Kategorier

Bloggere

Kom frisk og smid grus i Esrum Å.

Møllegården ligger i de smukkeste omgivelser ved Esrum Å i Gribskov Kommune i Kongernes Nordsjælland.

Hver gang jeg besøger Esrum Møllegård og Kloster bliver jeg ramt af historiens vingesus. Tænk engang, det var Ærkebiskob Eskil af Lund, der etablerede klosteret tilbage i år 1151! Møllen ligger langs Esrum Å, -naturligvis, og har i århundreder været drevet af vandet fra Esrum Sø. På sin vej mod havet løber åen raskt afsted i ”Kongernes Nordsjælland”, som man passende har valgt at kalde Nationalparken i dette hjørne af Danmark. Grusvejen ned mod selve Møllen, ligger langs et omløbsstryg, der er etableret for, at ørreder kan komme forbi den impassable mølle. Da jeg besøgte de smukke omgivelser op til weekenden, kunne jeg se et par gydegravninger fra havørreder, der har gydt i denne vinter, netop her i omløbet.

Ørreder svømmer kun i smukke omgivelser, og Esrum Møllegård lever bestemt op til dette.

Gydegravning i omløbsstryget ved Møllen, der gør det impassabelt for ørreder at passere.

Hovedparten af området, både Parken, Møllegården og det nærliggende Kloster er fredet, og efter sigende er selv stenene i åen underlagt strenge restriktioner. Det kan jeg godt forstå, -for her er smukt. Ikke desto mindre, vil vi gøre det endnu smukkere, endnu mere brugervenligt, -ikke kun for de besøgende, men også for ørrederne i åen.

Æren for dette skal tilskrives Esrum Å-laug, der indledte et stort anlagt samarbejde mellem Naturstyrelsen, ”Kilden”, Gribskov Kommune og Den sjællandske Grusbande. Vi skal nemlig lægge gydegrus ud i Esrum Å, -umiddelbart foran en bro over åen, så alle kan se det liv, der udfolder sig i naturen, når den er bedst, -og det er den her, i Parken ved Møllegården.

Esrum Å-laug har i mange år taget hånd om ørredbestanden i åen, og fanger hvert efterår moderfisk i åen til Fiskeplejen i hele det nordsjællandske område. Derfor er afkommet fra disse ørreder genetisk tilpasset dette hjørne af Danmark. Å-lauget har deres eget klækkeri på Møllegården, hvor de selv opdrætter ørreder til udsætning i Esrum Å.

Esrum Å har sit smukke løb i Parken ved Møllegården. Det er her, Esrum Å-laug fanger moderfisk hvert efterår.

Derudover sættes Esrum Å-ørreder ud i Mølleåen, Nivå og Højbro Å. Disse fisk opdrættes dog på Fyns Laksefisk og udsætningen sker i samarbejde med de lokale folk fra de andre vandløb. Udsætningen af disse ørreder, har jeg som bandeleder for Grusbanden deltaget i de seneste tre-fire år.

Torsdag den 14. marts kl. 10.10 skal vi dog ikke sætte fisk ud. Vi skal lægge 12 kubikmeter gydegrus i åen for netop at gøre det endnu smukkere, endnu bedre for åens ørredbestand.

Samarbejdet omkring udlægningen er en vigtig del af projektet og da jeg kontaktede Søren Lænkholm fra Å-lauget allerede sidste år, fik vi hurtigt etableret konsensus omkring projektet.

Gribskov Kommune er naturligt også en del af samarbejdet, idet kommunen som tilsynspligtig offentlig myndighed, har stået for sagsbehandlingen. Denne vigtige del af projektet er naturligvis nødvendig, blandt andet fordi den sikrer vores natur- og kulturarv ved Esrum Møllegård.

Udover Esrum Å-laug og Den sjællandske Grusbande, deltager også ”Kilden”, der er en socialøkonomisk virksomhed for unge og voksne. ”Kilden” arbejder dedikeret med meningsfuld uddannelse og beskæftigelse, og bidrager bl.a. til oplevelsesattraktionen Esrum Kloster og Nationalparken ”Kongernes Nordsjælland”. Elever og medarbejdere, bliver mødt med krav om, at de skal udvikle sig og skabe resultater.

Det er lige nedenfor broen, vi skal lægge en stor gydebanke i åen til glæde for ikke blot ørreder, men også for de besøgende på Møllegården.

