Kategorier

Bloggere

Vestsjælland har brug for Fishing Zealand

image_1I flere år troede jeg, at forholdene for ørrederne i Tude Å og dens mange tilløb var blevet væsentligt bedre. Op mod 10 millioner kroner har Slagelse Kommune brugt på at forbedre åernes tilstand. Men 2 dage på elfiskeri med DTU Aqua var noget af en øjenåbner. På nogle af de bedste gydebanker i Skovsø Å, Gudum Å, Vestermose Å samt en enkelt i Tude Å, var resultatet nedslående. Lige netop der, hvor ynglen, der klækkede i foråret, burde gemme sig på det lave vand, var der stort set ingen fisk. Kun på tre stationer opnåede vi mere end 10 fisk og endda ved en ekstra gennemfiskning af de 50 meter, der elfiskes på hver station. Det er dog ikke kun triste oplevelser jeg havde på de to dages elfiskeri. I Skidenrenden, ja det hedder den, prøvede vi at elfiske tæt på udløbet til Tude Å. Der fangede vi en bækørred på 26 cm, som sikkert er fra en tidligere udsætning af yngel, for der er ingen fisk der kan vandre op i Skidenrenden pga. et styrt ved udløbet i Tude Å. Slagelse Kommune er klar over potentialet og vil i august/september 2013 restaurere noget af Skidenrenden med anlæggelse af sandfang og gydebanker og ved at sikre brinker mod nedstyrtning, og inden for de nærmeste år fjerne styrtet, så havørreder derefter kan vandre over to kilometer op i Skidenrenden for at gyde. Det ville dog være rart, hvis styrtet allerede forsvandt i år, for hvorfor anlægge gydebanker, hvis ingen havørreder kan benytte dem?

Læs mere

Kiloprisen på gedde er over 1.200,-

DSC_2163 (2)Vi er mange, der har råbt højt om, hvor stor en værdi lystfiskeri har for det danske samfund, så det er skønt, når TV2 Østjylland rapporter, at hver laks i Gudenåen er 6400,- kr. værd for lokalsamfundet, eller når P4 kan fortælle, at en stangfanget havørred har en værdi af 3000,- kr. Undersøgelser fra Havørred Fyn viser ligefrem, at havørreden har en socioøkonomisk kilopris på over 2500,- kr. (Kilde: Miljø og Vandpleje)

Selvom havørred og laks får meget fokus, og med god grund, er vi også mange lystfiskere, der er meget passioneret omkring rovfisk i fersk- og brakvand, hvor gedden nok er den mest populære art. Vi kan konstatere, hvordan mange bestande bliver fisket ned med garn og overdrevet lystfiskeri, eller hvordan forurening og andre miljøproblemer giver fiskene vanskelige levevilkår. Heldigvis er der dog også positive historier om søer, hvor bestandene er i fremgang – oftest i forbindelse med vande, hvor garnfiskeri er blevet udfaset.

For laksefiskene er der flere grundige undersøgelser, der beviser deres store bidrag til samfundsøkonomien, men mig bekendt fandtes der desværre ikke nogen tal for kiloprisen på gedde set fra en socioøkonomisk vinkel. – Indtil nu!

Læs mere