Kategorier

Bloggere

Børn og unge arrangement på Odden under Makrelfestivalen.

Til årets Makrelfestival var Fishing Zealand til stede om lørdagen med projekt ”Fang din første fisk”. Her kunne børn og unge samt nybegyndere stifte bekendtskab med medefiskeri efter forskellige fiskearter i havnen.

Der kom rigtigt mange forbi Fishing Zealands stand og prøvede at fiske i havnen. Fiskene var heldigvis også indstillet på at gøre dagen hyggelig, og der blev løbende – dagen igennem – fanget rigtigt mange fisk.

Særligt kutlingerne var på finnerne, men der blev også mod forventning fanget flere flotte fladfisk i havnebassinet. Derudover blev der landet fjæsinger, tobis og selvfølgelig mange krabber.

Flere af fiskene blev kortvarigt sat ud i Fishing Zealands akvarie, hvor børnene så kunne kigge på fiskene. Ligeledes havde den driftige Odsherred Sportsfiskerforening opsat et stort flot rørebassin, der tiltrak sig stor opmærksomhed fra alle gæster på havnen. Her satte børnene nogle af de større fisk ud til alles begejstring.

Mange af børnene fangede deres livs første fisk – og børnenes entusiasme trak også resten af familierne til, så flere familier fik sig nogle gode fælles oplevelser på havnen denne dag – herligt!

Mere gydegrus til Truelsbækken, -meld dig endelig til!

Projektstrækningen som den så ud i vinteren 2019, og som nu skal have et læsfuld gydegrus, samt sten til skjul.

På næste søndag, -den 1. september klokken 09.09, tager vi for alvor hul på efterårets mange projekter.

Det sker i Truelsbækken, hvor Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande skal udlægge grus og sten til glæde for både miljøet, ørredbestanden i den sydlige del af Isefjorden og for lodsejeren, der oplever, at brinkerne skrider.

Truelsbækken er ét af de mindre tilløb til Isefjorden, og både TØS og Grusbanden har ved flere lejligheder taget hånd om det lille, men meget produktive ørredvandløb, der nu har sit udløb i Elverdamsåen få hundrede meter fra Tempelkrogen.

TØS og Grusbanden har blandt andet sammen med Lejre, Holbæk Kommuner og HedeDanmark udlagt mere end 60 tons gydegrus på engene i det, der kaldes Tempelkrogen Nord (http://fishingzealand.dk/nyheder/begavet-med-moeghakker/).

Det var også i Truelsbækken, jeg registrerede gydegravninger i vinteren 2018-19 og med et rimeligt fornuftigt resultat – Ikke prangende, som tidligere år. Det vil vi råde bod på!

Derfor giver vi Truelsbækken ekstra 17 tons gydegrus, samt et par kubikmeter skjulesten. Det vil med garanti blive taget godt imod af de små, -såvel som store havørreder, der i den kommende vinter skal op i vandløbet for at gyde.

Derudover skal vi også sikre brinkerne opstrøms for strækningen, af to årsager, -dels er det til gene for lodsejeren, at brinkerne skrider, og dels ender det sediment, der skrider ned i vandløbet ofte i gydebankerne, der sander til og dermed bliver de ubrugelige. Det er med andre ord, win win for alle parter.

Brinken var i skred allerede i vinter, og den skal sikres opstrøms for strækningen således, at sediment ikke drifter ned i gydebankerne. Nedskridning af brinker er i øvrigt til gene for lodsejeren, og det vil vi gerne hjælpe med til at få stoppet.

Projektstrækningen er nøje udvalgt, idet strækningen ligger højt oppe i vandløbet, og vi får dermed en masse ud af anstrengelserne. Ørredynglen, der i fremtiden kommer frem fra gydebankerne, har nemlig rig mulighed for at drifte nedstrøms og finde netop deres lille standplads, deres lille skjul.

Strækningen ligger også opstrøms de spærringer, som Maria Reumert (nu præsident i Danmarks Naturfredningsforening) var med til at fjerne i efteråret 2017 (http://fishingzealand.dk/arrangement/sved-snavs-og-store-smil-truelsbaekken/) og dermed skulle der være mulighed for, at havørrederne, der til vinter skal gyde på de gydebanker, vi skal lægge ud, kan blive brugt.

For at sikre den endelige frie passage, vil vi i løbet af efteråret gå Truelsbækken igennem for at sikre, der er frit løb hele vejen op til gydebankerne. Truelsbækken løber nemlig igennem en dybt skåret slugt, hvor der ofte er grene og stammer, der spærrer vejen for fiskene.