Netop sidstnævnte ligger helt i tråd med det arbejde, de frivillige fra Å-lauget og Den sjællandske Grusbande er engageret i, når vi den 14. marts lægger gydegrus ud.

Vi ved, det virker og du kan melde dig til at gøre en forskel.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive til Søren Lænkholm på mail sorenlaenkholm@gmail.com                   eller ved at ringe eller skrive en sms på nummer 24221491.

Du kan også melde dig til projektet via Den sjællandske Grusbandes Facebookside med adressen www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der.

Arrangementet er naturligvis ganske gratis og du skal blot medbringe godt humør, en skovl eller rive, og waders/støvler, hvis du vil ned i åen for at være helt tæt på!

Du kan naturligvis også dukke op blot for at kigge på, men vær overbevist om, at jeg giver dig en skovl i hånden inden du får set dig om.

”Kilden” vil sørge for lidt godt til ganen, både en basse og en vand/kaffe, fortæller Monica Rosenville. Det er derfor vigtigt, du melder dig til (også selvom du blot vil kigge på). Jeg glæder mig i hvert fald til at lægge gydegrus ud i Esrum Å, og jeg håber, selvom det foregår på en hverdag, at du også melder dig til.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Fjeldørredfiskeri i Grønland – foredrag med Keld Juul

Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 vil Keld Juul Michaelsen besøge Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening og fortælle om sin rejse til Grønland sommeren 2017, hvor han fiskede efter den arktiske skønhed – den havgående fjeldørred. Keld er certificeret fiskeguide og tilknyttet Fishing Zealand og har fisket med arme og ben, siden han var dreng.

Denne aften vil du høre om det vilde fiskeri, som stadig er, “som da farfar var dreng” med vilde fights og mange stærke fisk. Fiskeriet foregår tillige i de mest spektakulære omgivelser, hvor du virkelig får udlevet din indre bushmand, og modeordene fra “jord til bord” virkelig kommer til deres ret. Så reserver denne aften og kom og hør mere om dette nutidige fiskeeventyr.

  • Se flotte billeder og film
  • Hør om teknik og grej
  • Fluer
  • Hvad kræves til ophold i vildmarken

Hvor sker det: Skyttehuset, Ridebanevej 8, 3200 Helsinge

Øl og vand kan købes i klubhuset

Gydning i overtiden i Guldborgsund

Én af de gydebanker, vi lagde ud i 2017 og som nu er blevet brugt af havørreder til at gyde på. Fantastisk og en understregning af, at gør man noget godt for naturen, betaler den tilbage i tifold.

Til stadighed bliver jeg ikke bare glædeligt overrasket, men direkte målløs over de kære havbasser og deres evne til at indrette sig efter forholdene. Tænk på sommerens tropiske temperaturer i hele landet, der fik vandløb til at tørre ud, og hæve temperaturen til ”kogepunktet” i andre. Selv da, overlevede mange ørreder i de små pytter, der var tilbage i de sjællandske vandløb.

Møn, Lolland og Falster var også ramt hårdt, og vandløbene var knapt at regne for vandløb, -for det kræver jo, at vandet løber. Det gjorde det ikke i mange vandløb sydpå.

Vandet løb knapt i efteråret og vinteren heller, -og da de gæve gutter fra Grusbanden, Martin Friis Mortensen, Jan Jørgensen og Jan Dyse Nielsen skulle tælle gydegravninger i februar måned, var det med meget bange anelser og forventningerne skruet helt i bund.

Lørdag den 9. februar skulle trioen tælle gydegravninger i Askehaveløbet, derefter Tunderupløbet, Donnemoseløbet, for at slutte af i Hesnæs Bæk, alle på Falsters Østkyst. Søndag den 10. februar gik turen til Døllefjelde Å, og Radstedløbet på Lolland.

Trods de bange anelser, var der dog også en vis spænding i luften, for i de seneste to år, har Grusbanden i samarbejde med Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn og andre lokale frivillige, samt Guldborgsund Kommune restaureret fire af de seks vandløb. Askehaveløbet, Tunderupløbet (endda to gange), Døllefjelde Å og Radstedløbet. De nye gydebanker, vi i fællesskab har lagt ud, skulle jo gerne være blevet brugt.

Askehaveløbet, som det så ud i sommer, uden vand. I midten af februar stod to havørreder på over 70 cm på gydebankerne for at gyde, netop på den restaurerede strækning. Det er i øvrigt Jan Dyse og Martin, der knoklede under sommerens hedebølge netop her med de gydebanker, der nu er blevet brugt.

