Kategorier

Bloggere

Vandløbstur for beslutningstagere i Stevns Kommune

Demonstration af grødeskæringsbåd i Tryggevælde Å.

Fishing Zealand tilbyder alle medlemskommuner, at jeg kan bidrage med planlægning og deltagelse i temadage/ekskursioner med politikere og andre beslutningstagere på ture til de lokale vandløb. Den første tur fandt sted den 20. juni i Stevns Kommune, hvor vi drog i felten i strålende solskinsvejr og til fuglenes sang.

Turens tema var vandløbsbiologi, praktisk forvaltning samt de socioøkonomiske perspektiver ved en stor fiskeproduktion og lystfiskeri. Jeg skulle  fortælle om vandløbskvalitet, smådyr, fisk samt perspektiver, mens Espen Petersen (HedeDanmark) fortalte om den praktiske grødeskæring og viste metoderne med hånd-le i Krogbæk samt grødeskærebåd og mejekurv i Tryggevælde Å. På den måde kunne alle se, hvordan tingene foregår i felten, hvilket altid er et godt grundlag for en god snak om de dilemmaer, der knytter sig til at opnå en tilfredsstillende  vandløbskvaliteten samtidig med, at en nødvendig vandføringsevne tilgodeses. Turen gik til den restaurerede Krogbæk og hovedløbet Tryggevælde Å.

Demonstration af grødeskæring med le i Krogbæk.

Turen var arrangeret af natur- og miljømedarbejder Mads B. Lillelund fra kommunen og indbudt var medlemmerne af Udvalget for Plan, Miljø og Teknik samt grønt råd,  i alt ca. 20 personer. Vi så på fysiske forhold og på, hvordan man måler faunaindeks ved en praktisk demonstration med sparkeprøver og smådyr.

Naturligvis blev der også el-fisket på en kort strækning, hvor der til alles overraskelse stod tæt med ørredyngel. Jeg fortalte kort om, hvad der skal til for at få gode vandløb. Herunder hvordan der opnås opfyldelse af miljømålene og størrelsen af den store socioøkonomiske gevinst, der er i gode fiskeproducerende vandløb, som understøtter et lystfiskeri langs kysterne.

Og stor var overraskelse, da jeg kunne fortælle, at den socioøkonomiske værdi af den lille fine Krogbæk antageligt ligger omkring et par millioner kr. om året – da faldt kæberne til åbrinken.

Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune Flemming Petersen gav turen følgende skudsmål:

Udtagning sparkeprøver til bedømmelse af faunaindeks

“Det har været en gave at få besøg af Peter Henriksen, og høre om værdien af at producere havørreder i vores vandløb samtidig med at vandløbskvaliteten får det bedre af gydegrus og skjulesten. Skjulestenene kan også virke som brinksikring til glæde for grundejer.

Ud over havørrederne er tiltagene med til at opfylde målsætningerne i vandområdeplanerne, som jo er en opgave vi skal løse kommunalt.

Yderligere er der en god og vigtig turisme-vinkel, som kan gavne os alle på Stevns, fordi fisketurisme kan give øget omsætning i vores lokalsamfund.

Jeg kan kun opfordre mine kolleger i de andre FZ-medlemskommuner til at deltage i sådan et arrangement. Vi valgte at gennemføre arrangementet som en temadag om vandløbspleje, hvor kommunens grønne råd blev inviteret.

At se Peter el-fiske var jo spektakulært. På 4 meter elfiskede han over 30 små havørreder i et af vores gode fiskevandløb. Det var en fin øjenåbner for mange af deltagerne”.

-Peter W. Henriksen

Mon havørnen kigger forbi?

I februar måned blev første del af ”projekt forbedringer for ørredbestanden i Truelsbækken” etableret. En 80 meter lang gydebanke blev rettet til at et halvt hundrede deltagere.

Hver evig eneste gang jeg kører på Holbækmotorvejen over Elverdamsåen i vestgående retning, bliver jeg helt glad indeni. Turen glæder mig ualmindeligt meget, når Tempelkrogen Nord og Syd åbenbarer sig, just som man kommer ned ad bakken og ud på det flade stykke af motorvejen inden den deler sig igen mod Kalundborg og mod Holbæk. Dette store vådgøringsprojekt, som jeg igennem mange år var involveret i, til møder, til høringer, til forberedelserne og som nu ligger som en naturperle med et fugleliv uden mage.

