Kategorier

Bloggere

Foredragsaften med Gordon P. Henriksen – ”Hvorfor elsker vi lystfiskeri så højt?”

Hvorfor elsker vi lystfiskeri så højt? Netop dette spørgsmål skal vi forsøge at svare på, eller i hvert fald blive lidt klogere på sammen i løbet af en småfilosofisk og hyggelig aften. Gordon P. Henriksen tager styringen via et foredrag der bl.a. indeholder film, radioklip og masser af røverhistorier fra hans mange oplevelser med fiskeri. Men der vil også være en høj grad af inddragelse af publikum og deres erfaringer, perspektiver og tanker. Vi vil forsøge at komme rundt om de mange aspekter af lystfiskeriet som alle er med til at gøre det til noget ganske særligt.

Uanset om man er nybegynder, der lige er blevet suget ind i lystfiskeriets verden, eller om man har livslange erfaringer fra utallige fisketure bag sig, så deler vi lystfiskere noget ganske specielt. Vi synes alle sammen, at lystfiskeri er fuldstændig, fantastisk og har svært ved at forestille os et liv uden lystfiskeri.

Mandag den 13. januar kl. 18.

Sted: Roskilde Sejlklub – Strandgade 12 – 4000 Roskilde. Pris: 125 kr. I prisen er en lækker ret fra den Vietnamesiske Street Food restaurant AN NO i Roskilde samt en øl eller sodavand. Foredraget er også for ikke ROLK – medlemmer.

Tilmelding til foredraget her:

Gløgg og blankfisk!

Søndag den 8. december kan du komme med Fishing Zealands guide Keld Juul Michaelsen på fisketur i Fjordlandet. Vi vil prøve at fange de eftertragtede blankfisk, og så er det jo samtidig godt med lidt bevægelse i form af aktivt kystfiskeri inden julens sul. Vi mødes kl 10 ved Hammergården, hvor vi snakker lidt strategi for dagen, og Keld kommer med lidt tips til dagens fiskeri. Herefter fisker vi på forskellige pladser i fjordene, inden vi igen mødes på Hammergården kl. 15, hvor Keld vil have varm gløgg og klejner klar. Her vil vi forhåbentlig kunne prale og snakke om dagens fangster. Arrangementet er ganske gratis og henvender sig til både flue-, spinne- og bombardafiskere. Alt du skal medbringe er eget fiskegrej, fisketegn, waders og varmt tøj. Hvis dette lyder tiltalende skal du sende en mail til Keld og tilmelde dig på flyordie@fabulousflyfishing.dk Tilmelding senest 5. december.

Mødested: Hammer Bakke 13, 4050 Skibby

Opdatering af Radstedløbet

Radstedløbet i Guldborgsund Kommune som det så ud, da vi mødtes i torsdags for at trimme Christa’s gydebanker. Ikke meget vand har der været sommeren igennem, hvorfor der er vokset et fint græstæppe frem på bankerne.

Regndråberne, der har ramt det meste af landet i efterårsmånederne, ramte omsider også Lolland for nogle få uger siden. Indtil da var vandløbene i denne del af regionen nærmest tørlagt.

Så sent som i midten af oktober, voksede der græs på gydebankerne af et mere eller mindre tørlagt Radstedløb. Det var netop dette lille tilløb til Sakskøbing Å, Christa Sofie Jensen havde brugt som ”moder-vandløb” for sit afsluttende projekt under praktikperioden i Guldborgsund Kommune for et par år siden, og hvor vi efterfølgende hjalp Christa med at føre projektet ud i livet. Nu var det et noget andet vandløb.

Da jeg så de første billeder, som Center for Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune var så venlige at sende til mig, lignede vandløbet en græs-beklædt løbebane på et atletikstadion eller en velfriseret gangsti i området omkring Sakskøbing. Radstedløbet skulle opdateres, det skulle trimmes.

Græs og urter skulle fjernes fra gydebankerne, og når vi nu var i gang, kunne vi jo lige så godt løsne gruset en anelse, så det var mere indbydende at gyde i for de gydemodne havørreder, der trækker op i tilløbet til Sakskøbing Å, der også får sit vand fra Døllefjelde Å, som vi restaurerede sidste år. Vi mødtes derfor torsdag i sidste uge, -netop på Christa’s fødselsdag for at give hendes gydebanker en opdatering.

Christa kunne desværre ikke deltage, hvilket jo var fuldt forståeligt på grund af fødselsdag (og succes på gydebankerne).

