Kategorier

Bloggere

Tre ørreder og en spærring

 

Én af de absolut mest aktive Grusbande-medlemmer i dette efterår er Iben Buhl, som har deltaget i mere end en håndfuld projekter: Radstedløbet i Guldborgsund Kommune, Truelsbækken i Holbæk, Ellerenden, og Elverdamsåen i Lejre for at nævne nogle af de projekter, hvor Iben har gjort en stor indsats.

Hun var ansat som praktikant i Næstved Kommune som led i hendes uddannelse til jordbrugsteknolog og som afsluttende eksamensopgave lavede Iben et restaureringsprojekt i et lille tilløb til Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord.

Projektet bestod i at udlægge gydegrus og skjulesten, samt (viste det sig), at fjerne en spærring under en bro.

Næstved Kommune sendte projektet i høring og Den sjællandske Grusbande blev tilknyttet, idet Iben jo af gode grunde ikke skulle stå for selve udførelsen, -alene.

Jeg blev derfor ansvarlig for at skrive pressemeddelelse, blogindlæg etc. for at aktivere Grusbanden og alle de gode kræfter, der gerne vil give en hånd med til fælles glæde for vores vandløb og de ørreder, der lever her.

Men, men, men, -trods alle forholdsregler og eventualiteter, løb vi ind i problemer, for den store mængde nedbør, der er faldet i september gjorde, at levering af gydegrus langs åen ikke kunne lade sig gøre. Der var ganske enkelt for vådt til at køre med de mange tons gydegrus.

Desværre!

Denne del af projektet måtte vi lade vente, og kan derfor først udlægge gydegrus i det lille vandløb, til det er mere tørt og farbart at køre ned til bækken, der ligger dybt skåret i landskabet.

Der var dog to indsatser, vi kunne tage hånd om, og de 10 bandemedlemmer, der dukkede op, foruden jeg, mødtes kl. 12.12 på en vigeplads syd for Tappernøje i weekenden.

Dels skulle vi fjerne spærringen under broen, som har forhindret en jævn adgang til strækningerne opstrøms, og dels kunne vi lave en bestandsanalyse for at have en reference, når vi nu i nærmeste fremtid, sandsynligvis foråret 2018, lægger gydegrus ud i vandløbet.

Referencen kan vi bruge til at vurdere, om vores indsats har båret frugt.

Kort fortalt, handler det om at tælle ørredbestanden før og efter restaureringen.

Bestandsanalysen foregår ved hjælp af elektrofiskeri, og denne del stod jeg for, idet jeg har gennemgået adskillige kurser på DTU Aqua i Silkeborg, netop for at kunne udføre denne ikke helt ufarlige opgave.

Vi elektrofiskede 50 meter af vandløbet og fangede tre små fine naturlige ørreder, der er klækket i en af de få gydebanker, der er i bækken.

Det var alle halvårsfisk med størrelser indenfor intervallet 8-10 cm.

Ikke en bestand at prale af, og der er bestemt plads til forbedring.

Birk, der går i børnehaveklasse satte fiskene ud igen, imens Mia fra 5. klasse noterede de tre ørreder i ”ørredskemaet”.

Vel overstået bestandsanalyse var det tid til sodavands-drikke-pause.

Derefter blev der rettet fokus på spærringen under broen.

Det var en stor ”sten”, der blokerede for vandet, således at det stuvede op foran broen og inde i røret under broen, faldt vandet brat i et styrt på en halv meter.

Det ville være svært passabelt for ørreder, og kun sporadisk har der kunnet vandre fisk opstrøms.

Efter en halv times slid fra Kennet Egheim og Mads Brinck Lillelund kunne vi alle juble, da en nedskreden del af broen, blev fjernet og lagt op på brinken.

Kæmpemæssig ros til de to stærke mænd, der knoklede på…..i bedste ”fitness-stil”.

Der var nu fri passage, og indenfor få minutter, faldt vandstanden 30-40 cm inde i røret og der var intet impassabelt styrt.

Opstrøms for broen lå et drænrør under vandet inden spærringen blev fjernet, men efter den frie passage, lå drænrøret pludselig et godt stykke over vandstanden i bækken. Sikke en forløsning!

På vej op mod bilerne efter den gode indsats, blev der plukket lidt slåenbær i markskellet af et par af deltagerne, og vi glæder os til at smage resultatet, når vi en anden gang skal på ”job” i Grusbanden.