Det første stop om lørdagen ved Askehaveløbet var nedslående. Ingen gydeaktivitet i den lave vandstand, -heller ikke på det restaurerede stykke, der ellers var blevet så fantastisk. Men da trioen kørte til Tunderupløbet, til de restaurerede strækninger dér, skete miraklet.

”Vi gik opstrøms på det restaurerede stykke, der blev lavet i 2017. Da vi kiggede 100 meter opstrøms, så jeg finner i overfladen. Ikke kun én, men 4-5 havørreder. De stod på én af de restaurerede gydebanker. Andre af gydebankerne var gravet godt igennem. Vi så adskillige buler i vandløbet fra fisk, der nok mærkede vores nærhed”, fortæller Martin med henrykkelse i stemmen.

Også i Donnemoseløbet var der helt friske gydegravninger, og i Hesnæs Bæk stod blandt andet en havørred på ca. 60 cm midt i strømmen.

Christa og Rikke lægger gydegrus ud i Radstedløbet. Det var Christa, der oprindeligt planlagde projektet og gydebankerne, der rettelig og helt fortjent er blevet opkaldt efter hende. ”Christas gydebanker” er siden blevet brugt flittigt. Syv gravninger i år.

Søndagsturen gik til Døllefjelde Å, hvor Grusbanden og LNF sidste år restaurerede en halv kilometer af åen. Martin har haft vandløbet under skarp observation i måneder, men der har ikke rigtig været noget at komme efter. Det ændrede sig, for havørrederne havde haft travlt de sidste dage op til den weekend, hvor trioen lagde vejen forbi. ”Vi talte 21 helt friske gydegravninger på både de gamle og på de nye gydebanker”, fortæller Martin. Derefter gik turen til Radstedløbet, hvor Martin nogle dage forinden havde været forbi. Der havde ikke været én eneste gravning på ”Christas gydebanker”, som vi lagde ud i 2017. ”Men gydebankerne var godt nok gravet igennem om søndagen”, fortæller Martin. Syv store friske gravninger!!!

”Jeg ville egentlig hjem, men jeg kunne bare ikke glemme Hesnæs Bæk. Så jeg kørte til Falster og ankom til åen omkring klokken tre om eftermiddagen”, fortsætter Martin. ”WOW, der var kommet endnu flere fisk i vandløbet. 6-8 fisk stod nu på gydebankerne, og der var 4 sprit-nye gydegravninger”, fortæller Martin med glæde i stemmen.  Også i Tunderupløbet var der helt friske fisk om søndagen, og flere gravninger end om lørdagen!

Martin kan slet ikke få armene ned over gydningen i alle de restaurerede vandløb, -på de gydebanker, vi selv har lagt ud, netop for at ørrederne skal gyde i disse små fantastiske bække. Det er da et mirakel!

Heller ikke Jan Dyse Nielsen kunne nære sig, og kørte om mandagen til Askehaveløbet. Her optog han en video af to havørreder, en han og en hun. Begge fisk var over 70 cm og stod på de gydebanker, vi lagde ud sammen med Guldborgsund Kommune i slutningen af august, da der intet vand var i bækken.

Tænk engang, i midten af februar……-havde vandløbene i Guldborgsund gydesæsonens ”river-run”. Hovedtrækket kom først, da alle andre ørredvandløb på Sjælland, havde overstået gydningen flere uger forinden. Skyldes det genetisk tilpasning, at havørrederne med gener for ”homing” til vandløbene i denne del af landet, kan vente med at gyde til langt ind i overtiden? Eller kan havørreder generelt klemme ”ballerne sammen” til langt ind i februar måned i håb om, at der nok skal komme vand i ”deres vandløb”?

Hmm. Måske en kombination? Jeg ved det ikke.

Under alle omstændigheder er der et par ting at glæde sig særligt over i forbindelse med observationerne fra de lokale folk.

Der er blevet gydt i vandløbene i Guldborgsund Kommune, trods den ekstremt lave vandstand i gydesæsonen og derfor kan vi, trods alt, krydse fingrer for en god bestand i de potentielt gode vandløb i det sydlige hjørne af landsdelen, og så kan vi glæde os helt vildt over, at de mange tons gydegrus vi har lagt ud i de seneste år, i stor stil er blevet brugt af ørrederne i denne vinter.

