Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand søger 5 nye fiskeguider

img_7249-1-1800x794

I Fishing Zealand har vi et netværk af gode og dygtige certificerede fiskeguider, der er geografisk godt fordelt udover hele Sjælland. I takt med flere kommuner kommer med og interessen for lystfiskeri vokser har vi dog en forventning om, at vi vil få brug for nogle få guider yderligere. Derfor afholder vi nu endnu et guidekursus med en åben ansøgningsrunde for alle interesserede, da vi fornemmer en stor interesse.

Vi ønsker, at der er arbejde til alle guider, og vil derfor ikke oversvømme markedet med uddannede og certificerede guider. Lidt afhængigt af ansøgerfeltet, vil der på kurset være plads til ca. 5 guider her fra Sjælland. Derudover vil der også komme 6 kursister fra Jylland på kurset, som dog ikke skal certificeres i regi af Fishing Zealand.

dsc8491-1202x1800Guidekurset fokuserer på virksomhedsopbygning, relations kompetence samt guidefaglighed og professionalisme. For at komme i betragtning til kurset, er det særdeles vigtigt, at du er en dygtig og vidende lystfisker – og du har en høj fiskefaglighed samt et indgående kendskab til fiskepladserne og fiskemulighederne i dit lokalområde. Vi har i forvejen adskillige guider der fokuserer på kystfiskeri efter havørred i bestemt område og ser derfor især et behov for guider med interesse i fx P&T fiskeri, brakvandsgedder og havfiskeri og molefiskeri.

Guidekurset løber over weekenden d. 31. marts – 2. april 2017 og foregår på ”Søndergård” på Møns Klint Resort. Prisen for guidekurset er 4.000 dkr. inkl. ophold og forplejning. Fishing Zealand vil dække halvdelen af  denne udgift således at prisen bliver 2000,- for den enkelte.

Mange har den opfattelse, at Fishing Zealand guiderne er ansat i Fishing Zealand. Dette er ikke rigtigt. Guiderne har derimod enten startet deres egne selvstændige virksomheder eller kører guidevirksomhed ved siden af deres normale arbejde. Dette vil også gælde for de nye kommende guider. Som Fishing Zealand guide vil man få mulighed for at guide for Fishing Zealand ved en række arrangementer, presseture og lignende, som Fishing Zealand afholder rundt omkring i medlemskommunerne. Derudover hjælper vi guiderne med gratis markedsføring på www.fishingzealand.dk, Fishing Zealand Magazine, presseture etc.

Guideuddannelsen varetages af Bo Frier og Ronny Lagoni, der udbyder uddannelsen i eget regi. Uddannelsen er godkendt af Danmarks Sportsfiskerforbund og Aktiv Danmark.

Hvis du er interesseret i en plads på guidekurset, vil vi bede dig om en kort og motiveret ansøgning. Ansøgningen skal indeholde et fiske-CV, dvs. hvad kan du, og hvad vil du udbyde i din kommende guidevirksomhed. Desuden vil vi gerne høre lidt om dine ideer og visioner for dit kommende virke som fiskeguide, samt hvor på Sjælland du gerne vil guide.

Vi har som sagt maksimalt behov or at certificere ca. 5 guider og vi kan derfor ikke garantere en plads til alle der gerne vil deltage. Vi vil i høj grad prioritere lokalkendskab samt fiskeform. Ansøgerne vil få svar senest 7 marts.

Vi vil bede alle interesserede ansøgere om at indsende en ansøgning til Fishing Zealand senest d. 1. marts 2017info@fishingzealand.dk Ansøgerne vil svar senest 7 marts.

 

Hjælp EU med at blive klogere på lystfiskere…

img_3157

Kære lystfisker – Der er brug for din hjælp til en spørgeskemaundersøgelse.