Vi mødtes midt på eftermiddagen, og selvom klokken knapt havde passeret 15.15, var det allerede begyndt at ”tusse” i horisonten, som det jo gør midt i november. Spændt på at se, hvordan Radstedløbet så ud nu, hvor der trods alt, var faldet lidt vand sydpå. Der var vand i åen, thank God!

Jan Dyse Nielsen og Isabella på 9 år i færd med at fjerne græs og urter fra én af gydebankerne.

Nysgerrigt gik jeg lidt opstrøms, hvor jeg mødte én af lodsejerne på strækningen, der fortalte, at Radstedløbet over en længere periode i sommer, var fuldstændig tørlagt. Kun de små pytter foran gydebankerne havde holdt vand.

Det viste sig, da vi derefter gik i gang med at optimere gydebankerne, at den smule vand, der har været i høllerne foran gydebankerne, faktisk har sikret overlevelse af en del af årets yngel. Vi havde nemlig den store glæde at se et par halvårsfisk, der sprællede lystigt, da vi trimmede gydebankerne. Tænk engang. Det viser jo med al tydelighed, at små fine restaureringsprojekter som dette, netop sikrer overlevelse af en trængt ørredbestand, når vandløbet om sommeren lider under manglende vand.

Bandemedlemmerne fra det sydlige område, heriblandt medlemmer fra Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn, dukkede op én efter én Martin Friis Mortensen havde taget sine tre børn med, -Alberte på 5 år, Isabella på 6 år og Lukas, der er 9 år gammel. De tre søskende knoklede løs med krum hals og ”barnagtig energi”. Isabella, der går i 0. klasse havde tegnet en fin tegning til mig, som hun syntes, jeg skulle have med hjem.  En fin havørred, der lægger æg på en gydebanke.

Isabella havde ovenikøbet skrevet en fin tekst til billedet, så jeg ikke blev i tvivl om motivet. I dobbelt forstand. Det er jo det, hele grundlaget for Grusbanden bygger på. Jeg er meget glad for den fine tegning fra Isabella.

Efterhånden som flere fra lokalområdet fik fri fra arbejde, voksede indsatsen, idet både Jan Dyse Nielsen og Rasmus Juel Ditlevsen også dukkede op og gav en hånd med. Rasmus har et særligt øje til gydebankerne, idet han var med til, oprindeligt, at lægge dem ud.

Det færdige resultat på den gydebanke, der er illustreret ovenfor, og flot ser det ud. Græstuer er fjernet og vandløbet klukker lystigt over gydegruset parat til at tage imod de gydemodne havørreder.

Efter et par timers indsats, kunne vi i det dunkle lys knapt se, hvor flot det så ud. Men det var blevet godt, og jeg glæder mig meget til at se, hvor mange havørreder, der vælger at bruge netop Christa’s gydebanker i år, og jeg glæder mig til, at komme om et halvt års tid og lave en bestandsanalyse for at kigge på bestanden af små stykker ørred-yngel.

Vi kan være stolte af indsatsen, der har givet gydebankerne nyt liv, -forhåbentlig.

 

Bandeleder, Rune Hylby

Isabellas fine tegning til mig af en havørred, der lægger æg på en gydebanke. Hun var meget stolt over tegningen, og det er forståeligt. Fader Martin, -det har du gjort godt, min ven.

 

 

 

 

Fishing Zealand konferencen 2019

FISHING ZEALAND KONFERENCEN blev i år afholdt på Kragerup Gods i Kalundborg Kommune. Som de foregående år var konferencen ganske velbesøgt med 120 deltagere.

Borgmester, Martin Damm, bød velkommen og berettede bl.a. om det gode foreningsliv, som der findes i kommunen, og om de mange og flotte kyststrækninger kommunen råder over. Ligeledes nævnte borgmesteren det nye turismesamarbejde kommunerne imellem, hvilket også er noget som Fishing Zealand kan få glæde af og bidrage til. Borgmesteren bemærkede også, at der havde været en ganske omfattende mediedækning op til konferencen.

