Kategorier

Bloggere

Nærmest-alene-udsætning!

Udsætningen i år blev en kende anderledes end sædvanligt, idet vi ikke havde nogen event eller på anden vis offentlig arrangeret fejring af denne glædelige begivenhed. Vi håber naturligvis, udsætningen næste år kommer til at foregå under andre og mere festlige former. Her er det udsætningen af 25.500 stk. smolt i Nivå, hvor vi kun lige var nok frivillige til at holde røret med de små ørreder under udsætningen.

I skyggen af Covid 19 og nattens mulm og mørke, blev omtrent 70.000 stk ørredsmolt sat ud i mundingerne af vandløb til Øresund, Nordkysten og til vandløbene, Ejby Å og Elverdamsåen i bunden af Isefjorden i Lejre Kommune. Udsætning af ørreder sker hvert år, -dog med et lidt varierende antal og er en del af den sjællandske fiskepleje, der er finansieret af Fisketegnsmidlerne, som vi alle betaler til. Men i år var det en kende anderledes.

Ingen events, som jo ellers plejer at være en af årets lejligheder til at være sammen og til at hygge os. Vi måtte faktisk undlade at fejre udsætningerne, og lægge vægt på, at så få folk som overhovedet muligt dukkede op. Derfor var det i store træk kun Linda Bollerup Høeg fra FGU Fyn (Fyns Laksefisk), chaufføren Brian, Benny fra Fiskeringen og jeg, der tog vare på udsætningerne.

Det var en lidt flad fornemmelse, når vi nu tidligere har været helt oppe på 100+ personer til udsætning af de små ørreder, der nu skal ud og leve ”det frie liv”. Men sådan er det. Det er afgjort fornuftigt at støtte op om at mindske muligheden for spredning af Corona-virussen mest muligt. Vi må skrue op for blusset næste år, når vi forhåbentlig har normale tilstande igen.

Vi trak udsætningerne til sent på dagen således, at ørrederne har de bedste muligheder for at akklimatisere sig i skumringen og nattens mulm og mørke. Fri for predation fra måger og skarver, der jo ellers kan tolle voldsomt i udsætningerne, når de små forsvarsløse ørreder plasker rundt i å-mundingerne. Derfor blev de første fisk ved Nivå (25.500 stk) sat ud klokken 16.16 og siden fulgte ørrederne i Esrum Å (12.500 stk), og Højbro Å (13.500 stk) i det nordsjællandske.

Derefter gik turen til bunden af Isefjorden, hvor der blev sat fisk ud i Ejby Å (7000 stk) og i Elverdamsåen (11.500 stk).

På de to sidste stationer var klokken blevet mange, og de små ørreder, der stammer fra moderfisk fra Elverdamsåen og derfor genetisk identiske med den stamme, der sikrer en af Sjællands bedste bestande, blev sat ud i bælg-mørke.

I Ejby Å var der dog en lille smule lys i åens løb, så jeg optog en lille film af det fine vandløb inden udsætning, som du kan se her:

Da den sidste fisk var rutschet ned i Elverdamsåen, kunne vi sige pænt farvel til hinanden og trods alt glæde os over, at Linda’s kærlige omsorg for vores små ørreder, endnu engang har sikret Fiskeplejen i Nordsjælland, Isefjorden og i Sejerøbugten.

Sagen er nemlig den, at der skulle sættes i omegnen af 50.000 stk. ørredsmolt ud i den nordlige del af Isefjorden i Odsherred Kommune og i Sejerøbugten dagen efter. I alt blev der således sat 60.000 stk. ørredsmolt ud i Isefjorden, ca. 10.000 stk i Sejerøbugten og lidt over 50.000 stk. i de nordsjællandske vandløb.

Midt i elendigheden over Covid 19, er der på trods af det, også gode effekter af hjemsendelses-ordren fra regeringen. Ikke på noget tidspunkt, har vi haft så gode muligheder for at agere vagtværn mod måger og skarv, som i øjeblikket. Det fik jeg selv en påmindelse om dagen efter, -på en hellig tirsdag. Under normale omstændigheder ville Elverdamsåen ligge øde hen og give både skarv og måger gode muligheder for at æde løs af de små ørreder.

Men den morgen var der en håndfuld folk ude for at spadsere allerede tidligt på morgenen, da jeg selv var nede for at kigge. Det er nemlig guld værd, -denne tilstedeværelse i naturen og i særdeleshed ved udsætningerne, idet vi er gode til at beskytte de små fisk mod predation. Der skal derfor lyde en stor opfordring fra mig: Hvis du skal ud for at trække lidt frisk luft, gå en tur med hunden, din bedre halvdel, eller blot trænger til at få lidt sol på kinden, så må du hellere end gerne kigge forbi mundingerne af de ørredvandløb, hvor der i disse uger sættes fisk ud. Det vil give ørrederne ro til at opnå naturlig adfærd og søge i skjul, når der er fare på færde.