I forbindelse med projektet den 1. september, vil jeg lave en bestandsanalyse vha. elektrofiskeri. Vi får således en god viden om bestanden inden vi lægger gydegruset ud, og kan dermed om et år eller to, foretage endnu en bestandsanalyse for at se, om vi har gjort det godt. Det ved jeg, vi har!

Men det er meget godt at få disse tal, når vi nu gør os umage for at gøre det godt for ørrederne.

Gydegruset bliver lagt i åen i dagene inden 1. september, og vi slipper dermed for at bruge trillebøre og de store armkræfter.

Vi skal blot rive gydegruset til rette og placere sten til skjul og sten til brinksikring. Det er med andre ord et nice’n easy projekt, der gerne skulle afsluttes umiddelbart efter frokost. Men vi har stadig brug for din hjælp, idet vi gerne vil gøre det til en hyggelig dag og gøre det sammen.

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til bandeleder, Rune Hylby på runehylby@gmail.comeller på telefon 2536 4280.

Du kan også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Du skal medbringe skovle, river, -og ikke mindst godt humør, og møde op på grusvejen mod vest ved jernbaneoverkørslen på Hjortholmvej i Tølløse.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer denne gang, -John!!!!

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Særlig indsats for havørrederne på Vestsjælland

Åmose Å ved Bromølle.

Det går rigtigt skidt med havørredbestanden langs den vestsjællandske kyst. Derfor tog Kurt Jørgensen fra UFV 95 og jeg for et halvt år siden initiativ til en gruppe “Task force Vestsjælland”, som skal se nærmere på årsager og handlemuligheder for bestandene, som nærmest er kollapset. Gruppen består af repræsentanter for Halleby Å Sammenslutningen og UFV 95 med undertegnede fra FZ som faglig støtte.

Jeg har udarbejdet den faglige dokumentation for tilbagegangen med bl.a. data indsamlet af de lokale frivillige med moderfisk og gydetællinger. Den triste status er, at det bare er gået markant tilbage og nu er kritisk. Vi holdt i foråret et krisemøde med de gode lokale kræfter og efterfølgende drog Kurt og jeg til møde med DTU Aquas biologer i Silkeborg. Vi havde et godt møde med fiskegenetiker Dorthe Bekkevold, fiskeplejekonsulent Jan Nielsen og biolog Peter Geertz-Hansen. Alle sten i problematikken blev vendt, men trods det kunne vi ikke finde en enkelt og afgørende årsag til tilbagegangen.

Et af de store spørgsmål er, om bestandene arveligt set er for dårlige til at klare sig i de lokale områder. Det mente eksperterne var mindre sandsynligt, hvorfor det blev besluttet at undlade at indføre fremmede gener og arbejde videre med de lokale fisk. Da der imidlertid pt. er for få lokale moderfisk til avlsarbejdet, blev det besluttet, at udsætningerne i de kommende år skal være med yngel, som er første generations afkom af vilde ørreder fra Kolding Å, som også blev anvendt, da bestandene blev startet op for år tilbage. Den nuværende bestand antages derfor at ligne Kolding meget.

Kurt Jørgensen har efterfølgende fået en aftale i stand med Hvilested Dambrug og Kolding Sportsfiskerforening om, at de i den kommende gydesæson genoptager opfiskning af Kolding Å havørreder til avlen. Som støtte for avlsarbejdet blev det besluttet, at DTU Aqua bidrager med en DNA-undersøgelse af havørreder fra både Halleby og Tude Å fra udvalgte tilløb, som er mindst påvirkede af udsætninger. Derved får vi styrket vor viden om bestandenes genetik. Det er planen, at jeg hjælper foreningerne med at indsamle vævsprøver til efteråret.

På mødet blev det desuden understreget, at det er vigtigt, at vi fortsat overvåger bestandsudviklingen med gydetællinger mm. Dertil kommer, at det naturligvis er af fundamental vigtighed for genopretningsarbejdet, at der i gydevandløbene sikres en god vandløbskvalitet med god passage og en stor smoltudvandring.

