Kategorier

Bloggere

Radstedløbet har brug for hjælp

Det glæder mig utrolig meget, at det lille gyde- og opvækstvandløb, Radstedløbet på Lolland i Guldborgsund Kommune skal restaureres.

Det sker den 16. september 2017.

Det lille vandløb, der blot har et opland på knapt 7 kvadratkilometer, løber til Sakskøbing Å sydøst for Sakskøbing

billed-1-radstedloebet-20-august-2017Radstedløbet har en lille fin ørredbestand, som bestemt vil få glæde af dette restaureringsprojekt, som Christa Sofie Jensen fra Næstved har lavet.

Hun har været ansat som praktikant i Guldborgsund Kommune, og har stået for dette projekt til glæde for både ørredbestanden i Radstedløbet, men jo også til glæde for de lokale lystfiskere.

Christa har lavet projektet sammen med Søren Kock Laursen, der er biolog i Center for Teknik & Miljø i Guldborgsund.

Kommunens folk vil derfor stå for store dele af projektet, blandt andet den økonomiske del.

Læs mere

Spærringer skal fjernes i Truelsbækken

billed-1-truelsbaekken
Spærring

Igennem en årrække, har flere større eller mindre spærringer forhindret Isefjordens havørreder at vandre op på de øvre dele af Truelsbækken, som er et fint lille vandløb med et meget kraftigt fald og dermed en masse egnet gydebund fri for sand og slam.

Truelsbækken har sit udspring nordvest for Tølløse og løber derefter under både jernbanen, motorvejen mod Kalundborg, siden Holbækmotorvejen, for endelig at munde ud i den vestlige del af Tempelkrogen, nogle få hundrede meter fra Elverdamsåens udløb.

Dette lille fine vandløb, hvoraf den sidste kilometer løber dybt skåret nede i en slugt, har jeg i mange år fulgt, blandt andet under vinterens registreringer af gydegravninger.

Læs mere

En hjælpende hånd til Ellerenden i Lejre Kommune

ellerenden-skal-sikres-passage-august-2017Sidste efterår var Grusbanden på ”job” i Ellerenden ved Munkholmbroen for at sikre passage op mod de bedste gydestræk af det lille produktive ørredvandløb, der munder ud i Tempelkrogen ved Munkholmbroen.

Vi sikrede passagen dels i havstokken, og dels henover et eng-mose-stykke, som var impassabel for ørreder, undtagen ved meget høj vandføring.

Dermed var der grundlag for gydning i slugten op mod Elverdamsvejen. Men det viste sig, under vinterens registrering af gydegravninger, at opstrøms Elverdamsvejen, var der ikke mange gravninger (http://fishingzealand.dk/nyheder/high-five-ellerenden/).

Det skal vi have lavet om på, for der er en masse egnet gydesubstrat længere opstrøms. Men vandløbet er vokset fuldstændig til, og sine steder er der tale om regulære vegetative spærringer. Derfor tog jeg kontakt til Johan Scheel, godsejer på Ryegaard og Trudsholm Godser på hvis jorde, Ellerenden har sit løb.

Samarbejdet mellem lodsejeren, Tuse Å’s Ørredsammenslutning, Den sjællandske Grusbande og Lejre Kommune, skal nu sikre, at der er passage hele vejen op til spidsen af Ellerenden, således at produktionen af ørreder kan blive så stor som mulig. Sagen er jo den, at jo længere gyde- og opvækstvandløbet er, des flere ørreder kan der være, -so to speak!

Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande vil derfor skære en mindre strømrende der, hvor Ellerenden er vokset til med siv, pindsvineknop mm, således at bundmaterialet på sigt vil ændre karaktér fra sand og slam til grus og sten.

Ligeledes vil vi sikre, at de stuvende vandplanter, som siv og pindsvineknop erstattes af ”de gode vandplanter”, vandstjerne og –ranunkel, som dels giver større variation, ikke visner helt væk om vinteren, og endelig er gode til at skygge bl.a. pindsvineknop bort.

På strækningen er der for år tilbage, etableret en kunstig gydebanke, som pt. er bevokset med netop siv, dueurt mm. Denne kunstige gydebanke vil vi blotlægge, til glæde for Ellerendens ørredbestand og gydemulighed for disse.

Grødeskæringen foretages efter Humbæk-metoden, og vi vil i det omfang, det giver mening, på sigt udlægge sten og grus, plante rødel etc. efterhånden som vandløbet og navnlig vandafledningen tillader det.

Humbæk-metoden kan ses her

Selve arrangementet løber af stablen søndag den 3. september og du kan være med til at gøre en stor forskel for Isefjordens ørreder ved at hjælpe til.

Vi har inviteret Fishing Zealands fiskefaglige konsulent, Peter Henriksen til at komme. Peter har i mange år været leder af Holbæk Naturcenter, der blandt andet stod for den manuelle vedligeholdelse af Tuse Å.

Peter er derfor yderst kompetent til at vise os, hvordan vi får bugt med de mange siv, urter og anden vegetation.

