Kategorier

Bloggere

FZ, kommuner og NGO’er siger: ”Stop sandsugning og beskyt Øresund”

fo%cc%88rela%cc%88sninga-4-av-4
Fishing Zealand arbejder for en bedre beskyttelse af miljøet og fiskene i Øresund. Vi anser råstofudvinding som et stort problem og arbejder sammen med flere organisationer og kommuner og län i Sverige, bl.a. i håb om få stoppet dette. Foto: Anders Nicander

Fishing Zealand samt flere NGO’er og kommuner ønsker stop for sandsugning og bedre beskyttelse af Øresund. FZ, 14 danske og svenske kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt en række NGO’er sender fælles erklæring til den svenske og den danske regering om at beskytte naturen i Øresund.

Erklæringen opfordrer regeringerne fra de to lande, til at gå sammen og indgå en ny fælles aftale om en langsigtet beskyttelse af Øresund. I dag foregår der eksempelvis sandsugning, der giver store lokale skader på havbunden. I erklæringen står der bl.a. ” Sandsugning skal stoppes i Øresund”.

Gennem adskillige måneder har en lang række personer og organisationer haft et stærkt samarbejde med et fælles mål. Vi vil alle en bedre beskyttelse af Øresund og at sandsugning stoppes. Undertegnede og Fishing Zealand har været en del af denne proces sammen med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, og vi håber på, at nu når så mange organisationer samt kommuner på begge sider af sundet står sammen, at politikerne vil lytte – og vigtigere endnu, handle på vores anbefalinger.

Jeg har set frem til denne dag, hvor vi nu kan offentliggøre erklæringen og begynde at sætte fokus på vores visioner.

Stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen
Kommunerne og NGO’erne understreger i erklæringen, at formålet ikke er generelt at lægge begrænsninger på erhvervs- eller fritidsaktiviteter på vandet, men at det skal foregå bæredygtigt. På den måde kan vi både bevare det mangfoldige liv i vandet og det kan samtidigt blive et stærkt varemærke for hele Øresunds-regionen. Et sundt sund til en millionbefolkning.

Af erklæringen fremgår det, at:

Formålet med en beskyttelse af Øresund er primært at langtidssikre den helt unikke og meget varierede natur, som findes i sundet. Øresund skal stadig kunne benyttes af både erhvervs- og fritidsbrugere, men de enkelte aktiviteter skal foregå på en skånsom og bæredygtig måde.

En fremtidig og mere effektiv beskyttelse af Øresund skal således sikre at både nuværende og kommende generationer får størst mulig glæde af den rene og varierede natur vi har i et meget tætbefolket og kraftigt benyttet område. Denne kombination udgør samtidigt et kæmpepotentiale for formidling af viden om havmiljøet og et stort potentiale for turisme.

Hele erklæringen er blevet præsenteret for miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen og kan læses her: Fælles erklæring om beskyttelse af Øresund.

Forældet beskyttelse
Det meste af Øresund er beskyttet af et trawlforbud fra 1932, lavet af hensyn til skibstrafikken i sundet. Det ønsker kommunerne og NGO’erne afløst af en beskyttelse begrundet i sundets rige og unikke samling af meget forskellige plante- og dyresamfund. Den store rigdom beror på de markante dybdeforskelle, og de varierede bundforhold og saltholdigheder i Øresund.

Her findes alt fra klippekyster over stenrev til sand- og blød mudderbund. Der er registreret over 500 større arter af bunddyr ved Helsingborg og over 100 fiskearter i sundet. Fiskearterne har samtidigt en naturlig størrelses- og aldersstruktur – noget der sjældent ses i danske farvande, hvor store og gamle fisk oftest er en mangel pga. trawlfiskeriet.


FAKTA:

Følgende kommuner og län i Øresundsvandsamarbejdet støtter op om erklæringen:

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal, Höganäs, Helsingborg, Landskrona Stad, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Malmö Stad, Vellinge og Länsstyrelsen Skåne.

Følgende NGO’er står bag erklæringen:

Oceana, Friluftsrådet, Fishing Zealand, Danmarks Sportsfisker Forbund, Øresundsfonden, Marinbiolog.se, Sea-U, Natürskyttsforeningen Skåne, Øresundsakvariet, Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Den Blå Planet.

Herfra skal der lyde en stor tak til alle de involverede parter – jeg håber arbejdet kan bære frugt og at politikerne vil være med til at sikre en bedre beskyttelse af Øresund i fremtiden.

-Gordon

Sagnlandet går i Fisk!

sagnlandet

‘Sagnlandet går i fisk’ er et formidlingsarrangement om fiskeri af lyst og livsnødvendighed i fortid og nutid, arrangeret i fællesskab med Fishing Zealand.

