

Samtidig, og det er ikke at kimse af, er de gode til at skygge pindsvineknop, så denne eksplosivt voksende vandplante ikke breder sig uhæmmet.

Det giver med andre ord ”god mening” at flytte de gode vandplanter rundt i vandløbssystemet, således at de kan brede sig til glæde for både fisk, insekter og miljøet som helhed.

Flytning af vandplanter kræver samarbejde med kommunerne, og derfor gik vi hurtigt i gang med at få den nødvendige accept, idet vi kun flytter planter rundt efter DTU Aqua anvisninger.

Vi kan nu præsentere fem gode projekter omkring Isefjorden af de lokale foreninger.

Du kan melde dig til tre af projekterne, idet de bliver udført med deltagelse af Grusbanden.

Du kan derfor være med til at sætte Sjælland og det store frivillige arbejde for vores vandløb i fokus på World Fish Migration Day den 21. april.

Projekterne er listet nedenfor og bliver arrangeret af Havelse Å Vandplejegruppe og Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

 

Slåenbækken:

Et tilløb til Havelse Å, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter fra kl. 10.00-12.00.

Mødested er strækningen ved Solrødgård, Hillerød.

Havelse Å Vandplejegruppe vil lave en faunaundersøgelse samt udplante vandstjerne og -ranunkel, og i den forbindelse fortælle om HÅV’s arbejde.

De gode folk derfra, med Kaj Larsen i spidsen, opstiller akvarier med dyr fra åen og viser materiel frem.

Du kan tilmelde dig til Kaj Larsen på mail: kajlarsen103@msn.com.

Eller via Grusbandens facebook-side med adressen https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

Sillebro Å:

Strækningen ved Centret, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter og udlægge skjulesten fra kl. 14.00-16.00.

Mødestedet er ved Centeret i Frederikssund.

Havelse Å Vandplejegruppe vil lave en faunaundersøgelse samt udplante vandstjerne og udlægge nogle skjulesten. I den forbindelse fortæller HÅV om deres arbejde, og opstiller akvarier med dyr fra åen og viser materiel frem.

Du kan tilmelde dig til Kaj Larsen på mail: kajlarsen103@msn.com eller via Grusbandens facebook-side: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

I blandt andet Tuse Å skal der flyttes vandranunkel og -stjerne til dele af åen, hvor disse ”gode vandplanter” ikke er så talrige.

Tuse Å:

Den genslyngede del af Tuse Å ved engene, hvor du kan melde dig til at flytte vandplanter fra kl. 10.10. Mødestedet er ved ”pumpestationen” ved Tusebroerne på Landevejen 52 i Tuse.

Tuse Å’s Ørredsammenslutning vil flytte vandranunkel og -stjerne fra de opstrøms tilløb og plante dem ud på de genslyngede enge. I den forbindelse vil TØS fortælle om deres arbejde og tager måske endda elektrofiskeudstyret med, så vi kan se, om der er ørreder i åen.

Du kan tilmelde dig til Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk eller via Grusbandens facebook-side https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/?ref=bookmarks, når projektet er slået op der.

 

Udover disse tre ovenstående projekter, flytter Odsherred Sportsfiskerforening også vandplanter samme dag i Odsherred, men det sker uden deltagelse af Grusbanden.

Jeg glæder mig til den 21. april, og ikke mindst glæder jeg mig til, at vi både får lavet en masse godt vandplejearbejde, -og vi får sørme også sat Danmark på Verdenskortet, hvilket vel heller ikke er så ringe endda.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

10.000 ørreder til Mølleåen og de københavnske lystfiskere

Bandeleder, Rune Hylby fra Den sjællandske Grusbande, afholder ”biologi-time” for de mange tilskuere inden udsætningen.

Du kan være med til at gøre søndag den 15. april til en festdag ved at deltage i udsætningen af mere end 10.000 ørreder i mundingen af Mølleåen. Udsætningen begynder kl. 16.00, hvor Den sjællandske Grusbande og Fyns Laksefisk vil stå for arrangementet. Du må meget gerne dukke op med din familie og endog sætte din egen lille portion ørreder ud. De mange små ørreder skal forbedre fiskeriet langs Øresundskysten og i Københavns Havn, hvor fænomenet ”streetfishing” i disse år er under rivende udvikling.