Gæs, ænder, vadefugle, og ofte den majestætiske havørn ses ude over det store område mod nord og mod syd. Nu skal der gøres noget for fiskene også. Igen, fristes jeg til at sige. Ad to omgange har vi nemlig allerede været i gang.

I efteråret flyttede vi fisk fra Elverdamsåens gamle løb over i det nye, og i februar måned etablerede vi en næsten 100 meter lang gydebanke i Truelsbækken, der også har fået nyt løb, præcis som Elverdamsåen. Begge projekter skete i samarbejde med bygherre, Eskild Dalsgård Lund fra Lejre Kommune og projektleder, Jesper Sverdrup Kierkegaard fra HedeDanmark.

Flot så det ud, og i fremtiden vil ørrederne stå tæt på gydebanken.

Nu skal vi i gang med endnu et projekt i dette fine samarbejde, hvor også Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) og Den sjællandske Grusbande deltager med stort engagement og initiativ til glæde for ørredbestanden i Truelsbækken.

Det sker søndag den 30. juni klokken 10.10.

Vi skal have taget hånd om knapt 15-20 kubikmeter gydegrus, der skal lægges i Truelsbækken således, at ørrederne allerede i den kommende gydesæson i oktober-november, kan finde frisk og brugbart gydegrus. Ørrederne lægger nemlig deres æg i dette gydegrus. Grus er så meget sagt, for i virkeligheden er gydegrus betegnelsen for valnøddestore sten, og sikrer, at æggene ligger beskyttet og hele tiden forsynes med friskt iltrigt vand, der strømmer mellem stenene.

Bunken af sten ligger lige nu på engene og minder mig hver gang om, at vi kan og skal gøre det bedre endnu. Det hjælper Jesper med, for i den kommende uge, bliver gydegruset lagt ned i Truelsbækken, hvorefter vi fra TØS og Grusbanden efterfølgende skal rette det til således, at ørrederne får mest muligt glæde af det.

Truelsbækken skal forbedres yderligere, og her er et par TØS’er ude for at inspicere strækningen, så vi får mest muligt ud af anstrengelserne.

Men det er ikke eneste ”event” på næste søndag. Eskild vil nemlig endnu engang gå en tur med dem, som er mere interesserede i området og dets fine natur, end lige nøjagtigt at rette gydegrus til. Det bliver en helt anden oplevelse denne gang, fremfor i februar måned, hvor regn og rusk gjorde livet surt for ikke blot fuglene, men også for deltagerne.

I dagens anledning deltager også Lærke Falstaff på denne walk n’ talk. Lærke er naturmedarbejder i Lejre Kommune, og både Eskild og Lærke vil fortælle om området og dets helt unikke naturværdi. Med andre ord bliver det en fantastisk dag ved Tempelkrogen Nord, hvor vi både skal have rettet gydegrus til og vi skal kigge endnu engang på det fantastisk smukke område, -med guide, nørderi og miljøforbedringer. Det bliver ikke bedre!

Meningsfyldt, indholdsrigt og så håber jeg, krydser fingre for, at havørnen kigger forbi og lige giver en ”high five” for dette samarbejde mellem, Lejre og Holbæk Kommuner, HedeDanmark og de frivillige fra TØS og Den sjællandske Grusbande.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, hylby@mail.dk, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Vi mødes for enden af Asserholmvej (se kort), og i den forbindelse vil vi bede jer om at køre forsigtigt, når I skal forbi Asserholm Hunde- og Kattepension!

De har nemlig bedt os om at tage hensyn til deres pensionat, og det gør vi gerne for vi skal jo alle have en god oplevelse, og gerne sammen.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Fyraftensfiskeri

Kysten ved Skansehage i Odsherred

Sommeren står for døren og de milde og lyse aftener er over os netop nu. Det giver på mange måder, en god anledning til at nappe en fisketur efter fyraften. Således inviterer Fishing Zealand i samarbejde med Odsherred Sportsfiskerforening og VisitOdsherred til “Fyraftensfiskeri” torsdag d. 27. juni. Fiskeriet vil primært sigte efter de makreller og hornfisk, som for tiden opsøger det relativt dybe vand i bugten ved Skansehage, hvor der indimellem også er mulighed for at støde på andre fisk som fladfisk og havørreder. Til dem, der aldrig har prøvet at fiske tidligere, så stiller Fishing Zealand alt tænkeligt fiskeudstyr og waders til rådighed. Ligeledes vil der være mulighed for at få instruktion i fiskeriet efter de stærke makreller.

