Kategorier

Bloggere

Meld dig til projekt og bestandsanalyse i Tunderup-løbet

Sidste år restaurerede vi en strækning af Tunderupløbet, hvor vi lagde 15 kubikmeter gydegrus ud, samt skjulesten. Det var på en strækning umiddelbart opstrøms Tunderup Strandvej.

Sidste år lagde Lystfiskeri-foreningen for Nykøbing Falster og Omegn, og Den sjællandske Grusbande 15 kubikmeter gydegrus ud i Tunderupløbet opstrøms for Tunderup Strandvej.

Projektet blev naturligvis udført i samarbejde med både lodsejer og Guldborgsund Kommune

Det var en herlig dag i september med strålende sol, glade ansigter og trætte arme. Derfor fik vi lyst til at fortsætte det gode arbejde i Tunderupløbet, der løber til Østersøen på Østfalster. Af denne grund ringede jeg til lodsejer, Flemming, der har arealer lige nedstrøms for broen over åen.

Flemming var ualmindelig positiv og havde i vinter set store flotte havørreder stå i åen på sin strækning af Tunderupløbet under gydningen.

Vi måtte vældig gerne lægge gydegrus i vandløbet. Vi skulle blot sikre drænene, og da hældningen på strækningen er 3,9 promille, vil der ikke under nogen omstændigheder være problemer med vandafledningen.

Jeg skrev projektbeskrivelsen, talte med den lokale forening, fik indhentet tilladelse til projektet fra Flemming, hvorefter Guldborgsund Kommune stod for sagsbehandlingen af projektet.

Godkendelsen er nu i hus, og derfor kan vi lægge 5 kubikmeter gydegrus yderligere i Tunderupløbet.

Det bliver så godt, og med tanke på, at der i forvejen foregår gydning i Tunderupløbet, både på den restaurerede strækning fra sidste år, og i begrænset omfang lige nu på den kommende projektstrækning, er der store perspektiver for succes, når vi forbedrer endnu en strækning af Tunderupløbet.

Inden vi lægger grus ud på den nye strækning, vil jeg lave en bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri på den strækning, vi restaurerede sidste år, således at vi også kan se, -at det nytter noget. Ørrederne kvitterer øjeblikkeligt med både gydning og yngel-succes.

I år giver vi os i kast med endnu en strækning af Tunderupløbet. Denne gang nedstrøms for Tunderup Strandvej, hvor der er et godt fald. Desværre er der ikke meget gydegrus, men det er netop det, vi vil råde bod på.

Nykøbingforeningen er naturligvis også med denne gang, og både Martin Friis Mortensen og Jens Tudvad fra foreningen glæder sig over de mange projekter på Lolland og Falster. Projekterne giver området et tiltrængt ”ørred-boost” og sikrer både en større naturlig ørredbestand i vandløbene og samtidig forbedrer det mulighederne for fangst på kysten. Win Win, so to speak!

Projektet udføres søndag den 28. oktober klokken 10.10, hvor vi vil starte med at foretage et par bestandsanalyser ved hjælp af elektrofiskeri, for dernæst at give os i kast med gydegruset.

Vi mødes ved Tunderup Strandvej, netop dér, hvor åen løber under broen.

Det bliver et overkommeligt projekt, idet Guldborgsund Kommune vil lægge gydegruset i åen, og vi skal derfor kun rette det til.

Præcis som i Askehaveløbet og i Døllefjelde Å, som vi også har restaureret i år.

Du kan også deltage i dette restaureringsprojekt, ved at sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dkeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Du skal medbringe skovle, river, og ikke mindst godt humør.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer og naturligvis en basse eller to, for selvom projektet bliver overkommeligt, du’er helten ikke uden mad og drikke….!

 

Bandeleder, Rune Hylby

Program for årets Fishing Zealand konference

Fishing Zealand-Konference – Dagens program

Det er nu tid til den femte Fishing Zealand konference. Konferencen er gratis og finder sted d. 12. november kl. 9.00-16.00Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved Kommune.

Som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed, såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Fra de tidligere konferencer ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand. Derfor er konferencen en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtidens lystfiskerturisme og lystfiskeri, samt fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge. Der er fortsat et stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets mange fokus- og arbejdsområder.

Hvad byder dagen på?
Dagen vil bestå af fire oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. Blandt andet kommer Eva Kjer Hansen, Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, og giver et oplæg i plenum. De enkelte oplæg dagen igennem vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge, samt lystfiskerturisme som indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

Praktiske oplysninger vedr. parkering finder du bagerst i invitationen.