Fishing Zealand er partner i det EU-støttede projekt CATCH sammen med en række partnere fra Tyskland, Litauen og Polen. Projektet omhandler bæredygtigt lystfiskerturisme omkring Østersøen og er tidligere blevet omtalt her på bloggen. Du kan læse mere om projektet her.

img_2436Som en del af projektet har Rostock Universitet til opgave at lave en spørgeskemaundersøgelse omkring lystfiskerturismen for at blive klogere på, hvordan lystfiskere tænker, og hvilke kriterier der lægges vægt på, når lystfiskere vælger destinationer til deres fiskeferier.

I den sammenhæng er der netop brug for din hjælp – og det tager kun 12-15 minutter at udfylde den online spørgeskemaundersøgelse, som du finder via dette link:

https://ww2.unipark.de/uc/catch-angler-dk/

De vil meget gerne modtage din besvarelse senest d. 15. marts, hvor spørgeskemaundersøgelsen slutter. Data fra denne undersøgelse vil behandlet fortroligt og vil kun blive brugt i forbindelse med dette forskningsprojekt.

img_3556Fishing Zealand opfordrer til deltagelse i denne online spørgeskemaundersøgelse, hvor dine svar vil bidrage til at forstå lystfiskers krav og forventninger til en god fiskeoplevelse.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i alle de fire deltagende lande, og Fishing Zealand vil også kunne drage nytte af de resultater, der herved frembringes.

Har du spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte den danske projektleder på CATCH, Niels Lagergaard Pedersen, på email: ndpn@vordingborg.dk

På forhånd tak for din deltagelse!

Har du prøvet Fangstjournalen endnu?

Fangstjournalen er en app fra DTU Aqua, som giver lystfiskere mulighed for bidrage med data til forskning og forvaltning. Lystfiskere og forskere hjælper på den måde hinanden med at holde øje med fiskebestandene.

Det tager ca. to minutter at udfylde Fangstjournalen pr fisketur, og der er fuld valuta, for Fangstjournalen giver nemlig en masse andre fordele for lystfiskeren. Det gælder uanset, om man er på fiskeri i sø, vandløb, hav eller om man, som Claus Eriksen i filmen, er en tur på kysten. I filmen kan du se og høre hvorfor.

Knæk og bræk!

– Christian Skov

DM i Trolling 2017 skal holdes på Stevns

dsc_0432

Årets DM i Trolling løber af stablen d. 3. – 4.juni 2017 med udgangspunkt i Rødvig Havn. Det er en storstilet begivenhed med masser af flotte præmier og stor mediebevågenhed, som sætter fokus på det fine laksefiskeri, som Østersøen byder på.

I år er det Sjællandss Småbådsfiskeklub, som er værter for DM i Trolling, og det glæder formanden i klubben, Bjarne Lehné, sig over: “Vi tror og håber på at mange har lyst til at bruge denne weekend til at udfordre både hinanden og Østersøens fisk”.

Der sker også en masse på land, fortæller Bjarne: “Vi har igen lagt et stort arbejde i at få tingene på land til at fungere, og der vil være repræsentanter fra SSK på havnen under hele stævnet. Du kan kende os på de røde SSK kasketter og trøjer, og vi er klar til at hjælpe og vise til rette. Men selv om vi vil gøre, hvad vi kan for at afvikle DM, uden at der opstår tumult, når så mange lystfiskere, både og biler, skal være i havnen på en og samme tid, kræver det også selvjustits, hensyn og hjælpsomhed fra alle. Specielt omkring parkering af bil og trailer. Havnen sætter også alle sejl til med underholdning og meget mere”.

DM i Trolling er et to-dages stævne. Der fiskes lørdag og søndag, men allerede fredag aften starter indskrivningen og søsætning af både. Kommer du først lørdag morgen, bør du være på havnen i god tid, for der bliver pres på slæbestedet. Det vil også være en fordel at have forhåndsudfyldt udfyldt tilmeldingsskemaet, som er trykt i programmet.