I sidste ende betyder det en større overlevelse og dermed også et bedre fiskeri på kysten for os alle.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Store øjeblikke på gydebankerne!

På netop de gydebanker, vi lagde ud i sensommeren 2018, fik Jan Andersen fra LNF1920, en fantastisk oplevelse i begyndelsen af denne vinters gydesæson.

Vinterens gydning er nu slut, og vi kan kun med krydsede fingrer håbe på, at ørredynglen lige nu ligger trygt og godt i gydebankerne, altimens frisk iltrigt vand strømmer gennem bankerne og sikrer de små ørreder optimale betingelser, inden de klækker om en måned til halvanden.

Jeg bliver til stadighed helt salig ved tanken. Tænk blot på alle de projekter, -vi, I og alle i samarbejde har udført i de seneste år. Det er kimen til større ørredbestande, og det er kimen til fantastiske øjeblikke på gydebankerne.

Tag nu for eksempel en oplevelse, Jan Andersen fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920) havde tilbage i november måned. Jan går ofte tur i skoven ved Corselitze Gods. Her løber Askehaveløbet igennem skoven og munder ud på Østfalster. Dette vandløb har igennem mange år haft en ørredbestand, men alt for lidt gydegrus.

For en halv snes år siden fortalte Jan, at der var en del havørreder, der var oppe for at gyde.

”De står på nakken af hinanden på de få gydebanker, der er i vandløbet”, fortalte han dengang. Det har ændret sig nu. For i sensommeren 2018 restaurerede vi Askehaveløbet i samarbejde med lodsejer og Guldborgsund Kommune. Det var et kommunalt vandplansprojekt, som vi derefter fordoblede.

Når jeg nævner det, i denne sammenhæng, er det netop fordi, Jan Andersen under én af sine gåture i skoven, oplevede én af de store øjeblikke på gydebankerne. Det var som sagt i november måned sidste år.

Jan kiggede forbi Askehaveløbet og nede i vandløbet, -netop på de gydebanker, vi havde etableret lidt over et år tidligere, stod to fine havørreder i færd med at forberede gydningen. Jan tog resolut sin telefon frem og forevigede denne scene til glæde for os alle.

Jan har nemlig delt oplevelsen med mig, og har givet mig lov til at lægge den op på vores Youtube-kanal.

Jan fortæller om klippet, at en mindre havørredhun står på banken sammen med en større havørredhan. Hun svømmer derefter lidt opstrøms og ”samler” endnu en havørredhan op, som svømmer sammen med hende ned til den gydebanke, hvor hun øjensynligt vil lægge sine æg. Da den nye han får øje på den noget større han, der stod tilbage på banken, fortrækker han øjeblikkeligt for ikke at få ørerne i maskinen.

Jan afslutter sin beretning med at fortælle, der var ca. 25 havørreder på en kort 300 meter lang strækning af åen.

De to fisk på gydebanken blev stående samme sted længe, hvorefter Jan gav dem fred til at gyde. Netop fred og ro er essentielt for succes på gydebankerne, og Jan opførte sig præcis, som man bør gøre.

Lade være med at mase på, lade være med at forstyrre dem, men blot kigge på afstand og med ”indianer-adfærd” kigge forsigtigt på dette vidunderlige sceneri i den danske natur. Det er naturligvis også vigtigt at pointere, at den private ejendomsret gælder langs vores vandløb, og man må dermed ikke gå langs vandløbene uden lodsejerens tilladelse. Men fra broer, langs skov-veje, offentlige stier er der adgang til den slags National Geografic-oplevelser.

Jeg har såmænd også fået energi til mange timers restaurering ved gydebankerne i år. Denne flotte 5-6 kg store havørredhun, havde selskab af ikke mindre end fem hanner på gydebanken i en sjællandsk ørredbæk.

Jeg har selv oplevet flere fantastiske øjeblikke, -også i denne gydesæson. Ét af de største øjeblikke var i en lille sjællandsk ørredbæk, hvor en stor hun på 5-6 kg havde et helt harem af fem mindre hanner omkring sig på en gydebanke lige for fødderne af mig.

Det var midnat og fiskene var dermed ikke så sky, som de er om dagen – og lader sig i øvrigt heller ikke forstyrre på samme måde som om dagen.