 

Dagens program:

9:00 Ankomst og morgenbord

9:30 Åbning og Velkomst

v/Helle Jessen, Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune og medlem af Fishing Zealands bestyrelse.

9:45 Fishing Zealand – Hvad skete der i 2018, og hvad byder fremtiden på af tiltag? (Plenum)

v/Niels Lagergaard Pedersen, Projektleder Fishing Zealand.

Niels giver et hurtigt overblik over aktiviteter og tiltag Fishing Zealand har stået for i den seneste tid. Derudover kigger vi fremad på den løbende udvikling af Fishing Zealand. Hvad vil vi gerne opnå? Og hvordan arbejder vi bedst sammen mod fælles mål?

10:25 – ”Tre pejlemærker i forhold til udviklingen af lystfiskeri og lystfiskerturisme” (Plenum)

v/Verner W. Hansen, Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

10:50 – Workshop-runde 1 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Når Grusbanden og kommunen arbejder sammen”

v/ Rune Hylby, Frivillighedskoordinator i Fishing Zealand og Bandeleder i Grusbanden

Den sjællandske Grusbande udvikler sig hele tiden, -det gælder både i antallet af frivillige, hvor vi nu er mere end 650 frivillige ildsjæle, og det gælder indholdet af de projekter, og det samarbejde, der er med til at skabe de store resultater. I år har vi sat særligt fokus på samarbejdet med FZ-kommunernes vandløbsafdelinger, idet Den sjællandske Grusbande har bidraget med både initiativ og hænder, når der har været mulighed for dette. Utallige projekter er udført i det fællesskab, det samspil, kommunerne og Den sjællandske Grusbande har skabt sammen til fælles glæde. Denne workshop handler netop om dette univers.

 

B ”Lystfiskerturisme og lystfiskerforeningerne”

v/ Lars Rasmussen, direktør og Kaare Manniche Ebert, biolog – begge Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund er vært ved denne workshop, hvor formålet er at belyse udfordringer og fordele ved samarbejdet mellem sportsfiskerforeninger og turisterhverv. Dette skal munde ud i konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres et godt og stærkt samarbejde til fordel for alle i kommunen/lokalsamfundet. I paneldebatten deltager ligeledes Georg Bentzen, Næstved Turistforening og Heidi Larsen, SydkystDanmark.

 

C ”Vilde ørredbestande i vandløb er meget værd for samfundet – hvert år”.

v/ Jan Nielsen, Biolog og Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua

Danmark er kendt for sit fine havørredfiskeri, og de fleste havørreder bliver fanget langs kysterne, selv om alle vilde havørreder stammer fra gydning i vandløb. Det er også velkendt, at lystfiskerne skaber omsætning i samfundet, når de skal på fisketur. Kom og hør, hvordan DTU Aqua i en samlet analyse har vurderet, at et 1 km godt gydevandløb for ørred er mindst 283.000 kr. værd for samfundet – hvert år – og at en vild ørredsmolt fra gydning kan være mindst 500 kr. værd.

 

11:50 Networking & kort pause

 

12:10 ”Danmarks nationale strategi for lystfiskeri og lystfiskerturisme” (Plenum)

v/Eva Kjer Hansen, Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde

 

Ministeren fortæller om landets nationale strategi

 

12:35 ”Bornholm som lystfiskerdestination” (Plenum)

v/Pernille Kofod Lydolph, Adm. Direktør i Destination Bornholm

Bornholm har succes som lystfiskerdestination. Gæsterne strømmer til øen for at nyde det søde lystfiskerliv på Bornholm. Men hvorfor lykkes Bornholm? Vi skal høre Pernille Lydolph, direktør i Destination Bornholm fortælle om erfaringerne i forhold til markedsføringen af Bornholm som lystfiskerdestination og samarbejdet internt på øen.

 

13:05 Frokost

 

14:00 Workshop-runde 2 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Eksempler på succesfulde lystfisketurisme-projekter fra andre dele af Danmark”

v/ Kenny Frost, Laksens Hus ved Skjernå og Martin P. Hemrich, Havørred Fyn

Kenny Frost fra Laksens Hus fortæller om deres strategi for at få mere økonomi til lokalsamfundet igennem lystfisketurisme, herunder hvordan det lokale erhvervsliv kan inddrages. Der gives eksempler på nogle af de udfordringer og problemstillinger, de har stået overfor i opstartsfasen samt konkrete eksempler på nogle af de planlagte fremtidige tiltag.