Opfordringen er derfor klar – pak en let aftensmad og kom med ud til en omgang hyggeligt fyraftensfiskeri. Vi tager et par rygeovne med, så der er mulighed for at tilberede fangsten direkte ude på kysten.

Mødested: P-pladsen ved Skanserne kl 16. Vi stiller udstyr og hjælp til rådighed frem til kl 20:30. Tilmelding er ikke nødvendig.

En strålende ”Sol over Lejre”

I løbet at maj måned forløb en lang række events og tiltag med omdrejningspunkt i egnsretten ”Sol over Lejre” og en fejring af fjorden, natur og råvarer. Et af de mange tiltag var fotokonkurrencen ”Sol over Lejre” hvor #soloverlejre blev benyttet på de sociale medier.

Vinderne blev Dennis Holm Larsen, Jannik Egelund og Anders Rugbjerg Hoppe, der havde leveret fine billeder, som emmede lang væk af hyggelig fiskestemning i fjorden.

De vandt alle tre en fed gavekurv som indeholder en fiskestang, lidt hornfiskeblink og en røgovn fra Abu Garcia, røgsmuld, en bakke æg fra Hegnsholt, seks Herslev Bryg, Rugbrød fra Ravnshøjgaard, lokalt økologisk grønt og en flaske æblemost fra Olsens Cider. Det eneste, der mangler, er fisken – men den må de bare fange selv!

Ud over fiskekonkurrencen har der været tiltag på Restaurant Herthadalen, Gershøj Kro og Skomagerkroen og flere events, hvor man har kunnet prøve kræfter med fiskeriet eller lære om fisk og andre dyr og planter, der trives i og ved fjorden.

Der er i øvrigt mange gode meldinger om makreller i fjorden, så hvis du ikke har fået nok Sol over Lejre, kan du jo se at fange en makrel og gi den en gang røg, lir og sol på toppen!

Du kan se alle de tilmeldte billeder her:

Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/soloverlejre/

Facebook: http://bit.ly/2xf8SsR

Det bedste til en flok norske frænder 

De gæve norske frænder var på fisketrappen ved Tadre Mølle, hvor vi i Grusbanden så tit har været på besøg for at kigge på gydegravninger, ørreder på gydebankerne og i øvrigt undersøgt bestanden ofte gennem bestandsanalyser.

I forrige weekend var jeg ”den sjællandske vært” for en norsk delegation, der skulle på studietur for at se, hvordan vi griber tingene an i Danmark for at sikre vores værdifulde bestande af havørred og laks. 

Baggrunden for besøget var, at der i Norge er sat penge af til ”habitatkortlægning og forslag til tiltag for sjøørret (norsk ord for havørred) i udvalgte vandløb langs Hardangerfjorden” med midler fra Miljødirektoratet. 

Studieturen var en del af projektet, og de 8 deltagere var alle repræsentanter for lokale sportsfiskerforeninger, lodsejerlag, styrelser etc. 

Målet med turen var at få inspiration og viden om, hvordan vi i Danmark har formået at øge vores lakse- og havørredbestande gennem målrettede indsatser fra blandt andet ”de frivillige”.

Derfor lagde jeg meget stor vægt på samarbejdet mellem foreningerne, de frivillige, kommuner og lodsejerne. 

Det er jo netop i denne konsensus, Den sjællandske Grusbande har sin største force. 

Netop dette samskabende element med mange forskellige partnere, synes nordmændene var yderst spændende, og de var meget nysgerrige på, hvordan alle disse initiativer blev koordineret. Hvordan får man skabt det samarbejde, hvem skriver projektbeskrivelser, hvordan ser de ud, hvem skaffer økonomi, myndighedsbehandler osv?

Jeg blev overdynget med spørgsmål, og kunne gudskelov, imødekomme nordmændenes nysgerrighed. Det bedste var dog, at det hele foregik i felten.

De otte nordmænd blev præsenteret for en bred vifte af initiativer, der tilsammen danner den smukkeste ramme omkring Elverdamsåen og de to store vådgøringsprojekter, -Tempelkrogen nord og syd. 