Mageløst, og fuldstændig fantastisk, at ørrederne har været på gydevandring i overtiden.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Genveje til flere havørreder – Foredrag om Nordkysten og fjordene

“Med spin og flue, på åben kyst og i fjorden, fra land og fra pontonbåd”. Jonas Kærlin og Henning Pedersen kommer vidt omkring, når de er på jagt efter kystens sølvtøj, og den 21. marts deler de ud af deres erfaringer på Hotel Gilleleje Strand kl. 18:30. Aftenens program starter med en lækker omgang husmandspost, hvortil der er inkluderet en øl eller vand. Herefter vil de to dygtige foredragsholdere, inspirere og underholde et par timer.

Jonas Kærlin er certificeret fiskeguide hos Fishing Zealand. Lystfiskeriet har altid været den store passion, og har de sidste 8-10 år haft fokus på kystfiskeri efter havørred. Jonas har fisket utrolig mange kilometer langs vores smukke fjorde, og åbne kyster over det meste af Danmark.
Valget er spinnestangen og jeg vil fortælle om mine erfaringer med brug af satellitkort, vejrapps og viden om havørredens livscyklus. Med fokus på valg af strategier, fiskepladser og valg af endegrej, uanset årstid og hvor i landet man fisker. Målet er at give en håndfuld strategier, du kan bruge som kystfisker efter havørred.

Henning Pedersen
, lokalredaktør og skribent ved Sportsfiskeren gennem knap 20 år. Kystfisker på Sjælland gennem 35 år. Fisker mest med flue og gennem de sidste 6-7 år gerne fra pontonbåd.
- Jeg fortæller om mine egne erfaringer, men trækker også på erfaringer fra de mange kystfiskere, jeg har skrevet nyheder og artikler om gennem tiden. Udgangspunktet bliver helt konkrete oplevelser, men med fokus på det generelle, der kan bruges overalt, hvor vi fisker på kysten. 
Vi ser på valg af plads, taktik under forskellige vejrforhold og valg af grej og fluer. Jeg kommer også rundt om de særlige muligheder, man får, når man fisker fra pontonbåd og flydering.

Aftens program arrangeres i samarbejde med Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening. Billet til arrangementet, der både dækker selve foredraget, middag og en øl/vand, kan købes hos Fishtrip til 179 kr

 

 

Hvordan får du succes på de sydsjællandske kyster i jagten på havørreden?

Foredrag med Torben Meldgaard

Restaurant De Hvide Svaner, Næstved Kommune og Fishing Zealand inviterer til en hyggelig aften med foredrag om kystfiskeri efter havørreder på Sydsjælland. Foredraget finder sted på Restaurant De Hvide Svaner torsdag d. 14. marts kl. 18.30.

Denne aften vil Torben Meldgaard, der bl.a. er kendt for sin livlige lystfiskerblog seatrouting.com, fortælle om sin tilgang til fiskeriet på Sydsjælland. Ifølge Torben er fiskeriet på Sydsjælland nemlig en noget overset perle. Torben er oprindelig nordjyde men har hurtigt fundet melodien, når det kommer til sjællandske havørreder – og han fisker mange forskellige steder rundt på Sjælland, men ynder at tage en tur til de sydsjællandske kyster. Torben er certificeret fiskeguide gennem Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand.

Under foredraget lægger Torben ud med at berette om, hvordan han forbereder sig op til en fisketur og kommer bl.a. ind på de faktorer, der har indvirkning på fiskeriet efter havørreder – såsom vind og vejr, strøm, tidevand, bundforhold og vanddybder. Herefter vil han gå videre og tale om selve strategien ude på kysten i forhold til sæsonen og forklare om, hvad han kigger efter for at få succes i jagten på havørreden.

I anden halvdel af foredraget vil Torben gennemgå nogle af de fiskepladser, han holder af at besøge på Sydsjælland og kommer senere ind på en meget spændende type kystfiskeri, som allerbedst kan opleves på netop Sydsjælland.

Torbens fortrukne agn til at narre havørreden er fluen Guldbassen – tag med til foredraget, og find ud af hvorfor han sætter den simple flue så højt!

Den lokale fiskegrejsbutik Alle Tiders kommer også og fortæller lidt om fiskeriet i området, og hvad butikken kan tilbyde.

Inden foredraget serveres der stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs incl. en øl eller vand. Efterfølgende kan te og kaffe købes i restauranten.

Arrangementet finder sted på Restaurant De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Billetter til 199 kr. incl. gebyr kan købes her.

Bemærk – bestil venligst din billet senest d. 7. marts af hensyn til kokkens indkøb.