I Sagnlandet Lejre boltrer store og små karper sig i vandet ved Videsø. Det har de har de faktisk gjort siden 1700-tallet, hvor Ledreborg Gods bedrev et stort karpeopdræt i søen. I dag bliver karperne dog ikke længere brugt som spisefisk, og derfor får karperne lov til at svømme rundt i fred.

I weekenden den 27. – 28. maj er der imidlertid mulighed for at se nærmere på karperne, for der går Sagnlandet bogstavelig talt i fisk! Via fortælling og fiskeformidling kan gæsterne opleve ferskvandfiskeriets historie fra jæger-samler-fisker – stenalderen til vore moderne tiders højt avancerede sportsfiskeri, og i den forbindelse kan du også den certificerede Fishing Zealand-guide, Henrik Larsen, der har stor forstand på fiskeri efter netop karper.

 

Kl. 10.30 – 16.30 – CAMP CARP og KÆLEKARPER

Ved ”Karpekajen” kan du møde sportsfiskere i ”Camp Carp”, se udstyret, høre om lystfiskeriet og naturligvis lytte til et par vilde fiskehistorier! Samtidig er der mulighed for at klappe Sagnlandets tamme ”kælekarper” i Videsø, købe foder og fodre de ivrige fisk eller lade dem sutte på dine fingre, hvis du tør (pst… bare rolig, de har ingen tænder)

 

Kl. 13.00 – 13.30 og Kl. 15.30 – 16.00 – EN KARPE PÅ KROGEN!

Sagnlandets fiskeformidler fortæller om fiskeriets historie gennem 10.000 år og viser historiske fiskeredskaber frem. Sportsfiskeren fisker et par af karperne op og viser de levede fisk frem, fortæller om fiskens historie, adfærd, biologi  og slipper den siden løs igen i søen.

 

Kl. 14.00 – 15.00  – SMAG RØGET FISK

Er det rigtigt, at ferskvandsfisk smager af mudder? Eller er det en himmerigsmundfuld? Find selv ud af det kom og smag frisk røget fisk direkte fra oldtidsovnen!

Programmet kører begge dage og der er naturligvis mulighed for at kombinere oplevelsen med en tur rundt i resten af området omkring Sagnlandet.

Skulle du selv få mod på at prøve fiskeriet efter karpefisk, så er der masser af god grundlæggende information at finde i videoklippet her, hvor Sagnlandets karper faktisk også bliver udfordret.

60 deltagere til temaaften om Isefjordsørreden

peter-geertz-hansen-til-isefjordsaftenen

Det var faktisk en tanke, der opstod for længe siden, da jeg mere eller mindre frivilligt indvilligede i, at være med til at finde nøglefiskere til den store Isefjordsundersøgelse og blev kontaktet af Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua, der stod fadder til selve undersøgelsen. Burde vi ikke afholde en aften med fokus på den solide bestand af havørreder i vandløbene rundt om Isefjorden og det deraf forrygende fiskeri i fjorden?

Heldigvis var der fuld opbakning til arrangementet i Arbejdsgruppen i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, og det flaskede sig yderligere således perfekt, at i mellemtiden havde Holbæk Kommune tilsluttet sig Fishing Zealand, hvilket gjorde, vi kunne indgå i et samarbejde med FZ-repræsentanten i Holbæk, Kasper Funch Vinding om afholdelsen af selve arrangementet.

TØS skulle sørge for alt det praktiske, så kunne vi låne kantinen på Rådhuset, idet der både var plads og IT-hjælpemidler.

Jeg fik arrangeret en dato med Kasper, da kantinen ofte er booket til arrangementer, og Peter Geertz-Hansen tog turen fra DTU Aqua i Silkeborg til Holbæk.

Vores egne folk i TØS, der også er tilknyttet FZ, ville gerne stille op, og derfor sammensatte vi et bredt program, der gav Peter Geertz-Hansen mulighed for at udbrede sin store viden om de foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende Isefjordsundersøgelsen (link: www.fiskepleje.dk/isefjorden).

Peter Henriksen, der er fiskefaglig rådgiver for FZ og samtidig har foretaget en masse fiskeundersøgelser i både Holbæk, Lejre og Odsherred Kommune, tog sig af den mere nørdede del af aftenen.

Lars Juel Hansen, der er certificeret FZ-guide sluttede aftenen af med at give en række formidable tips til, hvordan man griber fiskeriet an i Isefjorden ud fra en ”keep-it-simple-filosofi”.

Jeg fik lov til at fortælle om TØS’ mange projekter, og hvordan vi griber tingene an udfra en hollistisk tilgang til vand- og fiskeplejen, -alle stadier af en havørred-livs-cyklus skal jo være til stede for at ørreden i sidste ende (og helst), både kan gyde i vandløbene og dermed reproducere sig selv, og fanges i fjorden til glæde for en lystfisker.