Jeg var også heldig at have mobiltelefonen klar og kunne ligeledes optage en fantastisk adfærd fra de seks havørreder. Havørredhunnen var meget eksponeret af de mange havørredhanner.

Der var en spænding i vandløbet, som selv jeg, der har set dette skue mange gange, ikke kunne undgå at blive berørt af. Dette skue var naturen i sin reneste form.

Hvem skulle mon ende med at befrugte hendes æg?

Spørgsmålet må svæve i luften, -jeg ved det ikke, for også disse fisk fik fred og ro til at gyde. Jeg kan dog betro jer, at den lille sniger-han, der pludselig blandede sig i idyllen, havde store chancer!

Du kan se klippet via dette link på vores Youtube-kanal

For at være ærlig, så giver den slags oplevelser, energi til at knokle på, året igennem for at gøre det godt for vores ørredbestande rundt omkring på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, -og du skal være mere end velkommen næste gang, vi restaurerer et vandløb.

Oplevelserne venter nemlig også på dig, derude!

Præcis som de gjorde for både Jan og jeg i denne vinter.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

Pragtfuldt at være i gang, -igen!

Donnemoseløbet, der løber det sidste stykke ned over strandbredden og ud i Østersøen på Falsters østkyst. Tænk engang, når havørrederne om efteråret skal op over denne havstok….!

I de seneste mange uger, måneder, hvor det har regnet i stride strømme, -har jeg været meget nervøs for, om vi måtte aflyse weekendens restaureringsprojekt i Donnemoseløbet på østkysten af Falster. Kunne vi køre langs vandløbet? Udlægning af 14-15 tons gydegrus fra maskine, som Guldborgsund Kommune havde lovet at lægge i vandløbet for os.

Gydegruset var lagt i Donnemoseløbet i forvejen og vi skulle kun rette det til. Her er det bl.a. Jan Andersen og Hans Erik Pedersen fra LNF1920, der er i gang med en 20-meter banke!

Mine bange anelser blev gjort kraftigt til skamme, idet vandstanden i Donnemoseløbet ikke var nævneværdig højere end normalt. Engarealer og mose opstrøms holder de store mængder nedbør i ave, og sikrer en lind, stabil strøm. Pulsene opmagasineres, og sikrer sågar vand i åen om sommeren. Det var derfor med store forventninger, jeg trillede sydpå i lørdags i en noget anden hastighed, end jeg plejer!!! Jeg havde nemlig trailer koblet til min Mazda, fyldt med trillebøre, ”rivejern” og et par skovle. Der var med andre ord tid til at kigge ud undervejs. Det var næsten forår derude, -i virkeligheden.

På vej sydpå blev vejene mindre og mindre. Til gengæld blev naturen omkring dem, større og større, og da vejen endte i et T-kryds, helt ude ved strandbredden, var der blot tale om en lille skovsti på Corselitzes jorde, netop hvor Donnemoseløbet tager sin sidste tur ud over strandbredden for at løbe i Østersøen. Hold op, hvor var der smukt.

Det færdige resultat af den flotte 20 meter lange gydebanke, giver sgu da næsten tårer i øjnene!!!

Klokken 10.10 mødtes vi alle, medlemmer af Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn (LNF1920), og de frivillige folk fra Grusbanden. Nu skulle vi i gang, og en lang vinter uden de store projekter var slut.

Netop som vi skulle i gang, kiggede solen frem og for at gøre det hele fuldendt, mødte gamle venner op for at hjælpe til. Jens Tudvad og Jan Andersen, som jeg igennem mange år har kendt gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, da vi alle tre har været lokalredaktører på Sportsfiskeren. Herligt og ganske overrumplende!

Jan havde sågar en lille film med af gydende havørreder fra Askehaveløbet, som han havde optaget i november måned. Gydende havørreder netop på den strækning af Askehaveløbet, vi restaurerede for halvandet år siden en vanvittig varm dag i august.

Kort efter var vi i gang. Gydegruset blev lagt pænt til rette, og efterhånden som vandet klarede op, blev også de mange skjulesten lagt pænt ned i Donnemoseløbet. Alle var i gang. Alle havde ventet på at komme i gang.

Fællesfoto af flokken af frivillige fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, samt fra Grusbanden. En halv snes var inde over projektet i løbet af dagen, og alle gik, -sjovt nok, rundt med smil på læben.

I løbet af dagen var knapt en snes personer inde over projektet, og der var lutter smil på læben. Det kedelige å-løb blev i løbet af blot nogle få timer forvandlet til en lille perle igennem skoven, og jeg var helt oppe under loftet af glæde. Det var Martin Friis Mortensen fra vandplejeudvalget i LNF1920 også. Han er nemlig bagmanden bag projektet, og som en ekstraordinær indsats, havde han og ”Dres” kørt skjulestenene til åen med trailer, -ad flere gange!!!!