Nedstrøms for det store sandfang ved Elverdamskroen, er der etableret et langt og ualmindeligt flot stryg i forbindelse med Tempelkrogen Syd-projektet. Flot ser det ud.

Jeg begyndte denne episke præsentation ved Tadre Mølle, hvor nordmændene blev præsenteret for fisketrappen udenom møllesøen, og de fik en levende fortælling om vores havørredsafari, bestandsanalyser med bl.a. Grønt Råd fra Lejre Kommune, DN og vores lille demonstration af ørredbestanden for Mette Abildgaard (MF), der netop foregik her ved Tadre Mølle. Dernæst gik turen til Tempelkrogen Syd, hvor nordmændene og jeg vandrede op til sandfanget og fik en snak om netop sandtransporten og den negative indflydelse det har på ørredernes succés på gydebankerne. 

Nedstrøms sandfanget er der nu blevet etableret et langt og meget flot stryg i forbindelse med projekt, -Tempelkrogen Syd, og vi sluttede denne del af med at skue ud over de våde enge og Elverdamsåens nye løb, der slynger sig lystigt afsted fremfor at løbe i en snorlige kanal. Det var også netop her, vi talte om projektbeskrivelser og selve sagsbehandlingen. 

De gæve nordmænd så nogle tilfældige beskrivelser, blandt andet den projektbeskrivelse, der ligger i høring lige nu i Lejre og Holbæk Kommune og handler om udlægning af mange hundrede kubikmeter skjulesten i Elverdamsåen, just på den genslyngede del af Elverdamsåen, hvor vi stod og kiggede på det rislende vand ud over engen.

Jeg lovede at sende dem et par eksempler på, hvordan vi skriver projektbeskrivelser således, at sagsbehandlingen er lettest mulig for kommunerne.

Gydebanken i Truelsbækken, som Grusbanden, TØS og andre frivillige tog hånd om i februar måned i selskab med Lejre og Holbæk Kommuner.

Næste stop på denne ”rejse i tusindfryd”, var på østsiden af Tempelkrogen Nord, hvor Isefjordsstien går det sidste stykke ud mod slusen af Elverdamsåen. Her talte vi naturligvis om den store nyanlagte sø, som lader sig åbenbare, når man passerer på Holbækmotorvejen. 

Nordmændene fik både set ørnesten, overløbet fra søen, og fik hele historien om Grusbandens redningsaktion i efteråret, og vores elektrofiskeri efter de store gydemodne havørreder til Fiskeplejen på Isefjorden. Her dukkede et sjovt spørgsmål op fra de gæve folk i nord: ”Hvor mange penge generer fiskeriet i Isefjorden?” Se det var et godt spørgsmål, som jeg har tænkt mig at følge op på ved lejlighed.

Skarvproblematikken blev også berørt og efterhånden som regn og blæst tiltog i styrke, fandt vi tid til at køre over på den anden side af Tempelkrogen Nord, -nemlig på vestsiden. Her var læ, og nyt mod! Det var for at illustrere, hvordan Truelsbækken er blevet lagt om, og nu er blevet et tilløb til Elverdamsåen fremfor at have sit eget udløb i Tempelkrogen.  Det var også her, Grusbanden har lavet en flot gydebanke i februar i samarbejde med HedeDanmark, Lejre og Holbæk Kommune. 

Nordmændene fik historien om de 40-50 frivillige deltagere fra både Grusbanden, TØS, og alle de øvrige lokale, såvel som ikke lokale, der deltog denne bidende kolde dag i februar, hvor også TV-øst deltog og filmede den fine indsats. Ligeså fortalte jeg om den bunke gydegrus, knapt 15 kubikmeter, der inden længe skal lægges i Truelsbækken, og ligeså om et andet projekt, lidt længere opstrøms, hvor vi også skal i gang i nærmeste fremtid.

Alt i alt fik nordmændene en bred vifte af initiativer, akkompagneret med det bedste af det, vi kan fremvise i vores lille region. Men i virkeligheden kunne vi være taget mange andre steder i FZ-kommunerne, for overalt sker der en hel masse for vores ørredbestande. 

Vi har jo i Grusbanden, allerede lavet mere end hundrede projekter og initiativer til gavn for både Vand- og Fiskeplejen.

Bandeleder, Rune Hylby.