Vi mødes klokken 10.10 på P-pladsen ved Munkholmbroen, Munkholmvej 325, 4300 Holbæk, hvorfra vi vil sende et par hold afsted til strømrende-skæring opstrøms, alt imens et tredje hold kan sikre passage på de yderste stræk af Ellerenden (dér, hvor vi var i gang, sidste efterår).

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til bandeleder, Rune Hylby på mail: hylby@mail.dk, eller en sms på nummer: 25364280.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/.

Bandeleder,

Rune Hylby.

 

“Gadefiskeri” til Vordingborg Kommunes Vanduge

dsc_9222Fishing Zealand medvirker i Vordingborg Kommunes Vanduge, hvor der bydes på streetfishing.

Vordingborg Kommune byder på fantastisk fiskevand for lystfiskere. I forbindelse med vandugen kan du komme ud og fiske med en professionel fiskeguide lørdag den 26. august fra kl 11 og 15 på kajen foran turistinformationen House of Møn, Storegade 2 i Stege. Alle, både børn og voksne er velkomne.

“Medbring eget fiskegrej eller lån gerne vores. Vi kan også hjælpe med småreparationer, hvis dit grej trænger til kærlig en hånd”, fortæller Knud Stangegård, der er lokal fiskeguide med mange års erfaring. “På dagen vil vi lære om brakvandsfisk, herunder gedder og aborrer og om, hvordan de lever og, hvad de har brug for, for at de trives. Vi vil øve os i at fiske efter gedder og aborrer samt vise, hvordan man på en nænsom måde genudsætter fiskene”.

Knud Stangegård er én af Fishing Zealands certificerede sportsfiskeguider i Vordingborg Kommune. Fishing Zealand har til formål at fremme bæredygtigt lystfiskeri i regionen.

Organisationen er en sammenslutning af forskellige samarbejdspartnere, herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne, frivillige lystfiskere og turismen. Street Fishing foran House of Møn er et tilbud fra Fishing Zealands lokale samarbejde i forbindelse med vandugen 2017 i uge 34.

Mødested: Kajen foran House of Møn, Storegade 2, Stege

Dato og tid: Lørdag 26. august 2017, 11-15 Tilmelding ikke nødvendigt; medbring passende tøj efter vejret. Åbent for alle.

Tør du udfordre dig selv og gedden, ofte kaldet ferskvandskrokodillen? Kontakt: Knud Stangegård, mobil 40 86 19 24

En antropolog med på tur

billed-1-peter-andreas

Da Peter Andreas Christensen ringede i løbet af vinteren og spurgte, om vi kunne tale sammen i forbindelse med mit arbejde med Den sjællandske Grusbande, var det en kærkommen venskabelig mulighed både at få en snak om gamle dage, og samtidig rette fokus på Grusbandens arbejde, imens vi bogstavelig talt, gjorde en indsats.

Peter Andreas har studeret antropologi i Norge og skulle skrive sin afsluttende bachelor-opgave. Han havde valgt at skrive om den frivillige miljøindsats – ikke selve indsatsen, men mere motivet og baggrunden for at gøre denne forskel for miljøets skyld.

Jeg har kendt Peter Andreas i mange år. Han var én af de unge knægte, jeg havde i Ungdomsskolen i en lang årrække på hold, der havde afsæt i lystfiskeri. Vi byggede fiskestænger, lavede fangstnet, bandt fluer etc. Derudover var Peter Andreas også med på en række fisketure til både Jylland, andre dele af Sjælland og med regelmæssige smutture til Sverige. Derfor var det også en stor glæde for mig at se, at Peter Andreas har fastholdt interessen for lystfiskeriet sidenhen. Peter Andreas er nemlig én af disse unge fyre, der blandt meget andet, har kastet sig over de levende billeder og har lavet en lang række film om lystfiskeri.

Én af de film, jeg husker og som virkelig fik mig til at kippe med flaget, var Peters film fra Alaska, hvor han fisker efter store gedder på flue. Vinklen og det hudløst ærlige indhold, var befriende og særdeles underholdende.

Peter Andreas’ opgave på studiet tager sit udgangspunkt i baggrunden for det miljøarbejde, hundredvis af lystfiskere, foreningsfolk, ildsjæle rundt omkring i Danmark giver sig i kast med.

Blandt de folk, Peter Andreas har talt med og som har afstedkommet Peter Andreas’ nysgerrighed, er Niels Åge Skovbo, Torben Meldgård og så mig, sagde hunden.

Vores snak blev en walk n’ talk, idet vi mødtes til en gydebanketælling af Truelsbækken, som er ét af de vandløb, hvor jeg i vinterens løb skulle registrere antallet af gydegravninger. Det blev en hyggelig og meget snakkesalig gåtur langs dette lille vandløb, og ikke overraskende, havde Peter Andreas stof til adskillige opgaver og måtte naturligvis hjem og sortere alle de mange kommentarer og aspekter, der blev drøftet på turen.

Siden har vi holdt kontakten, både af hensyn til opgaven, men naturligvis også fordi Peter Andreas heller ikke kunne undgå at blive engageret i miljøarbejdet og de initiativer ”Den sjællandske Grusbande” er involveret i.

Du kan læse Peter Andreas’ opgave her.

Bandeleder,

Rune Hylby.