Kategorier

Bloggere

Selv de mindste følte sig store til World Fish Migration Day

TØS’er og Bandemedlemmer var mødt op til det internationale samarbejde omkring World Fish Migration Day, hvor vi stod for det ene af mere end 550 projekter på verdensplan.

Efter længere tids forberedelse, både hvad angik tilladelser og hvad angik deltagelse i denne verdensomspændende begivenhed, World Fish Migration Day, startede dagen helt perfekt med sol fra en skyfri himmel, fuglesang og et væld af gule blomster, der kappedes om at være de første på engen til at blive bestøvet.

Jeg var tidligt oppe for at indsamle nogle af ”de gode vandplanter” i et par af tilløbene til Tuse Å.

Vi skulle udplante vandranunkel på de nedre strækninger af Tuse Å, og de yngste deltagere kiggede nysgerrigt på ”de gode vandplanter”.

Første ”stoppested” var Regstrup Å, hvor jeg tidligere har fundet den gode vandplante, -vandranunkel. Denne plante er ikke så almindelig, men vokser dog flere steder i Regstrup Å, hvor den typisk vokser i den stærke strøm på og ved gydebankerne. Men på de sædvanlige voksesteder, var der ikke længere nogle planter og de få, jeg fandt andre steder, var små og undseelige.

Hmm, så kørte jeg til Kalvemose Å, hvor jeg håbede at finde den. Det gjorde jeg, og snart fik jeg fyldt en stor pose med vandranunkel således, at vi kunne udplante stiklinger fra denne vandplante i de nye sving på den genslyngede del af hovedløbet i Tuse Å, nedstrøms for Tusebroerne ude på engene.

Vandranunkel er af flere årsager en fantastisk god vandplante. Den giver vandløbet stor variation, uden at påvirke vandafledningen, og er dermed med til at sikre, at der er en masse forskellige levesteder for både fisk og smådyr. Vandranunkel er blandt andet fantastisk for ørrederne at skjule sig under eller ved siden af, og er samtidig levested for en masse af de vandinsekter, invertebrater, som netop ørreden lever af. Derfor gav det god mening, at være med til at udplante vandranunkel til den nye strækning nedstrøms for Tusebroerne, idet vandranunklen ikke har spredt sig til det nye løb endnu.

Clara på 8 år fik en vandranunkel til at plante på bunden af Tuse Å.

Det tager tid for de gode vandplanter at slå an, så derfor havde TØS taget initiativ til at forbedre miljøforholdene således, at Tuse Å kan leve op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand, idet vandplanter er én af tre målbare parametre. Der skulle plantes vandplanter, skulle der.

Udplantningen foregik i samarbejde med Den sjællandske Grusbande, der består af mere end 600 frivillige ”bandemedlemmer”, der hjælper til med at forbedre miljøforholdene i de sjællandske vandløb.

Vi mødtes derfor ved Tusebroerne, -TØS og Den sjællandske Grusbande, for at bruge nogle timer på at forbedre naturen til World Fish Migration Day, den 21. april 2018.

Netop denne dag er ”afsat” til, -world wide, at sætte fokus på vandrefiskene i et internationalt arrangement med lokalt fundament. Der var planlagt 552 projekter i hele verden, netop den dag (https://www.worldfishmigrationday.com/). TØS og Den sjællandske Grusbande stod for det ene af dem.

Et par håndfulde frivillige ildsjæle, heraf fire børn, var derfor mødt op ved broerne kl. 10.10. Vi lagde ud med at spise morgenbrød sammen, imens vi gennemgik dagens program, der i al sin enkelthed gik ud på, at fordele antallet af stiklinger fra vandranunkel på den mere end én kilometer lange strækning ud over engene. To hold blev sendt afsted med vandranunkel i hver sin pose.

At armene var for korte afholdt ikke Clara fra at hjælpe til og gøre en forskel til glæde for miljøet.

Vandstanden var lav, for det har ikke regnet i ugevis, og det var derfor let at sætte planterne på steder, hvor vi havde en formodning om, at de ville kunne slå an. Det gøres lettest med håndkraft, og med armene stukket dybt ned i det kolde vand, blev hver enkelt lille stikling omhyggeligt forankret i bunden.

Det gik hurtigt, da vi først kom i gang, og selv de mindste fik lov til at føle sig store nok til at gøre en forskel. Clara på 8 år måtte dog sande, at selv om vandstanden var lav, var armene dog en anelse for korte. Men det lod hun sig ikke afskrække af, og med stor iver fik også hun sat nogle gode vandplanter på bunden af Tuse Å. Med hovedet faretruende nær vandoverfladen, blev hele armen og såmænd også lidt af skulderen stukket ned i vandet for at plante vandplanter. ”Ærmet tørrer jo igen”, som hun sagde.