Der er ikke alene store flotte præmier til de 3 bedste teams. Som noget nyt er der også en præmie til de 10 største pointgivende fisk, og en lodtrækning om en hovedpræmie til mange tusinde kroner på startnummeret. Lodtrækningen vil foregå umiddelbart efter præmieoverrækkelsen. Derudover vil der være amerikansk lotteri, med salg af lodder mellem indvejningen og præmieoverrækkelsen.

High five for Ellerenden

billed-1-fin-stromrende-efter-grusbanden-og-tos-har-vaeret-der-oktober-2016-1

Da Grusbanden og Tuse Å’s Ørredsammenslutning i samarbejde med Johan Scheel fra Ryegaard i efteråret tog hånd om Ellerenden ved Munkholmbroen, var det for at sikre passage igennem dels en sivbevoksning ved udløbet i Tempelkrogen og dels et mose-sump-siv-og-sive-område et par hundrede meter opstrøms fra udløbet.

Der blev knoklet i 4 timer af et dusin medlemmer af Grusbanden og TØS, inden passagen var sikret. Det så vanvittigt godt ud, men var der nu også ”hul igennem”, så havørrederne fra Isefjorden kunne vandre op i vandløbet for at gyde i november og december måned?

Om vi nu også havde gjort det godt nok, var jeg rigtig spændt på. Og det skulle vise sig, da jeg i starten af februar tog til Ellerenden for at registrere gydegravninger i hele det lille private vandløb.

Inden jeg nåede så langt, fik jeg de nødvendige tilladelser til færdsel langs vandløbet, idet man ikke må færdes på en ”fremmed mands ejendom” uden en særlig bemyndigelse.

billed-2-udlob-ellerendenDa formalia var i orden, gik turen til Munkholmbroen, hvor jeg ville begynde min vandring opstrøms fra udløbet og op igennem slugten, dernæst engene, for at slutte min vandring i selve Torkildstrup Indelukke, hvor Ellerenden får det meste af sit vand fra.

Allerede efter få meter talte jeg de første gydegravninger, og inden jeg var nået til det lille skovløberhus ved parkeringspladsen, havde jeg talt 19 gydegravninger. Ergo virkede passagen fra Tempelkrogen til parkeringspladsen, -altså den første spærring var nu passabel.

Videre igennem mose-sump-siv-og-sive-området, hvor det i efteråret så ud til at være meget svært for ørreder at passere.

Strømrenden, som vi havde gravet i efteråret, var ualmindelig fin og vandet rislede igennem området, uden problemer for ørreder at vandre igennem.

Det var oven i købet længe siden, det havde regnet, og der var derfor ikke den store vandføring. Trods det, så det fint ud, -altså var den anden spærring også passabel. Op igennem slugten var der nemlig gydegravninger i en lind strøm.

gyderegistrering-ellerenden-jan-2017Da jeg passerede Elverdamsvej (Frederiksundsvejen), begyndte det dog at tynde kraftigt ud i antallet af gydegravninger.

Det skyldtes med garanti den lave vandføring under vintermånederne, da det har været en meget nedbørsfattig vinter i år. Ikke desto mindre, var der en håndfuld gravninger i Ellerenden opstrøms hovedvejen.

Jeg talte 47 gravninger opstrøms mose-sump-siv-og-sive-området, og kunne derfor med stor glæde konstatere, at Grusbanden og TØS’ arbejde i efteråret, havde sikret en rigtig god passage, og deraf følgende rigtig god opgang af gydevandrende havørreder.

Det samlede antal gydegravninger i det lille private ørredvandløb, blev derfor opgjort til 66 gravninger. Et helt igennem fantastisk resultat, og selvom der naturligvis er en vis usikkerhed forbundet med registreringen, er der tale om en meget tilfredsstillende gydning.

Sagen er jo den, at hver eneste gydegravning potentielt betyder flere ørreder i vandløbet og siden på kysten, når de små ørreder vandrer i havet for at vokse sig store og kønsmodne.

Bandeleder, Rune Hylby.