Derefter overtog Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, talerstolen. Ministerens oplæg var særdeles veloplagt og vedkommende, og det blev bl.a. nævnt, at den nye regering vil prioritere natur og miljø højt de næste fire år. Fishing Zealand blev rost for de mange aktiviteter, som FZ laver. Ministeren fremhævede bl.a. ”Catch & Clean”, åbning af landets første geddefabrik samt arbejdet der udføres af Den Sjællandske Grusbande. Ministeren bemærkede også, at det er tydeligt, at Fishing Zealand brænder for at skabe et bæredygtigt fiskeri, og understregede at vilde selvreproducerende fiskebestande er selve grundlaget for et godt lystfiskeri. Ligeledes blev det bemærket af ministeren, at Fishing Zealand arbejder på at gøre en indsats for at skabe glæde for børn og unge samt at fremme den bæredygtige turisme. Det er iflg. ministeren vigtigt at værne om lystfiskeriet, og ministeren roste bl.a. lystfiskerne for at være med til at skabe en målrettet indsats for det gode lystfiskeri gennem et imponerende flot og frivilligt arbejde med stor betydning for fiskebestandene og fiskeplejen.

En vigtig og fast del af programmet er en opsummering af året, der er gået. Her opsummerede projektleder Niels Lagergaard årets aktiviteter. Årets gennemgang blev startet utraditionelt med en lille konkurrence, hvor deltagerne kunne vinde en Fishing Zealand T-shirt og en cap fra Geoff Anderson. Tallene 56 og 50 blev nævnt, hvor deltagerne så skulle gætte, hvad de stod for. Svaret var henholdsvis antallet af FZ-arrangementer og Grusbande projekter foretaget i år indtil dato. Dvs. samlet set 106 aktiviteter indtil videre i år – med andre ord en FZ-aktivitet ca. hver 3. dag – hvilket må siges at være ganske imponerende.

Ligeledes fremhævede Niels nogle af de grupper under FZ, som ikke altid selv trækker de store overskrifter: Herunder det imponerende og dedikerede arbejde, der bliver gjort i henholdsvis Brakvandsgruppen og Naturgrundslagsgruppen. Begge grupper havde i øvrigt selv en workshop senere på dagen. Grusbandens flotte arbejde og store antal projekter blev også nævnt, herunder en udregning baseret på tal fra DTU Aqua, der viste, at alene ved værdien af Grusbandens arbejde er kommunernes udgifter til medlemskab af Fishing Zealand så rigeligt dækket. Dertil kommer så værdien af alle de andre FZ-aktiviteter og events oveni.

Grusbandens arbejde foregår i tæt samarbejde med fiskeklubberne og alle de frivillige, der knokler med at forbedre særligt gydemulighederne i vandløbene. Intet sted i Danmark monitoreres havørredbestandene så tæt som på Sjælland bl.a. ved at tælle gydebanker og tage skælprøver m.m. Og dette vigtige arbejde foregår i samarbejde med Fishing Zealands biolog Peter Henriksen samt en masse frivillige fiskeklubber. Og dette arbejde værdsættes rigtigt højt.

Niels gennemgik årets forskellige aktiviteter og events. De forskellige events bliver mere og mere efterspurgt, hvor der hvert år slås deltagerrekord fx til Hornfiskefestivalen og Fjordlandet Open. Befolkningen har virkelig fået øjnene op for FZ’s aktiviteter, og det er glædeligt med denne efterspørgsel efter vores indsatser. Også i år har Fishing Zealand haft rigtigt mange børn & unge arrangementer, og vores B&U-koordinater Henrik Larsen har modtaget masser af positiv feedback ved disse arrangementer.

I år blev der under ”Session” på Møn lavet en film af Niels Vestergaard og Gordon P. Henriksen – og der var netop denne dag premiere på filmen:

Fishing Zealand har været meget i medierne igen i år. FZ har været i både radio og tv flere gange, samt ikke mindst er der, indtil dato, skrevet 297 artikler om Fishing Zealand og vores aktiviteter i skrevne og online medier i 2019, jf. Infomedia – og flere artikler er på vej.

Endvidere fortalte Niels om nyhederne for 2019, hvor flere nye tiltag og events har set dagens lys bl.a. ”Catch & Clean”, som ministeren også havde bemærket. Der er blevet afholdt det første lystfiskerformidlerkursus og endelig den nye aktivitet kaldet ”Fyraftensfiskeri”. Derudover er der et par nye ideer til fremtidige projektansøgninger i støbeskeen. Endelig er der også et par nyheder på programmet i 2020, hvor Grusbandens leder Rune Hylby har taget initiativ til en ”Bækørred Tema dag” d. 19. januar. Ligeledes arrangerer FZ en ”Havørred Aften” omhandlende havørrederne i Roskilde Fjord. Her vil der være fokus på det gode frivillige arbejde samt de forskningsprojekter, der netop foregår i disse år i Roskilde Fjord.

