Kategorier

Bloggere

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Peter W Henriksen er ferskvands- og fiskeribiolog fra Københavns Universitet. Han var initiativtager til Tuse Å´s Ørredsammenslutning (TØS) helt tilbage i 1980´erne, og sidenhen var han med til at starte Sjællands Ørredsammenslutning (SØS). Herudover var Peter primus motor ved den store garnfredning i Holbæk Inderfjord, som fik afgørende betydning for havørredbestanden og den naturlige reproduktion i Tuse Å systemet.

Peter driver i dag sit eget biologiske rådgivningsfirma (Limno Consult). Her er det blevet til en lang række projekter med undervisning, overvågning af fiskebestande, smoltundersøgelser, undersøgelser af effekter af vandløbsrestaurering, spærringer mm., hvor han har rodet i næsten samtlige landsdelens vandløb og en del uden for. Han er fortsat aktiv i TØS og SØS og er med i projektgruppen i Fishing Zealand som fagperson og brobygger til foreningerne.

Viser indlæg skrevet af: Peter Henriksen