Efter et par timers indsats, kunne vi alle glæde os over, at vi havde gjort vores til at forbedre miljøforholdene i Tuse Å.

Vi håber nu på, de små planter kan vokse sig store, og de må meget gerne sprede sig i de nye slyngninger, for udover at give skjul og føde til ørrederne, er vandranunkel også med til at skygge den mere ”aggressive” vandplante, pindsvineknop, som vokser uhæmmet i de fleste danske vandløb, inklusiv Tuse Å.

Om en måneds tid, i midten af maj måned, vil vi gentage projektet og dér vil det vise sig, om de vandranunkler, vi plantede på strækningen i dag, nu også har slået an. Med det håb, blev der snakket af ved bilerne med en tår sodavand og juice.

Sikke en dejlig dag sammen med både TØS og Den sjællandske Grusbande til World Fish Migration Day.

Det gentager vi gerne.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

 

 

“The World Fish Migration Day (WFMD) is a one day global celebration to create awareness on the importance of open rivers and migratory fish and it is coordinated by the World Fish Migration Foundation. On World Fish Migration Day organizations from around the world organize their own event around the common theme of: CONNECTING FISH, RIVERS AND PEOPLE. Many of these events are open to the public. By working together we create a greater driving force to raise awareness, share ideas and secure commitments”.

 

 

15.000 ørreder sat ud i Mølleåen i et bredt samarbejde

Børn og unge kunne alle sætte sin egen lille portion ørreder ud

Det var endnu engang en festdag, da Den sjællandske Grusbande satte tusindvis af små havørreder ud i Mølleåen i søndags. Der var både våde bukser og fugtige fingre, da børn og voksne deltog i udsætningen ved Strandmøllen denne eftermiddag i Lyngby-Taarbæk Kommune.

De mange tilskuere havde vidt forskellige anledninger for at dukke op. Én havde sat familien af derhjemme, for de interesserede sig ikke for fisk, og en anden havde netop taget familien med for at give sine børn en god oplevelse. En tredje kendte jeg i forvejen, for han var med til et andet projekt i Grusbanden i efteråret i Ellerenden ved Isefjorden. Fælles for alle var dog de glade smil, da ”fiskebilen” fra Fyns Laksefisk dukkede op, og vi sammen kunne sætte de små ørreder ud. Det gjaldt også Lyngby-Taarbæks borgmester, Sofia Osmani (C), der dukkede op sammen med sin familie og deltog i udsætningen af de mange tusinde ørreder.

En ketcherfuld ørreder på vej til Mølleåen

Det var et tilløbsstykke, for selv de mindste børn fik hver deres lille net med ørreder til at sætte ud i Mølleåen og kunne med egne øjne se, hvordan en rigtig levende lille ørred ser ud på tæt hold. Meget tæt hold endda og med en ungdommelig vildskab, der gjorde det svært for barnehænder at holde fast på de små vildbasser. Derfor havde Fyns Laksefisk, der opdrætter de små ørreder, taget net med til udsætningen og jeg havde sørget for akvarier, så ørrederne for en kort bemærkning, kunne ses meget tæt på.

Det gav blandt andet TV Lorry mulighed for at filme ørrederne i deres rette element, da Lorry var med på sidelinjen under hele arrangementet (https://www.tv2lorry.dk/nyheder/15-04-2018/1930/orreder-i-oresund?autoplay=1#player).

Selve udsætningen skete fra den store tankbil, da alle tilskuerne var på plads langs Mølleåens bred inden den løber ud i Øresund. Det er tredje år i træk, vi sætter tusindvis af små havørreder ud i Mølleåen nord for København.

Ørreder er glatte og våde!

I 2016 satte vi 5000 stk. ørreder ud, i 2017 blev der sat 10.000 stk. ud i Mølleåen, og i år havde Den sjællandske Grusbande mulighed for at sætte ikke mindre end 15.000 ørreder ud i åen.

Muligheden opstod, fordi Fyns Laksefisk i Odense, der opdrætter de små ørreder, havde haft en ekstraordinær fin overlevelse af ørreder i år og derfor kunne vi sætte dette ”overskud” af ørreder ud i Mølleåen.

Nu glæder jeg mig til, de mange små ørreder vil vandre ud i Øresund og bidrage til lystfiskernes fangster langs Øresundskysten.

Nogle vil formentlig endda kunne fanges i selve Københavns Havn, mens andre vil svømme nordpå og bidrage til fiskeriet langs Kattegatkysten.

De små ørreder er alle afkom af moderfisk fanget under elektrofiskeri i efteråret 2016 i Esrum Å og er derfor genetisk godt rustet til at kunne klare sig, da moderfiskene er tilpasset livet langs Nordsjællands og Øresunds kyster. Derfor er udsætningen godkendt af DTU Aqua i Silkeborg, der administrerer Fiskeplejen. Det er nemlig således, at genetisk skal ørrederne være tilpasset de forhold, de møder langs kysten, og udsætningen skal derfor ske netop i Nordsjælland.