Martin P. Hemrich fra Havørred Fyn vil bl.a. berette om den evaluering der fik foretaget i 2013 vedr. lystfiskerturisternes tilfredshed med de oplevelser de har på Fyn, herunder hvilke krav og forventning de havørredfiskene lystfiskerturister stiller. Det stærke (og vigtige) kommunale samarbejde på Fyn nævnes også.

 

 

B Fishing Zealands øgede fokus på børn og unge

v/Henrik Larsen, Fishing Zealand og Helen Holm, Naturvejleder, Næstved Kommune

Fishing Zealand arbejder målrettet mod at give flere børn og unge gode oplevelser med naturen og lystfiskeriet. I denne workshop vil Henrik Larsen, Børne- og ungekoordinator fra Fishing Zealand, sammen med Helen Holm, Naturvejleder i Næstved Kommune, stille skarpt på lystfiskeriet, som omdrejningspunkt for formidling, læring og sunde fællesskaber i naturen. Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra “Lystfiskeri på skoleskemaet” og andre initiativer, der sigter mod at skabe en ny generation af lystfiskere og naturbevidste unge mennesker.

 

C ”Nyeste viden om fisk og vores fiskebestand på Sjælland”

v/Jon Svendsen, Seniorforsker og Dorte Bekkevold, Seniorforsker, begge DTU Aqua.

DTU Aqua bedriver genetiske analyser af de danske ørredbestande, som har givet stor ny viden om fordelingen af bestande i og udenfor Danmark. Hvad fortæller disse analyser om bestandene på Sjælland? Hvordan er bestandene i dag genetiskpåvirket af udsætninger? Hvordan påvirker udsætninger med fremmede stammer de lokale bestandes biologi og lokale tilpasninger? Hvordan anvender vi den genetiske viden til at optimere udsætningsarbejdet? Dorte Bekkevold vil fortælle om status og komme med sinebud på hvordan genetik-forskningen nu og fremover bidrager til fiskeplejearbejdet.

Der udsættes pighvarre og ørredsmolt i Roskilde Fjord og dens tilløb, men forskerne har meget begrænset viden om, hvordan fiskene udnytter fjorden. Derfor igangsatte DTU Aqua sammen med en række samarbejdspartnere Roskilde Fjord undersøgelsen i 2016. Voksne pighvarre og ørred blev mærket med transmittere og genudsat i fjorden, så forskerne kunne følge fiskenes vandringer. I denne workshop fremlægger Jon Svendsen de nye og overraskende resultater fra undersøgelsen, der er opnået indtil videre. Det viser sig bl.a., at teoribøgerne bør skrives om i forhold til de temperaturer, som ørreder oplever i havmiljøet.

 

15:15 (plenum) Afsluttende bemærkninger og det officielle program slutter.

 

15:30 Networking med kaffe & kage

 

16:00 Konferencen slutter

 

Mød samarbejdspartnerne

I pauserne vil deltagerne få mulighed for at tale med repræsentanter fra flere relevante interessenter. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:

DTU Aqua

Danmarks Sportsfiskerforbund

ØrredPatruljen

Peter Henriksen, Limno Consult

Fishing Zealand-guiderne

Fiskeklubber og foreninger

 

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 140 tilmeldte. Tilmelding foregår via mail på fishingzealand@gmail.com (Mailen er oprettet specielt til konferencen, så vores daglige mailboks ikke bliver overbelastet). Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer. Tilmeldingsfrist senest fredag d. 9. november.

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.

Overnatning

Der er mulighed for at finde overnatning i området via Sydkystdanmark.dk

 

Parkering

  • Der er mulighed for at parkere på parkeringspladsen ved Grønnegades Kulturcenter. Denne parkeringsplads har 3 timers parkering, og der bliver holdt ”et vågent øje” med P-skiven.
  • Der kan parkeres på parkeringspladsen ved Rådmandshave 20. Vær opmærksom på, at der er parkering uden begrænsning og parkering med 3 timers begrænsning.
  • Der kan også parkeres i vores nye P-hus på Grønvej (bag togstationen

Meld dig til restaurering af Helligrenden

Helligrenden bruser rask afsted lige opstrøms projektstrækningen, hvor vi skal lægge knapt 5 tons gydegrus i vandløbet.