Gerne i dette lille tilløb til Hulebækken, når vi skal lægge gydegrus ud til foråret.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Fishing Zealand Konferencen 2017

Fishing Zealand-Konference – Dagens program

Det er nu tid for den fjerde Fishing Zealand konference. Konferencen er gratis og finder sted d. 23. november kl. 9.00-16.00Hotel HøjbySø i Odsherred Kommune.

Som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Fra de tidligere konferenser ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand. Derfor er konferencen en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen.

På konferencen vil vi fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, der på bæredygtig vis gavner miljøet, det lokale erhvervsliv og den sociale indsats over for børn og unge.

Konferencen vil i høj grad handle om visioner for fremtiden, bl.a. omkring lystfiskeriets fremtid i Danmark, nyeste viden inden for udsætning af fiskeyngel, de fælles succeser omkring vandløbspleje, fokus på vores arbejde med at involvere børn og unge og eksempler på virksomhedernes samarbejder med kommuner og Fishing Zealand.

Der er fortsat stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets arbejdsområder og målsætninger.

Hvad byder dagen på?
Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte oplæg dagen igennem vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge samt lystfiskerturisme som indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

 

Dagens program:

 

9:00 Ankomst og morgenbord

 

9:30 Åbning og Velkomst

v/Thomas Adelskov, Borgmester i Odsherred Kommune.

 

9:45 Fishing Zealand – Hvad skete der i 2017, og hvad byder fremtiden på af tiltag? (Plenum)

v/Gordon P. Henriksen & Niels Lagergaard Pedersen, Fishing Zealand.

Gordon & Niels giver et hurtigt overblik over aktiviteter og tiltag Fishing Zealand har stået for i den seneste tid. Derudover kigger vi fremad på den løbende udvikling af Fishing Zealand. Hvad vil vi gerne opnå? Og hvordan arbejder vi bedst sammen mod fælles mål?

 

10:30 Udvikling af en strategi om lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark (Plenum)

v/ Bjørn Wirlander, Kontorchef i Udenrigsministeriet

Bjørn kommer ind på baggrunden og status for arbejdet med udvikling af en national strategi om lystfiskeri og lystfiskerturisme.

 

11:00 – Workshop-runde 1 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Grusbanden og det gode samarbejde, der fører til fælles succes”

v/ Rune Hylby, Frivillighedskoordinator i Fishing Zealand og Bandeleder i Grusbanden

 

Overalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, har Den sjællandske Grusbande i år lavet restaureringsprojekter og arrangementer til glæde for de lokale ørredbestande. Samarbejdet imellem de lokale foreninger, kommuner og de mange frivillige er en afgørende faktor, men i særlig grad er samarbejdet med lodsejerne en forudsætning for i det hele taget at kunne ”pille” ved vandløbene. I denne workshop tager vi netop udgangspunkt i dette samarbejde mellem Den sjællandske Grusbande, lodsejere, kommuner og de lokale foreninger.  Vi vil give eksempler på den gode historie, og den fortløbende proces for at skabe gode forhold for ørredbestandene på Sjælland og øer.

 

B ”Fremtidens lystfiskere – Hvad driver fremtidens lystfiskere?”

v/Christen Stenild, Direktør for Pure Fishing Denmark.

 

Hvad driver fremtidens lystfiskere? Konkurrencen om at fylde vores fritid er enorm, og udbuddet af muligheder og aktiviteter, der skaber grundlag for selvrealisering, selveksponering, miljøbevidsthed, afkobling, bæredygtighed, socialt samvær, alenetid, familietid og alt muligt andet, har aldrig været større! Christen giver sit bud på, hvordan fremtidens lystfiskere ser ud, hvordan vi rekrutterer nye og fastholder dem, der allerede ér lystfiskere.

 

C ”Bliv NaturligVis – jagt og lystfiskeri på skoleskemaet under åben skole”.

v/ Martin Hedegaard, Danmarks Sportsfiskerforbund og Henrik Thygesen, Projektleder Bliv Naturligvis

 

Bliv NaturligVis vækker gennem praktisk “hands-on formidling” børnenes nysgerrighed for naturen og vilje til at udforske den. Efterfølgende følger Bliv NaturligVis op med tilbud om alsidige og målstyrede undervisningsforløb til skolerne, der kræver et minimum af forberedelse. Som eksempel vises “Den digitale Ørredpatrulje”, som giver eleverne mulighed for at udforske og demonstrere viden omkring et samlet økosystem, samt menneskets samspil med dette.