Ørrederne sættes omhyggeligt ud i Mølleåen.

Det er Den sjællandske Grusbande, der står for selve udsætningen i samarbejde med Fyns Laksefisk og finansieres i et bredt samarbejde.

Blandt andet af tre københavnske fiskegrejsforretninger, ”Forst og Jagthuset” i Lyngby, ”Sport Dres” fra det indre København, samt ”Salmon Fly” i Brønshøj, der hver har købt 2500 stk. ørreder til udsætningen i Mølleåen.

I år har endnu en samarbejdspartner meldt sig på banen, idet Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning også har købt 2500 stk. ørreder hver til glæde for de lokale, såvel som regionale lystfiskere.

Derfor har det i år været muligt at udsætte denne rekordstore mængde ørreder på hele 15.000 stk. havørreder.

Uden disse sponsorer ville det ikke være muligt at finansiere de mange ørreder, og det er derfor med stor glæde, det igen i år er lykkedes at samle midler til udsætningen.

Jeg synes, det er en fantastisk gestus overfor de nordsjællandske og københavnske lystfiskere, og på vegne af Den sjællandske Grusbande, er jeg utrolig glad for det fine samarbejde med både grejbranchen og Lyngby-Taarbæk Kommune, som allerede nu har tilkendegivet, at man også næste år vil være med til at sætte ørreder ud i Mølleåen til glæde for både lystfiskere og deltagere på selve dagen.

 

Bandeleder, Rune Hylby

 

Stor interesse for havørredforedrag i Gilleleje

Torsdag den 22. marts havde Helsinge og Omegns Sportsfiskerklub i samarbejde med Fishing Zealand, inviteret til foredrag på Hotel Gilleleje Strand.

Foredraget handlede om, hvordan du griber forårsfiskeriet an efter havørred på Nordkysten. Det var de to Fishing Zealand fiskeguider Rune Westphal og Keld Juul Michaelsen, som delte ud af deres erfaringer fra Nordkysten, samt tips og tricks til, hvordan du optimerer dine chancer på kysten både før og på selve turen. De to foredragsholdere fortalte om betydningen af vind og vejr, men også grejvalg og blink/fluer blev berørt. Endeligt blev der gennemgået et par typiske Nordkystpladser og fortalt om, hvordan de fiskes mest effektivt.

De 63 deltagere viste stor interesse og spørgelyst med efterfølgende god feedback og interessante input til fiskeriet på Nordkysten.

Vi vil gerne sige tak til de fremmødte, Helsinge og Omegn Sportsfiskerforening og til Hotel Gilleleje Strand for perfekte rammer, god mad og betjening

Knæk og bræk med forårsfiskeriet

Rune og Keld

 

Hornfiskeeventyr på Orø

I  Bededagsferien 27.- 29. april, er der mulighed for at komme i hælene på det eventyr, som Nikolaj og Jørgen fra Nak og Æd oplevede, da de besøgte Orø i foråret 2017.

Fjordhus B&B arrangerer nemlig et fiskeevent i Bededagsferien med fiskeri efter hornfisk. Undervejs er der endvidere aktiviteter omkring røgning og anden tilberedning af fangsten. Ligeledes er der mulighed for at smage lidt på den lokale Orø-bryg og kryddersnapse af strandmalurt, havtorn og slåen.

Læs mere om det fulde program og tilmelding på Fjordhus B&B

Ligeledes kan du se eller gense programmet Nak og Æd her

 

Plastfri Roskilde Fjord

Roskilde Oplevelseshavn, Roskilde og Omegnes Lystfiskerklub, Fishing Zealand og Danmarks Naturfredningsforening sætter fokus på forurening omkring Roskilde Fjord.

I tidsrummet 12 – 15, bliver der søndag den 22. april arbejdet med at gøre Roskilde Fjord mere fri for plastik – og affald i det hele taget. Derfor er opfordingen klar: kig forbi Roskilde Oplevelseshavn, hvorfra vi koordinerer affaldsindsamlingen og udleverer sække til at samle affald i. Tag gerne hele familien med og få samtidig en god oplevelse i det fri, langs den smukke fjord.

Samme dag holder Roskilde Oplevelseshavn 5 års jubilæum og derfor sker der tillige en masse spændende aktiviteter på havnen:

* Mal en fisk eller fugl og deltag i konkurrencen om flot præmier, hver time.

* Smag på en røget fisk og lækkert naturbrød

* Roskilde Fjord har mange fiskemuligheder- ROLK kan guide dig

* Musik på havnekajen

* Piraterne indtager Roskilde Havn

Affaldsindsamlingen er en del af Plastic Change og der tillige planer om at afholde lignende indsamlingsdage både til sommer og til efteråret.