Peter W. Henriksen

Fang din første fisk – Vegvisir Race Guldborgsund

Den storslåede kapsejlads, der lyder navnet Vegvisir Race, blev denne weekend afholdt med udgangspunkt fra havneområdet i Nykøbing Falster. Kapsejladsen tiltrækker naturligvis mange gæster, der følger med på på sidelinjen, når de fine skibe stævner gennem Guldborgsund. Weekendens program har dog ikke alene stået på kapsejlads. De mange tilskuere har nemlig også kunnet benytte sig af mulighederne for at deltage i en lange række side-events. I den forbindelse har Fishing Zealand budt ind med workshops omkring “Fang din første fisk”. I fredags var der således mulighed for at låne fiskeudstyr og få tips og triks til fiskeriet ved Guldborgsundbroen. Vejret artede sig rigtig godt og dem, der benyttede sig af tilbudet, kunne nyde et næsten blikstille Guldborgsund, mens der blev fisket på livet løs. Selvom der både blev fisket efter sundets fladfisk, aborrer og makrel, så var der udelukkende sortmundede kutlinger, der til gengæld kastede sige gladeligt over de bundfiskede børsteorm.

Guldborgsund er fyldt med kutlinger. Her er det Niels, der stolt kan fremvise et eksemplar.
Mikkel og Carl er på ingen måde nybegyndere, men har derimod også deltaget i tidligere events arrangeret af Fishing Zealand. Her giver de den gas med de sortmunde kutlinger!
Ved Guldborgsundbroen var der iøvrigt også mulighed for at sætte tænderne i en lækker “kutlingeburger” På billedet er det Birte Pawlik, som har specialiseret sig i at tilberede og servere retter med ingredienser, der ellers traditionelt ikke indgår i køkkenet.

Selvom det gode vejr blev afløst af regn og frisk vind om lørdagen, så var der alligevel stor interesse for Fishing Zealands stand, der nu var rykket til havnen i Nykøbing F. Igen var der sortmundede kutlinger efter børsteormene, men der var også flere fine aborrer, som blandede sig i fangsterne.

Tobias med hans første aborre. Selvom der var udlånsgrej til rådighed, så fik vi alligevel hjulpet den unge fisker igang med hans eget udstyr :)

Mellem regnbygerne var der i perioder rift om stængerne, mens der var flere børn og unge, som fangede deres allerførste fisk. Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn var også tilstede og hjalp til under fiskeriet. Samtidig blev der fortalt om områdets fiskemuligheder og ikke mindst, om fordelene ved at deltage i foreningens “mentorordning”, hvor seniormedlemmerne tager nye medlemmer med på fisketur.

Vi håber at weekendens deltagere til “Fang din første fisk” har fået blod på tanden til at tage på flere nye fiskeeventyr.

 

#kystenerklar #fangdinførstefisk

Fang din første fisk – Guldborgsund

I den kommende weekend afholdes der Vegvisir Race, der bl.a. leder konkurrencens sejlskibe igennem Guldborgsund. I den sammenhæng foregår der en lang række side-events under kapsejladsen, hvorunder Fishing Zealand også er repræsenteret. 

I løbet af weekenden bliver der således mulighed for at deltage ved to “Fang din første fisk” arrangementer. I første omgang gælder det fiskeriet fredag d. 16. august, hvor man er velkommen til at kigge forbi Guldborg Lystbådehavn i tidsrummet 14-19. Her vil der nemlig være “base” for det fiskeri, som kommer til at foregå i området umiddelbart lige nord for Guldborgsundbroen. På denne lokalitet vil der være mulighed for, at nybegyndere kan låne fiskegrej og efterfølgende få hjælp til at bruge det fra en Fishing Zealand guide På stedet vil der være mulighed for at prøve fiskeriet efter kutlinger, fladfisk, aborrer og måske endda en makrel.  

Lørdag d. 17. august er der endnu en mulighed for at deltage i et “Fang din første fisk” arrangement. Her er der nemlig undtagelsesvis mulighed for at fiske i Nykøbing F. Havn ved molehovedet umiddelbart syd for lystbådehavnen (naturligvis uden for fredningsbæltet). Der er begrænset med plads på denne lille lokalitet og derfor er arrangementet særlig rettet mod børn og unge, som har lyst til at prøve fiskeriet efter aborrer og kutlinger, som ofte er at finde i dette område. Igen er der både låneudstyr og hjælp til rådighed fra en af Fishing Zealands guider. Fiskeriet foregår i tidsrummet 10- 14. Endvidere er Lystfiskeriforeningen for Nykøbing F. og Omegn også repræsenteret, så der er gode muligheder for at høre mere om foreningen, der faktisk har klubhus netop på havnen.

Fra Vegvisir Race 2018, hvor Emma og Caroline både fangede deres første aborrer og kutlinger i Guldborgsunds brakke vand.

Begge arrangementer er støttet af Nordea fondens Kystlivspulje #kystenerklar