 

12:00 Networking & pause

 

12:45 ”Lystfiskeriets fremtid” (Plenum)

v/direktør Lars Rasmussen og biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Lars og Kaare giver deres bud på fremtidens lystfiskeri og kommer bl.a. ind på følgende centrale spørgsmål:

– Forudsætningen for bedre lystfiskeri er sunde fiskebestande. Hvordan får vi det?

– Hvad er foreningernes rolle i udvikling af lystfisketurisme og kan dette bidrage til udviklingen af lyst- og sportsfiskerforeninger?

– Er det muligt at etablere et samarbejde mellem det frivillige foreningsarbejde og erhvervslivet?

– Hvordan gør vi brugere af fiskevandene til medlemmer i foreningerne?

 

13:15 Frokost

 

14:15 Workshop-runde 2 – Du vælger selv, hvilken workshop du deltager i.

 

A ”Mød FZ-guiderne – og hør om deres rolle i projektet”.

v/ Lars Juel Hansen, seatrout4you.com & Keld Juul Michaelsen, fabulousflyfishing.dk samt Rune Westphal, seatroutfisher.com

 

I denne workshop vil du få et indblik i det arbejde, som Fishing Zealands fiskeguider udfører, når de skaber oplevelser på private ture og ved offentlige arrangementer. Guidernes lokalkendskab er en afgørende forudsætning for at skabe gode oplevelser og relationer. Derfor samarbejder guiderne selvsagt med mange lokale aktører. Ved denne workshop er der således mulighed, for at høre guiderne fortælle om deres arbejde for at styrke og udvikle samarbejdet med kommuner, lokale erhverv, lystfiskerforeninger og Fishing Zealand, når de skal forberede deres ture for både unge, nybegyndere, garvede og presse.  

 

B ”Hvordan samarbejder fører til lokal vækst”

v/ Sanne Svanholt, Indehaver af Fjordland.dk

 

Fjordland.dk har været involveret i mange forskellige netværk og samarbejder. Blandt andre samarbejder Fjordland.dk med Fishing Zealand og Sanne fortæller her mere om, hvordan forløbet har været, samt hvilken betydning det har haft for Fjordland.dk. Derudover vil hun komme med sine bud på, hvad der generelt set fungerer, og hvad der fungerer mindre godt med henblik på netværksmøder, samarbejder, klynger, organisationer, presseture, pakketering m.m.

 

C ”Smolt- og havørredproduktion på Sjælland – fra gydning og udsætninger”

v/ Peter W. Henriksen, biolog Limno Consult & Jan Nielsen, biolog og Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua.

 

Peter og Jan kommer ind på en række områder omkring smoltproduktion i danske vandløb og på Sjælland. Herunder en foreløbig status på Isefjords undersøgelsen, der viser at vilde smolt fra vandløbene klarer sig bedre end udsatte smolt samt, at de sjællandske ørreder ikke har læst teoribogen. Endvidere giver de et estimat på hvor mange smolt vandløbene egentlig kan producere, og hvordan vi når dertil.

 

 

15:15 (plenum) Afsluttende bemærkninger og det officielle program slutter.

 

15:30 Networking med kaffe & kage

 

16:00 Konferencen slutter

 

Mød samarbejdspartnerne

I pauserne vil deltagerne få mulighed for at tale med repræsentanter fra flere relevante interessenter. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:

DTU Aqua

Danmarks Sportsfiskerforbund

ØrredPatruljen

Peter Henriksen, Limno Consult

Fishing Zealand-guiderne

Adskillige fiskeklubber og foreninger

 

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 140 tilmeldte. Tilmelding foregår på lystfiskerbookingportalen Fishtrip.dk (Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer).

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.

Overnatning

Der er mulighed for overnatning på Hotel HøjbySø. Overnatning bestilles direkte ved Hotel HøjbySø.

 

Deltag i undersøgelse om sikkerhed til søs

De fleste drukneulykker på havet sker ofte på grund af småfejl og manglende brug af redningsvest – også i godt vejr.

Sammen med et landsdækkende netværk af mere end 400 frivillige lokale ambassadører, sikkerhedsinstruktører og butiksambassadører har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden iværksat en indsats under navnet SejlSikkert. Indsatsen skal med gode råd og vejledning medvirke til at højne sikkerhedskulturen på vandet.

For at styrke SejlSikkert-indsatsen er det afgørende at indsamle viden om sejlernes og fiskernes sikkerhedsvaner på vandet. I samarbejde med Als Research gennemføres der derfor i skrivende stund en landdækkende brugerundersøgelse, som alle fiskere og sejlere opfordres til at deltage i.