Invitationen til arrangementet blev slået op på både internettet, Facebook, og i den lokale presse. Dermed mødte 60 deltagere op, der hver havde givet en lille sjat til øl og vand. Overskuddet endte med at blive på et par tusinde kroner for arrangementet, hvilket vi vil bruge på flere restaureringsprojekter og arrangementer til glæde for alle lystfiskere med hang til fisk og flex.

Det blev en forrygende aften, og de mange deltagere fik (forhåbentlig) en masse med hjem. Både at tænke og glædes over, samt mulighed for at fange lidt flere fisk, næste gang fisketuren henlægges til Isefjorden.

Der var stof til eftertanke, for af de mange tusinde ørreder, der hvert år sættes ud i Isefjorden, er fire ud af fem af de havørreder, der fanges i fjorden, naturlige fisk fra vandløbene og kun hver femte fanget havørred er altså en ”udsætter”!

Hvor bliver de udsatte havørreder af, -dør de, vandrer de ud af fjorden, eller er de mon ”klogere” end de naturlige fisk, der hugger på lystfiskerens bedrag. Sjovt nok, bliver vi kloge af undersøgelser, men det er også en kendsgerning, at så snart vi ved noget, rejser det nye spørgsmål om alt det, vi ikke ved. Med dette in mente, foreslog Jan Aggerholm, der er formand for Sjællands Ørredsammenslutning, hvor også TØS er aktiv, at vi skulle afholde endnu en aften, hvor vi prøvede at blive kloge på alle aspekter af fiskeplejen i Isefjorden.

Afholde en nørde-aften, hvor fiskerikontrollen deltager, foreningerne deltager, biologer deltager, DTU Aqua deltager, og andre, der ved noget. Måske kunne vi samle en masse løse ender, og gøre det bare lidt bedre. Dermed blev tema-aftenen afsluttet med et håndslag om, at vi mødes igen.

I Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Fishing Zealand skal der lyde en meget stor tak til deltagerne for at møde op med en masse gode spørgsmål, smil på læben og et par tusind kroner til vand- og fiskeplejen i Isefjorden.

Sidst, men bestemt ikke mindst, også en stor tak til Kasper Funch Vinding for det fine samarbejde, -og jeg lagde godt mærke til, at Kasper var på job for at servicere alle med IT-hjælpemidler, dørmand og ”udsmider” til tiden.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Børnene havde en fantastisk fisketur i Sommerland Sjælland

18342685_10154550421937135_6118450031287396478_n

De heldige børn, der blev udtrukket i vores konkurrence om at komme med på medefiskeri, havde i søndags en fantastisk dag i Sommerland Sjælland sammen med instruktørerne fra Køge Mede Team.

Som det ses på billederne blev der fanget rigtigt godt med fisk. Der blev faktisk landet i alt 84 karper – godt gået!

18425007_1924481311099872_539135881617254337_nIdeen med fisketuren kom af, at Sommerland Sjælland skulle have flyttet nogle af deres karper til andre søer – og til dette arbejde deltog børnene også flittigt.

Claus Foss fra Køge Mede Team meddelte efterfølgende, at det var en flok glade børn, der tog hjem efter en fisketur, som de vist aldrig glemmer.

Sommerland Sjælland havde ladet ordet sive, og bl.a. TV2 Øst mødte op og optog et indslag fra dagen. Fik du ikke set det søndag aften, kan du se det lige her:

https://www.tveast.dk/nyheder/07-05-2017/1930/flyttedag-i-sommerland-sjaelland?autoplay=1#player

På Fishing Zealands vegne siger vi tak til Køge Mede Team og Sommerland Sjælland for samarbejdet – og en kæmpe tak til de dygtige unge fiskere, der deltog.

Gribskov inviterer tilflyttere på fisketur

_mg_6511

Er du er flyttet til Fishing Zealand-kommunen, Gribskov, inden for det sidste år? Så inviterer Gribskov Kommune dig og familien med på en gratis fiske- og hyggetur d.21.maj kl.10-13.00 – og borgmesteren er med som vært. Dette er én af kommunens fine initiativer for at lette tilflytningen til kommunen og vise, at alle er hjerteligt velkomne.

Der stævnes ud med båd fra Gilleleje Havn, og har du ikke selv fiskegrej, så er der mulighed for at låne udstyr på båden. Desuden vil der blive budt en vand og en let bid mad undervejs.

Tilmelding til fisketuren er efter først-til-mølle-princippet, og her bør man bide mærke i, at der kun er et begrænset antal pladser på båden. Så vil du med ud og prøve dig på fangst af torsk, sild og fladfisk, så giv lyd fra dig. Tilmelding kan finde sted ved henvendelse hos: kfran@gribskov.dk