Helligrenden i Lejre Kommune er ét af de fineste ørredvandløb med tilløb til Roskilde Fjord. Hvert år vandrer havørrederne op i åen for at gyde på gydestrækninger i skoven, hvor Selsø Lindholm Godser er lodsejer. Vandløbet, som man ikke kan undgå at holde af, bruser ned igennem skoven og fortæller sin egen historie om mange års erosion og skærer sig dybt forbi de høje stammer på brinkerne.

Helligrenden har haft en lidt omskiftelig tilværelse, men var ét af de vandløb, Roskilde Amt i sin tid restaurerede. Siden har ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord” adopteret vandløbet, og i de senere år, har vi, fra Den sjællandske Grusbande lavet et par projekter i åen. Blandt andet etablerede vi en håndfuld store gydebanker for midler foræret af facebookgruppen, Bevar de forhadte vandløb. Det var tilbage i september 2016.

Nationalparken Skjoldungelandet har også kastet sin kærlighed over vandløbet, og i dette efterår har netop Nationalparken sikret, at havørrederne ikke vandrede op i en nærliggende opstemmet sø, hvor de ikke kunne komme videre.

Dette projekt blev foranlediget af netop Den sjællandske Grusbande, Lejre Kommune og Selsø Lindholm Godser, der altid har været positivt stemt overfor vores mere eller mindre skøre forslag.

Opstrøms, den nu afspærrede sø, ligger der adskillige gode gydestrækninger. Men vi vil gerne have ørrederne helt op i de øverste dele af vandløbet, idet der er analogi mellem længden af det gode ørredvandløb og produktionen af ørreder. Derfor tager vi nu fat i en gydestrækning, hvor der i den grad mangler gydegrus.

Det er strækningen nedstrøms for Brobjergvej i Abbetved, hvor Helligrenden begynder sin brusende færd igennem først en slugt, derefter ud på en vandmættet eng, for derefter at løbe ind i skoven, hvor de øvrige gydestrækninger ligger som perler på en snor. Det ved jeg, for det er netop mig, der registrerer gydegravninger i Helligrenden hver vinter, når havørrederne er færdige med at gyde.

Projektet, som er blevet til i et samarbejde mellem Foreningen….-med det lange navn, og Grusbanden, er af mindre omfang, idet vi ”blot” skal lægge i omegnen af 5 tons gydegrus i vandløbet. Det svarer til tre fine gydebanker, som nok skal blive brugt allerede til vinter.

Besigtigelse ved Helligrenden. Lejre Kommune, Nationalparken Skjoldungelandet og Selsø Lindholm Godser, samt bandeleder.

De tre banker supplerer en mindre mængde gydegrus, der er i vandløbet i forvejen og hvor der så sent som sidste vinter blev gydt. Ligeledes vil vi lægge skjulesten ud samtidig, idet den spæde yngel, når den klækker i gydebankerne, skal have skjul og fødegrundlag for at vokse sig større.

Det følger vi op på allerede med dette projekt, idet jeg vil tage elektrofiske-udstyret med og lave en bestandsanalyse inden vi lægger gydegruset i vandløbet.

Det er som sådan en før-vi-forbedrer-miljøforholdene-undersøgelse, og vi vil derefter vende tilbage næste år, eller året efter, for at se, om vi er lykkedes med projektet. Men vi har brug for din hjælp.

Du kan være med til at gøre en stor forskel for ørrederne i det lille vandløb, og faktisk også gøre en stor forskel for ørrederne i Roskilde Fjord.

Meld dig til projektet, der udføres søndag den 21. oktober kl. 10.10 med mødested ved åen på Brobjergvej 2, 4060 Kr. Såby.

Du skal medbringe skovl, rive og gerne en trillebør, for vi er nødt til manuelt at fragte gruset de sidste meter ned til vandløbet i slugten (heldigvis ned ad bakke).

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på hylby@mail.dkeller telefon, 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Jeg sørger som altid for lidt drikkevarer og mundgodt, da vi jo også hygger om hinanden, altimens vi gør en indsats sammen.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Opfølgning på Humbæk-metode i Ellerenden.

Humbæk-metoden i pindsvineknop.

For ikke så få uger siden, var jeg til møde med Godsejer, Johan Scheel fra Ryegård og Trudsholm Godser. På mødet deltog også Anne-Marie Christensen fra Lejre Kommune.

Vi kiggede på den strækning af Ellerenden, vi forsøgsvis vedligeholdt ved hjælp af Humbæk-metoden sidste år.