Det tager kun 7 minutter, og der trækkes lod om 3 iPads blandt deltagerne.

Deltag i undersøgelsen her: https://alsresearch.limequery.com/index.php/226542/lang-da

 

Løse sten i Kobbel Å

Stig er i færd med at flytte stammer, således at de ikke spærrer, når grene mm. samles. Det er på denne strækning, gydebankerne skal luftes.

Det var Stig Larsen, min gode gamle mentor, der skrev til mig for nyligt, at gydebankerne i Kobbel Å, var noget kittet til og fyldt med sand.

Stig er lystfisker med et meget stort L.

Det var Stig, der tog mig med ud til Lammefjordskanalerne, dengang jeg blot var 12-13 år, -gav mig en fluestang i hånden og brugte et par timer på at lære mig at kaste med flue.

Det glemmer jeg aldrig, og da han samme vinter, tog mig med til ”vinteraftnerne” i Odsherred Sportsfiskerforening og jeg fik lov til at bygge min egen fiskestang, en 8 fod Fenwick glasfiberstang, blev der knyttet bånd. Stangen er for længst knækket, men det er mit forhold til Stig ikke, -gudskelov, for han smittede mig med den uhelbredelige lystfisker-bacille, der siden har givet mig så mange glæder i livet.

Med andre ord, skylder jeg Stig, at lytte godt efter, når han fortæller, der er gydebanker, der er kittet til.

Det er på denne flotte strækning, gydebankerne er fulde af sand, og skal luftes.

Kobbel Å, der er et tilløb til Tuse Å, er et vigtigt gyde- og opvækstvandløb for ørreder. Her har vi for år tilbage udlagt i omegnen af 30 tons gydegrus, som i årenes løb er blevet brugt flittigt. Men de senere år er antallet af gydegravninger faldet støt og roligt.

Én af årsagerne til dette er utvivlsomt, at gydebankerne ikke er blevet vedligeholdt, -hverken af ørrederne og heller ikke af os i Tuse Å’s Ørredsammenslutning, der har engagementet i Tuse Å-systemet.

Det skal der rådes bod på, og derfor vil vi gå gydebankerne igennem, søndag den 15. oktober, hvor vi vil bruge spader, skovle og stengrebe til at løsne sten og grus i de sammenkittede gydebanker.

Strækningen er omkring 400 meter lang og der ligger adskillige gode gydebanker, der blot venter på, at ørrederne skal dukke op om en lille måneds tid for at gyde. Vi ved de kommer, for Stig bor lige i nærheden og har sin nærmest daglige gang langs åen, hvor han observerer gydeaktivitet.

For år tilbage talte Stig antallet af fisk, der med en vis sikkerhed, havde været oppe for at gyde på strækningen. Stig lagde vejen forbi åen hver dag, hele gydesæsonen igennem og talte det antal fisk, der stod på strækningen og kunne henover sæsonen, skelne fiskene fra hinanden. Han talte omtrent hundrede fisk, og noterede hver af dem i en dagbog over gydeaktiviteten.

En fantastisk indsats, og vi vil hellere end gerne sikre, at hver eneste fisk, der dukker op på strækningen, kan finde grus at gyde i. Det kan vi gøre ved at lufte de sammenkittede gydegravninger og dermed gøre det attraktivt for ørrederne at gyde netop her. Men vi har brug for din hjælp.

Du kan melde dig til dette vigtige ”arbejde”, for at hjælpe ørredbestanden, søndag den 15. oktober kl. 11.11.

Vi mødes ved Nykøbingvej 21, 4440 Mørkøv.

Vil du gerne deltage, kan du sende en mail eller sms til Andreas Findling-Rottem, der er aktiv medlem af Arbejdsgruppen i TØS og desuden redaktør på Sportsfiskeren.

Andreas har telefon, 2629 5024. Du kan også fange ham på mail: afr@sportsfiskerforbundet.dk.

Endelig kan du også melde dig til via Den sjællandske Grusbandes facebook-side, når projektet bliver offentliggjort her (https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/).

Du skal medbringe skovle, spader, stengreb og ikke mindst godt humør.

Jeg skal nok sørge for drikkevarer, for jeg deltager naturligvis også, når Stig kalder.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Vandgang på Osted Skole

6. og 7. klasse på besøg på Tokkerup Rensningsanlæg. Her den biologiske nedbrydning.