Der blev lavet 8 gydebanker, hvoraf den ene var omkring 20 meter lang, en anden 10 meter lang og et halvt dusin på 5 meter. Skjulestenene blev lagt dels mellem gydebankerne, og så blev der lagt en større mængde nedstrøms for gydebankerne på en 2-250 meter lang strækning.

I alt blev Donnemoseløbet restaureret på en knapt 400 meter lang strækning og det så drøngodt ud.

Godsforvalteren Poul Schreiner, Corselitze kiggede forbi ud på eftermiddagen og fik en hyggelig snak med de frivillige, der naturligvis takkede ham for det gode samarbejde omkring projektet.

Sten til skjul i vandløbet blev lagt ud efterhånden som vandet klarede op. Fantastisk at tænke sig, at hver eneste sten i fremtiden er en standplads for en ørred i åen.

Nu kunne vi glæde os over det lille vandløb og huske hinanden på, at hver lille sten, vi havde lagt i vandløbet, i fremtiden vil være en standplads for de ørreder, der vil klække i gydebankerne. Det glæder vi os til at kunne dokumentere.

Da vi snakkede af, under de nøgne trækroner på skovvejen ved Donnemoseløbet, kiggede en af områdets mange havørne forbi i følgeskab med en rød glente, der så en kende klejn ud sammenlignet med den enorme havørn.

Det var som om, den lige skulle godkende dette fremtidige taffel, vi havde skabt i åen.

Det skal være den velundt at tage en havørred eller to, når de gydemodne fisk kommer retur for at gyde- -og jeg vil give min højre arm for at få det at se!

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Åbent for tilmelding til Fjordlandet Open, der løber af stablen d. 20.-22. marts 2020.

FORÅRSUDGAVEN AF FJORDLANDET OPEN ER AFLYST

Beslutningen er truffet på baggrund af regeringens tiltag mod smittespredning og Roskilde Kommunes politik på området.  Vi beklager denne triste melding og håber samtidig på jeres forståelse herfor. Vi håber du har lyst til at deltage i efterårets udgave i stedet.

 

Denne gang foregår det med base i Roskilde Kommune, men konceptet er som tidligere.

Fjordlandet Open er en frivillig catch & release fiskekonkurrence. Det engelsk udtryk ”catch & release” betyder “fang og genudsæt”, hvilket efterhånden er blevet integreret del i det danske lystfiskersprog. Så til denne konkurrence skal du blot fange en havørred, måle længden og tage et billede. Og som deltager har du to dage – lørdag og søndag – til at fange den længste havørred i Roskilde Fjord eller Isefjorden.

Efter fangsten sender du billedet ind til arrangørerne, hvormed din fangst indgår i konkurrencen. Vi opfordrer samtidigt til, at fisken genudsættes i fjorden efterfølgende.

 

Du behøver ikke at have en lang lystfiskerkarriere bag dig for at deltage – du kan være lige så god og heldig som alle andre. Så længe man har snøren i vandet – er der altid en chance for en flot fisk.

Basen for konkurrencen er denne gang Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, 4000 Roskilde. Her afholdes det obligatoriske infomøde fredag aften, samt præmieoverrækkelse om søndagen.

Fredag aften gennemgås reglerne for weekendens konkurrence og præmierækken nævnes. Her samles vi til en hyggelig aften, hvor der ligeledes er fællesspisning og spændende foredrag, som er inkluderet i deltagergebyret. Du kan finde aftenens program her.

Fredag aften får du også udleveret det obligatoriske målebånd, der skal anvendes i konkurrencen. Endelig er der chance for at vinde nogle lækre præmier i det amerikanske lotteri, der er sponsoreret af Jagt og lystfiskerhuset, Roskilde. Overskuddet herfra går til vandpleje i vandløbene til fjordene.

I foråret 2019 blev der fx indsamlet 7.000 kr., der gik til Odsherred Sportsfiskerforening (OSF). OSF kommer forbi fredag aften og fortæller om, hvad pengene er brugt til. Ved seneste konkurrence i september måned blev der indsamlet over 5.000 kr., som også kommer vandplejearbejde i fjordlandet til gode.

Sideløbende med fiskekonkurrencen afholder vi som vanligt også en fotokonkurrence, så sørg for at tage en masse smukke fotos af dine oplevelser ved vandet.