Lige inden frokost holdt Arne Kvist Rønnest fra Assens Kommune et engageret og spændende oplæg vedr. Danmarks nationale strategi for lystfiskeri og lystfiskerturisme, herunder status for implementering og perspektiv for dansk lystfiskeri.

Resten af dagens programindhold var en blanding af workshops og networking, hvor målet var at informere og debattere mange af de faglige aspekter, som projektet gaber over. Repræsentationen ved konferencen talte bl.a. kommuner, fiskeforeninger, DTU Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljø- og Fødevareministeriet, lokale erhvervsdrivende, Havørred Fyn, Fiskerikontrollen, naturvejledere, CATCH, FZ-guider og repræsentanter fra Visit-organisationerne med flere. Med den store tilslutning af en række forskellige faglige indsigter lagde konferencen netop grundlag for en nuanceret vidensdeling og dialog omkring en lang række af Fishing Zealands interesseområder.

Der kom mange gode ideer frem i løbet af dagen, og flere af dem vil vi tage med i det videre arbejde for at udvikle Fishing Zealand yderligere fremover.

Endelig skal lyde en stor tak til alle oplægsholderne og alle de fremmødte på dagen.

170 havørredfanatikere til HavørredJam

Lørdag d. 2. november var Kongernes Feriepark i Smidstrup i Nordsjælland omdannet til et mekka for havørredfiskere med bl.a. fluebinding, foredrag, kastedemoer og udstilling af det nyeste kystgrej til spinne- og fluefiskere. I alt mødte 170 fisketosser op til det hyggelige havørred-event.

Der var tætpakket ved kastebanen, da Henrik Mortensen lørdag d. 2. november kl. 10.15 åbnede dagens program til HavørredJam ved Kongernes Feriepark i Nordsjælland. Trods støvregn og køligt vejr stod en horde af nysgerrige kystfluefiskere klar til at få tricks og tips af den verdenskendte fluekaster og grejudvikler. Fluekastets grundlæggende regler blev gennemgået enkelt og præcist, og flere så ud til at få noget at tænke over til næste gang, de selv skulle på kysten.

Dagens program var i det hele taget fyldt med inspiration til både spinne- og fluefiskeren. Udenfor ved kastebanen udstillede de førende mærker på markedet deres spinne- og fluegrej, og der var livlig stemning ved boderne. Indenfor var der fluebinding, udstilling af fiskebeklædning, endegrej og fluebindingsudstyr samt mulighed for en snak med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Det hele blev krydret med tre spændende foredrag i løbet af dagen med Claus Eriksen, Rune Hylby og Lars Kyhnau Jensen, der fortalte om alt fra klassiske fejl på kysten over Grusbandens vandplejeindsats til det hede sommerfiskeri efter havørred på de danske ”flats”.

I alt 170 deltagere slog i løbet af dagen vejen forbi og var med til at gøre arrangementet til en succes.

– Vi er utrolig glade for, at så mange valgte at komme forbi HavørredJam. Det er jo deltagerne, der er med til at gøre HavørredJam specielt. Snakken går mellem dem, udstillere og foredragsholdere – og hele pointen er, at vi skal inspirere hinanden på sådan en dag. Derfor var det også fedt at se, at der var alt fra grejgrossister, vandplejefolk, fluebindere, beklædningsfirmaer, grejproducenter – store som små – og bare en masse kystnørder, fortæller Niels Lagergaard.

Den gode stemning og de mange positive tilbagemeldinger fra både udstillere og deltagere, får også Niels Lagergaard til at love, at det ikke er sidste gang, at HavørredJam løber af stablen.

– Vi kommer helt sikkert til at gentage succesen næste år – blot i en ny kommune. Meningen er, at arrangementet skal cirkle mellem de forskellige medlemskommuner. Så må vi bare håbe på lidt mindre regn, for det lagde lige en dæmper på den sidste time ude ved kastebanen.

Er du blevet mere nysgerrig på HavørredJam, kan du i det nye år blive lidt klogere på konceptet, hvor en lille film fra arrangementet vil blive udgivet. Bag den lille film står Niels Vestergaard, kendt for de fantastiske Havørredens Hemmeligheder-film.

– Vi glæder os allerede til at sammensætte et nyt spændende program til næste års arrangement og byde en masse ligesindede havørredfiskere til jam igen, slutter Niels Lagergaard.

 

– af Andreas Findling-Rottem, Danmarks Sportsfiskerforbund