Det var egentlig kun min 6. klasse, der skulle have været på ekskursion til Tokkerup Rensningsanlæg og derefter deltage i elektrofiskeri i Tokkerup Å, hvor vi skulle lave en bestandsanalyse i dag. Men en hurtig snak med min omstillingsparate kollega, Eva Hove, som skulle have min 7. klasse det meste af dagen, blev vi hurtigt enige om, at det skam var yderst relevant også for vores fælles 7. klasse at være med på tur, da jeg også har dem i biologi, foruden matematik og geografi.

De unge mennesker fra Osted Skole, ville nok ikke tage skade af at se, hvordan spildevandet fra byen til sidst løb ned i Tokkerup Å, hvor vi netop ville dyppe elektroderne for at se, om der skulle være nogle fisk i det lille vandløb, der siden løber til Langvad Å og ender i Roskilde Fjord.

Eleverne var straks med på idéen, og med udsigt til en hel dag med fokus på ”vand, på godt og ondt”, drog vi i fælles fodslaw afsted fra skolen denne årle morgen i let støvregn, men med højt humør.

På Tokkerup Rensningsanlæg viste Kasper os rundt, og fortalte om alle de forskellige processer, fra den mekaniske rensning af spildevandet, til den mere biologiske nedbrydning af næringsstoffer i det velfungerende anlæg, der modtager spildevand fra en håndfuld små landsbysamfund, samt fra Osted by.

Eleverne syntes jo nok, der lugtede lidt, men den ungdommelige nysgerrighed overvandt hurtigt det lettere aromatiske ubehag.

Derefter vandrede vi ned til Tokkerup Å, hvor eleverne skulle overvære og deltage i en bestandsanalyse, for at finde ud af, hvor mange ørreder der lever på en given ”station” i åen, -for udover at være lærer på Osted Skole, er jeg også bandeleder i Den sjællandske Grusbande, der ”gør den slags”….!

Elektrofiskeri i Tokkerup Å.

Vi valgte at elektrofiske på to stationer. En ”god station” og en ”mindre god station”. Forventningen var således, at vi på den gode station ville fange mange ørreder og på den mindre gode station, ville fange få.

De data, der kommer ud af den slags analyser kan blandt andet bruges på længere sigt til at vurdere, om det er en idé at forbedre miljøforholdene ved eksempelvis at lægge gydegrus ud, så ørrederne får endnu bedre forhold, eller om bestanden egentlig har det fint, som forholdene er.

Efter en gennemgang af udstyret, og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, elektrofiskeri med 220 volt naturligvis kræver, -var vi klar til at ”fiske”.

På den første –gode- station, fangede vi i alt 9 fine ørreder, mellem 10½ -13 cm: Flotte små rødprikkede ørreder, der er klækket på gydebankerne helt naturligt i Tokkerup Å.

Eleverne var gode til at give plads for hinanden, således at alle kom helt tæt på de små sprællende ørreder. Nogle målte fisk, mens andre siden satte dem ud i åen igen.

Just som vi var i gang med dette, dukkede Anne-Marie G. Kristensen fra Lejre Kommune op for at kigge med. Anne-Marie er biolog og kunne yderligere gøre eleverne kloge på de ting, der foregår nede i Tokkerup Å.

Pludselig var vi i gang med en større kommunal ”sammenkomst”, hvor Osted Skoles 6. og 7. klasse-elever, lærere og en repræsentant for afdelingen for natur og miljø i Lejre Kommune i fællesskab kunne se naturen folde sig ud lige foran fødderne på os.

Derefter gik vi i gang med den næste station, -den, der ikke havde de samme gode miljøforhold.

Her fangede vi kun en enkelt ørred på 11 cm, hvilket faktisk var helt i tråd med forventningen, idet der ikke var den samme strøm, ikke de samme skjul og ikke den samme mængde føde, som på den første og gode strækning.

Naturen reagerer jo øjeblikkeligt, når forholdene ikke er optimale, og omvendt.

Gode forhold giver en stor bestand, og mindre gode forhold, giver en mindre bestand. That’s it!

Da vi var færdige med de to stationer, blev der pakket sammen, og just som vi gik retur til Osted Skole, begyndte de første små rigtige regndråber at dryppe fra oven, -men jeg tvivler på, eleverne opdagede det, for det havde været en god dag i frisk luft, med både spildevand og elektrofiskeri.

 

Bandeleder, Rune Hylby.