Fredningsbestemmelser og lovgivning

Uanset, om man har udset sig et sjællandsk kyststræk eller en lille bortgemt sø eller å som mål for sin næste fisketur, skal man være opmærksom på gældende regler og fredningsbestemmelser.

Fisketegn

For det første skal man, hvis man er mellem 18 og 65 år, investere i et fisketegn – og det er uanset, om man har tænkt sig at fiske i ferskvand eller saltvand. Fisketegnet kan bestilles på hjemmesiden www.fisketegn.dk

Fisketegnet gælder for et år, og det koster 185 kroner. Det er også muligt som turist at købe et dagkort til 40kr. eller et ugekort til 130kr. Pengene går til fiske- og vandløbspleje samt til udsætninger.

Det kan være svært for især udenlandske turister at have gyldigt fisketegn parat, når de ankommer de sjællandske fiskevande.
Derfor tilbyder Møns Turistbureau nu en ekstra service med et download af fisketegnet fra nettet, som turisten kan betale på Turistbureauet. Denne service er vigtig, siden fisketegn kun kan købes på nettet, og flere udenlandske kreditkort ikke kan anvendes.

johan-071_fz_wwwDagkort

Ud over selve fisketegnet, som altså giver ret til overhovedet at fiske, kan man opleve at måtte købe dagkort eller årskort til bestemte vande. På kysterne og i fjordene er der med fisketegnet åbent fiskeri, men i enkelte vandløb og søer, som er foreningsejede, kan man risikere at skulle købe et dagkort. Det er for eksempel tilfældet, når der skal fiskes i St.Vejle Å, i Køge Å og Tryggevælde Å samt på Tissø, Kattinge Sø og Tuel Sø – for blot at nævne få. Husk derfor altid at tjekke gældende regler for det enkelte fiskevand, før fiskeriet påbegyndes. Og husk derudover de alment gældende færdsels- og lodsejerregler. De kan findes på Miljøministeriets hjemmeside.

Fredningszoner

Særligt langs de åbne kyster og i fjordene skal man være opmærksom på, at regulære åudløb og selv mindre tilløb kan være omfattet af særlige fredningsbestemmelser eller såkaldte fredningszoner. De er til for at sikre havørrederne uhindret adgang til gydevandløbene, og for de fleste større vandløb gælder der helårlige fredninger, som udbreder sig med en radius på 500 meter fra selve åmundingen. Ved mindre vandløb er der typisk mindre triangulerede fredningszoner, hvoraf enkelte ikke er helårlige. Har du planer om at fiske i nærheden af et åudløb, bør du derfor tjekke på forhånd, om dette vandløb er omfattet af en fredningsbestemmelse. Det kan du gøre på Natur- og Erhvervstyrelsens hjemmeside.

Fredningstider

Inden du begynder at fiske, skal du også sikre dig, at gældende fredningstider overholdes. For mens nogle arter kan fiskes hele året rundt, er andre beskyttet af særlige fredningstider, der skal sikre, at fiskene gyder med størst mulig succes. Følgende er de officielle fredningstider, som skal respekteres, uanset hvor der fiskes.

Ferskvand:
Gedde: 1/4 – 30/4 i ferskvand 1/4 – 15/5 i saltvand/brakvand
Sandart: 1/5 – 31/5
Helt: 1/11 – 31/1
Havørred: 16/11 – 15/1
Bækørred: 16/11 – 15/1

Saltvand:
Havørred: 16/11 – 15/1 (Gælder for havørred i gydedragt – farvede havørreder)
Laks: 16/11 – 15/1 (Gælder for laks i gydedragt – farvede laks)
Rødspætte: 15/1 – 30/4
Skrubbe: 1/2 – 30/4

Se den fulde liste over fredningstider på Miljøministeriets hjemmeside.

Enkelte fiskeforeninger har indført særfredninger i deres fiskevande. Disse oplysninger fremgår som regel af de købte dagkort.

Særfredning i det Sydsjællandske brakvand

I Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord er der i tillæg til den alment gældende brakvandsfredningsperiode fra d.1/4 – 15/5 indført et særligt forbud mod at tage fangede gedder med hjem. For lystfiskere betyder det med andre ord, at der generelt kun må bedrives catch and release fiskeri i de sydsjællandske brakvande, og at fiskeri er helt forbudt fra 1.april til 15.maj.

Desuden er der indført forbud mod anvendelse af nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj.

Områderne ved Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord er valgt fordi, det er vigtige opvækstområder for gedderne. Forbuddet vil derfor være med til at sikre geddebestandene i fremtiden.

dsc_3764Begrænsning på hjemtagning af torsk

For at genoprette torskebestanden er der fra nytår 2017 indført en øvre grænse for, hvor mange torsk lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag, når de fisker i den vestlige Østersø. Området dækker alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

Se kortet over, hvor begrænsningen gælder

Reglerne betyder, at du som lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land. I perioden 1. februar til 31. marts må du højst tage 3 torsk pr. dag med i land. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker med en turbåd.

De nye regler om begrænsninger i lyst- og fritidsfiskeri blev vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri den 10. oktober 2016. På dette møde blev fiskerimulighederne i vestlige Østersø reduceret med 56 procent for det erhvervsmæssige fiskeri efter torsk i 2017. Og samtidig blev der for dette fiskeri vedtaget en forbudsperiode, som gælder fra 1. februar til 31. marts 2017. Situationen er alvorlig for alle, og derfor lægges der også stor vægt på, at alle berørte parter står sammen og bidrager til at få bestanden genoprettet hurtigst muligt, uanset hvilken form for fiskeri, der udøves.

 

Mindstemål

Før du hjembringer en fisk, skal du sikre dig, at fisken holder mindstemålet. Ikke alle fisk er omfattet af et mindstemål, men de allermest populære sportsfisk er det. Nedenfor kan du se mindstemålene på de mest udbredte sportsfisk på Sjælland, og den fulde liste finder du Naturstyrelsens hjemmeside.

Aborre i saltvand: 20 cm
Aborre i ferskvand: Ingen
Havbars: 36 cm
Bækørred: 30 cm
Gedde: 60cm
Havørred: 40 cm
Helt: 36 cm
Hvilling: 23 cm
Ising: 25 cm
Laks: 60 cm
Pighvar: 30 cm
Rødspætte: 25 cm
Sandart: 50 cm
Skrubbe: 18 cm
Torsk: 38 cm

* Husk dog fortsat på, at enkelte lystfiskerforeninger har indført særlige regler for netop deres fiskevande.

* Og vær opmærksom på alle de uskrevne regler, som enhver lystfisker bør skrive sig bag øret.