Til den kommende konkurrence vil vi opfordre alle tidligere deltagere til at medbringe målebåndene fra tidligere konkurrencer. Disse vil så blive genbrugt, hvor de bliver farvet i en ny farve fredag aften til infomødet.

Du kan finde meget mere information, se præmierne og finde tilmeldingen på konkurrencens hjemmeside og på konkurrencens Facebook-side

På Facebook-siden kan du også løbende holde dig opdateret med de flotte fangster og billeder under konkurrencen.

Prisen for deltagelse er kun 299 kr. og inkluderer også aftensmad og foredrag fredag aften!

 

Hvorfor er konkurrencen flyttet fra Holbæk til Roskilde Kommune?

Det korte svar på dette spørgsmål er, at kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har valgt ikke at afsætte penge til fortsat medlemskab af Fishing Zealand. Kommunen oplyser, at der ikke er utilfredshed med projektet, men at man ønsker, at Fishing Zealand bliver finansieret på anden vis og ikke via kommunens budget.

Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at Holbæk Kommune ser sig nødsaget til at træde ud af projektet – men samtidigt takker vi for det gode samarbejde.

En særlig tak skal lyde til VisitHolbæk, samt ikke mindst Pro-Outdoor i Holbæk, som alle har ydet en stor indsats i vores fælles samarbejdsprojekter – det har vi altid sat stor pris på.

 

Vi har allerede etableret et godt samarbejde med Roskilde Kommune og andre aktører omkring konkurrencen – og ser frem til et spændende arrangement med base i Roskilde.

Havørredforedrag på Rødvig Kro & Badehotel, Stevns

AFLYSNING AF FOREDRAGET PÅ RØDVIG KRO OG BADEHOTEL

Vi må desværre meddele, at foredraget d. 17. marts er aflyst pga. Corona-situationen og regeringens nye tiltag for at stoppe smittespredningen. Beslutningen er truffet i samarbejde med Stevns Kommune og Rødvig Kro og Badehotel. Alle der har købt billet, bliver kontaktet direkte pr. mail af Rødvig Kro og Badehotel.

Vi beklager naturligvis ulejligheden og inviterer til et nyt foredrag i løbet af efteråret.

Rødvig Kro & Badehotel, Stevns Kommune og Fishing Zealand inviterer endnu en gang til foredrag om kystfiskeri efter havørreder. Foredraget finder sted d. 17. marts kl. 18.30 på Rødvig Kro og Badehotel.

Denne gang har vi inviteret én af de unge og vildt dygtige kystfiskere – Lucas Msiska – til at fortælle om sit fiskeri efter havørreder – og hvorfor Lucas har så stor succes dermed.

Trods sin unge alder har Lucas allerede mange og store havørreder på samvittigheden – ja faktisk langt flere end de fleste når at fange på et helt fiskeliv.

Som 18-årig købte Lucas sin første bil, og derefter tog kystfiskeriet virkelig fart – og her 10 år senere er Sjælland og øerne blevet pisket grundigt igennem med både flue og spin i jagten på den store blanke havørred. De første mange år blev det til over 100 kystture om året – og i takt med at arbejdslivet også skulle passes, blev turene lidt færre, men det gjorde fangsterne ikke – tværtimod.

Lucas er ivrig fluefisker, men er forholdene ikke til det, griber han gerne spinnestangen i jagten på den store blanke fisk. Lucas vil i sit foredrag give tilhørerne et indlevende indblik i sit fiskeri. Herunder alle de vigtige overvejelser han gør sig før og under fiskeriet. Selvom Lucas primært er fluefisker, vil der stadig være fokus på spin og dermed masser af guldkorn at hente for både flue- og spinnefiskere denne aften.

Nogle af de helt basale ting, som er så afgørende for succes på kysten, vil Lucas komme ind på såsom, vind, strøm, vandstand m.m.  samt det rette grej, hvordan pladserne affiskes, årstidens variation og mange andre ”sølvfarvede” tips og tricks, serverer Lucas denne aften.

Lucas er en del af en lille gruppe venner, der er vilde med at fiske – kaldet Finfollowers. De tager sammen på fiskeeventyr rundt omkring i Danmark og resten af verden. Du kan se de flotte fangster på gruppens Facebook og Instagram.

Inden foredraget serveres der en lækker fiskeret bestående af stegt rødfisk anrettet med brændte løg, dampede porre og ærter hertil hvidvins-/flødesauce og polenta fritter. Menuen er inkl. en øl/vand eller et glas vin.

Arrangementet finder sted på Rødvig Kro og Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig.

Billetter til 200 kr. + gebyr kan købes her.

 

HUSK – tilmelding senest d. 12. marts.