Strækningen så rigtig fin ud, og der var en frisk strøm over det meste af strækningen. Gydegruset lå flere steder klart til den kommende vintersæson. Men der var også enkelte aflejringer af sand og slam, hvilket ikke helt kan undgås, idet man jo sætter det i drift ved Humbæk-metoden, da vandløbet jo pludselig får lov til at arbejde naturligt med de kræfter, det frigøre.

Aflejringerne aftager dog gradvist, efterhånden som vandløbet udvikler sig, og på sigt vil man få et vandløb, der vedligeholder sig selv.

Ved drænrørene var der problemer, og vi enedes om, at Johan skulle grave dem fri, hvorefter vi, for at gøre det så skånsomt som muligt, ville følge efter med endnu en omgang Humbæk-metode. Derfor skal Den sjællandske Grusbande og TØS give Ellerenden en omgang i næste weekend. Det bliver så godt, for allerede nu kan man se den gode udvikling.

Projektet bliver dermed en opfølgning af sidste års indsats, hvor Den sjællandske Grusbande, TØS og ikke mindst, Roskilde Tekniske Skole tog hånd om grøden i det lille vigtige gyde- og opvækstvand, for at sikre varierede miljøforhold og vandafledningen.

Ellerenden er én af de vigtige ”leverandører” til ørredbestanden i Isefjorden.

Der blev gået til stålet sidste år.

I år bliver arrangementet koncentreret omkring strækningen opstrøms for Elverdamsvej, men der er stadig mødested ved P-pladsen ved Munkholmbroen (østsiden), af hensyn til trafikale udfordringer. Adressen er: Munkholmvej 325, 4300 Holbæk.

Projektet udføres den 13. oktober med start kl. 10.10.

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til Jan Larsen, jan.flyfisher@gmail.com, eller en sms på nummer: 53 63  62 76.

Du kan også skrive til Rune Hylby, hylby@mail.dkeller sms, 25 36  42 80.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der.

Bandeleder,

Rune Hylby.

 

Luk op for noget godt, luk op for………udløbet af Ellerenden

Udløbet af Ellerenden.

Både sidste år og forrige år, mødte Den sjællandske Grusbande op ved Ellerendens udløb for at sikre passagen ved udløbet af dette yderst vigtige gyde- og opvækstvandløb for ørreder: Isefjordens ørreder. Det gør vi også i år!

Allan Tannert sikrer passage i Ellerende i efteråret 2017.

Vi gør det i samarbejde med Tuse Å’s Ørredsammenslutning, godsejer Johan Scheel fra Ryegaard og Trudsholm Godser, og Lejre Kommune således, at der er adgang, -ad libitum- til de mange fine gydestrækninger i vandløbet.

Tidligere var det svært for de gydemodne havørreder at vandre op i Ellerenden, idet der både var passagevanskeligheder ved udløbet, og ligeså ved en nedlagt møllesø umiddelbart opstrøms P-pladsen ved Munkholmbroen.

Det har vi styr på nu, og de senere års registrering af gydegravningerne viser også med al tydelighed, at havørrederne nu kan vandre uhindret op i det fine vandløb. Men som alt andet her i livet, skal den slags gode initiativer vedligeholdes. Vi har derfor brug for en håndfuld folk fra Den sjællandske Grusbande, til at hjælpe med at sikre, at der er ”hul igennem” når havørrederne skal vandre op i åen om få uger.

Det tager kun nogle få timer, -måske mindre endnu. Men med din indsats, kan du med små midler, gøre en stor forskel og sikre et kæmpe potentiale for Isefjordens ørreder.

Det er også sjovt at være pige, og at være med.

Arrangementet er planlagt til onsdag den 10. oktober med mødetid kl. 15.15 på P-pladsen ved Munkholmbroen (østsiden). Adressen er: Munkholmvej 325, 4300 Holbæk.

Medbring waders, støvler og gerne river, skovle, spader, le, buskrydder og den slags redskaber, for der er behov for knofedt og smil på læben.

Du kan melde dig til arrangementet ved at sende en mail til Kennet Egheim, egheim@gmail.com, eller en sms på nummer: 3154 6248.

Du kan også skrive til Rune Hylby, hylby@mail.dkeller sms, 2536 4280.

Du kan også melde dig via kommentar-feltet, på Grusbandens facebook-side med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/, når projektet offentliggøres der

 

Bandeleder,

Rune Hylby