Linda Bollerup Høgh fra Fyns Laksefisk hjælper til ved akvarierne, så alle kan se de små ørreder tæt på.

Sidste år mødte mere end 150 nysgerrige tilskuere op til denne ekstraordinære udsætning af ørreder mindre end 12 km fra Langelinie, og var i den grad med til at gøre udsætningen til en festdag. Den sjællandske Grusbande og Fyns Laksefisk havde stillet akvarier op, så alle kunne komme helt tæt på for at kigge på de små levende ørreder, inden de blev sat ud i Mølleåen. Derefter fik alle børn lov til at sætte en lille portion ørreder ud i åen, hvor også resten af de i alt 10.000 ørreder påbegyndte deres frie liv.

Igen i år skal der sættes ørreder ud i Mølleåen.
Muligheden er igen i år opstået, da Fyns Laksefisk i Odense har haft en ekstraordinær fin overlevelse af ørreder, der skulle sættes ud i mundingen af vandløb i Nordsjælland. Det er Fyns Laksefisk, der opdrætter ørreder til udsætning i blandt andet Nivå og Højbro Å, som en del af den nordsjællandske fiskepleje. I år er der igen mindst 10.000 ørreder i overskud til Mølleåen.

De mange små ørreder vil i den kommende tid, vandre ud i Øresund og bidrage til lystfiskernes fangster langs Øresundskysten. Nogle vil formentlig endda kunne fanges i selve Københavns Havn, og med al respekt er det ikke mange hovedstæder i verden, der kan prale af ørredfiskeri langs havnemolerne.

Alle børn fik lov til at sætte hver deres lille portion ørreder ud i åen.

DTU Aqua har givet grønt lys til udsætningen
Fiskeplejen planlægges og administreres af DTU Aqua i Silkeborg, der er ansvarlig for udsætningerne i hele Danmark. Og Peter Geertz Hansen fra DTU Aqua har givet tilladelse til at foretage denne ekstraordinære udsætning af ørreder.

– Det vil give et løft til fiskeriet efter havørred langs Øresundskysten og forhåbentlig vil mange af de københavnske fiskere få glæde af denne udsætning, forklarer Peter Geertz Hansen.

Ørrederne vandrer nemlig ud igennem mundingen af Mølleåen for at leve ”det frie liv” langs Øresundskysten.

– De små ørreder er alle afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i efteråret 2016 i Esrum Å. Ørrederne er derfor genetisk godt rustet til at kunne klare sig, da moderfiskene er tilpasset livet langs Nordsjællands og Øresunds kyster, fortæller Peter Geertz Hansen.

Ørrederne vil dog aldrig kunne vandre op i Mølleåen for at gyde, da Strandmøllen, samt en håndfuld andre møller og andre spærringer, hindrer fiskene i deres gydevandring. Derfor er udsætningen alene en fiskeriudsætning, der skal tilgodese lystfiskeriet.

Grejbranchen støtter udsætningen
Finansieringen af de 10.000 ørreder har grejbranchen medvirket til, idet tre københavnske fiskegrejsforretninger har været sponsorer for udsætningen. Forst og Jagthuset i Lyngby, Sport Dres fra det indre København, samt Salmon Fly i Brønshøj har hver købt 2500 stk. ørreder til udsætning.

Da alle var på plads, blev de 10.000 ørreder lukket ud i det fri!

Det er Den sjællandske Grusbande, der er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand, der står for selve udsætningen i samarbejde med Fyns Laksefisk, og du kan altså være med til at sætte fiskene ud søndag den 15. april til et lille event ved Strandmøllen på Strandvejen 895, 2930 Klampenborg.

Arrangementet forventes at begynde klokken 16.00.

Vi sætter akvarier op, så du kan se de små ørreder helt tæt på inden de bliver sat ud i Mølleåen og hvis du har lyst, kan du få en lille portion ørreder, som du selv kan sætte ud i åen.

-Det er en fantastisk gestus overfor de nordsjællandske og københavnske lystfiskere, og på vegne af Den sjællandske Grusbande, er jeg utrolig glad for det fine samarbejde til glæde for de mange tusinde lystfiskere i Københavnsområdet, som igen i år får glæde af denne udsætning, fortæller Rune Hylby, der er bandeleder for Grusbanden.

Bandeleder, Rune Hylby